.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż spółki cywilnej prowadzącej sklep a koncesja na alkohol

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 22.03.2017

Spółka jawna prowadzi sklep, który ma koncesję na alkohol w lokalu wynajmowanym od miasta na podstawie bezterminowej umowy najmu. Czy kupując ten sklep czyli spółkę i „wyjściu” z niej jej dotychczasowych wspólników dalej będzie obowiązywała umowa najmu i koncesja na alkohol wydana na sklep - spółkę, której stanę się właścicielem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie wiem co ma Pan ma myśli pisząc „kupując spółkę”, ale zestawiając to ze zwrotem „wyjściu wspólników” sądzę, że zamierza Pan nabyć ogół praw i obowiązków któregoś z dotychczasowych wspólników spółki jawnej.

 

Zresztą jest to tak naprawdę jedyna właściwie możliwość zachowania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, bo nadal przy zmianie wspólników spółka jawna nie straci swojego bytu.

 

Przepis art. 18 ust. 7 pkt 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, iż warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu. Tak więc jakiekolwiek zbycie przedsiębiorstwa, wniesienie go aportem do innej spółki powoduje utratę zezwolenia.

 

Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 maja 2013 r., sygn.akt II SA/Bd 350/13, w którym sąd ten stwierdził, iż zawarcie umowy przeniesienia przedsiębiorstwa, jako przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 K.c., nie powoduje przejścia na kupującego uprawnień wynikających z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Decyzja o zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych wydawana jest dla podmiotu, który spełnia pod względem podmiotowym, jak i przedmiotowym określone wymagania, o których mowa art. 18 ustawy z 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Możliwość przenoszenia skutków prawnych decyzji administracyjnych na inny podmiot jest co do zasady niemożliwa. Ustawa musiałaby przewidywać wyraźną możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnej. Brak regulacji przewidującej taką możliwość jest równoznaczny z zakazem przeniesienia skutków decyzji administracyjnej.

 

Natomiast zmiana samych wspólników w spółce jawnej nie powoduje utraty zezwolenia.

 

Inaczej byłoby w przypadku spółki cywilnej, bo tu wyraźnie art. 18 ust. 12 pkt 4 ustawy mówi, że zezwolenie wygasa w przypadku zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej.

 

Jeżeli chodzi natomiast o umowę najmu to – tak co do samej zasady – inaczej niż przy zezwoleniu na sprzedaż alkoholu – nabycie przedsiębiorstwa nie powoduje rozwiązania umowy najmu. W skład przedsiębiorstwa wchodzą bowiem prawa wynikające z umów najmu, a zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. W związku z tym umowa przeniesienia przedsiębiorstwa przenosi prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości; w tym prawo najmu.

 

W omawianym przypadku – zmiany wspólników spółki – najemcą lokalu cały czas jest spółka jawna, więc nie dochodzi tu do jakiejkolwiek zmiany najemcy, więc umowa najmu będzie nadal obowiązywała.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »