Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż spółki cywilnej prowadzącej sklep a koncesja na alkohol

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 22.03.2017

Spółka jawna prowadzi sklep, który ma koncesję na alkohol w lokalu wynajmowanym od miasta na podstawie bezterminowej umowy najmu. Czy kupując ten sklep czyli spółkę i „wyjściu” z niej jej dotychczasowych wspólników dalej będzie obowiązywała umowa najmu i koncesja na alkohol wydana na sklep - spółkę, której stanę się właścicielem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie wiem co ma Pan ma myśli pisząc „kupując spółkę”, ale zestawiając to ze zwrotem „wyjściu wspólników” sądzę, że zamierza Pan nabyć ogół praw i obowiązków któregoś z dotychczasowych wspólników spółki jawnej.

 

Zresztą jest to tak naprawdę jedyna właściwie możliwość zachowania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, bo nadal przy zmianie wspólników spółka jawna nie straci swojego bytu.

 

Przepis art. 18 ust. 7 pkt 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, iż warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu. Tak więc jakiekolwiek zbycie przedsiębiorstwa, wniesienie go aportem do innej spółki powoduje utratę zezwolenia.

 

Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 maja 2013 r., sygn.akt II SA/Bd 350/13, w którym sąd ten stwierdził, iż zawarcie umowy przeniesienia przedsiębiorstwa, jako przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 K.c., nie powoduje przejścia na kupującego uprawnień wynikających z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Decyzja o zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych wydawana jest dla podmiotu, który spełnia pod względem podmiotowym, jak i przedmiotowym określone wymagania, o których mowa art. 18 ustawy z 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Możliwość przenoszenia skutków prawnych decyzji administracyjnych na inny podmiot jest co do zasady niemożliwa. Ustawa musiałaby przewidywać wyraźną możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnej. Brak regulacji przewidującej taką możliwość jest równoznaczny z zakazem przeniesienia skutków decyzji administracyjnej.

 

Natomiast zmiana samych wspólników w spółce jawnej nie powoduje utraty zezwolenia.

 

Inaczej byłoby w przypadku spółki cywilnej, bo tu wyraźnie art. 18 ust. 12 pkt 4 ustawy mówi, że zezwolenie wygasa w przypadku zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej.

 

Jeżeli chodzi natomiast o umowę najmu to – tak co do samej zasady – inaczej niż przy zezwoleniu na sprzedaż alkoholu – nabycie przedsiębiorstwa nie powoduje rozwiązania umowy najmu. W skład przedsiębiorstwa wchodzą bowiem prawa wynikające z umów najmu, a zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. W związku z tym umowa przeniesienia przedsiębiorstwa przenosi prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości; w tym prawo najmu.

 

W omawianym przypadku – zmiany wspólników spółki – najemcą lokalu cały czas jest spółka jawna, więc nie dochodzi tu do jakiejkolwiek zmiany najemcy, więc umowa najmu będzie nadal obowiązywała.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + 7 =

»Podobne materiały

Jaki jest termin na wniesienie sprzeciwu od kary porządkowej?

Kiedy upływa termin na wniesienie sprzeciwu od kary porządkowej? Czy jest to dzień dostarczenia do pracodawcy sprzeciwu, czy wysłania Pocztą Polską?

 

Obnażanie się dziadka przed wnuczką

Moja 6-letnia córka powiedziała mi, że jej dziadek (a mój ojciec) się przed nią obnażał. Pokazywał jej swoje intymne części ciała i kazał je oglądać. Zdarzenie miało miejsce kilka razy. Sprawa jest już u prokuratury. Teraz czekam na datę przesłuchania. Co grozi za to ojcu? Chciałabym, żeby poniósł s

 

Wycinka drzew w lesie bez zezwolenia

Mój ojciec wyciął około 14 m3 drzewa grubego bez zezwolenia w lesie należącym do mojego wujka (to nie jest las państwowy). Wujek pozwolił na tę wycinkę. Niestety leśniczy zgłosił sprawę na policję. Drewno zostało zatrzymane. Wiem, że ojcu grozi mandat 500 zł (na mandacie widniał art. 158 Kodeksu wyk

 

Ustawa o broni i amunicji – posiadanie broni gazowej i obowiązek jej rejestracji

Od 1993 roku posiadam rewolwer gazowy, na który mam wystawione przez KWP pozwolenie bezterminowe. Od wielu lat nie jest on mi do niczego potrzebny, leży zamknięty w sejfie. Zastanawiam się, w jaki sposób zwrócić się do KWP i wręcz oddać ten gazowiec bez narażania się na jakikolwiek zarzut postępowan

 

Kontakty handlowe z partnerem ze Szwajcarii

Od pewnego czasu mamy kontakty handlowe ze szwajcarskim partnerem. Co jakiś czas dostajemy premię na podstawie faktury marketingowej. Problemem jest ustalenie właściwej stawki VAT. Zasugerowano nam zerowe obciążenie. Czy w przypadku takich kontaktów handlowych stawka 0% jest właściwa?

 

Sprzedaż złomu i makulatury a podatek VAT

Prowadzę działalność gospodarczą – punkt skupu złomu. Moja podstawowa działalność to 46.77.Z – sprzedaż hurtowa odpadów i złomu. Kupuję złom i makulaturę głównie od osób fizycznych, następnie w większych ilościach sprzedaję je większym firmom. Generalnie odpady te są sortowane i sprzedaw

 

Odpowiedzialność zarządcy cmentarza

Chciałem postawić mojej zmarłej siostrze nagrobek. Zarządcą cmentarza jest proboszcz. Poinformował mnie, że je grób został wykopany w złym miejscu i kwatera jest przesunięta względem innych o metr. Powiedział, że mogę postawić nagrobek, ale nie może on być usytuowany centralnie nad grobem, tylko mam

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »