.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę sprzedać samochód partnera po jego śmierci?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 10.01.2019

Mój partner zmarł. Chciałabym sprzedać jego samochód. Nie mieliśmy dzieci. Z jego rodziny została mama i siostra, a samochód miał we współwłasności ze zmarłym ojcem. Czy mogę sprzedać samochód partnera po jego śmierci?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż jeżeli partner nie pozostawił po sobie testamentu, na mocy którego powołałby Panią do spadku, to nie ma Pani żadnego prawa do spadku po nim, a tym samym nie posiada Pani legitymacji do żadnych czynności w tym zakresie. Jeżeli natomiast partner pozostawił testament, na mocy którego powołał Panią choćby do części spadku, wówczas na jego mocy ma Pani prawo dochodzić stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym partnerze.

 

W sytuacji braku testamentu, na mocy którego Pani byłaby powołana do spadku, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi przeprowadzone zostanie dziedziczenie ustawowe. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

 

Mając na uwadze powyższe, o ile ojciec partnera nie żyje, konieczne będzie uzyskanie nie tylko odpisu aktu zgonu partnera, ale także odpisu aktu zgonu ojca, w miejsce którego stosownie do treści art. 932 § 4 wchodzi siostra męża. W tej sytuacji spadkobiercami ustawowymi byłaby matka i siostra. Pani nie miałaby żądnego prawa do spadku. Prócz ww. aktów stanu cywilnego sąd może zażądać odpisów aktów urodzeń matki i siostry, dla wykazania, iż są osobami wchodzącymi w krąg spadkobierców ustawowych.

 

Dysponując takimi dokumentami, osoby uprawnione mogą przeprowadzić procedurę stwierdzenia nabycia spadku. Powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Opłata sądowa od wniosku wynosi 55 zł. bez względu na liczbę uczestników postępowania.

 

Sąd wyda wówczas postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, które uprawomocni się po 21 dniach od jego wydania.

 

Istnieje także możliwość przeprowadzenia postępowania spadkowego przed notariuszem – notarialne poświadczenie dziedziczenia – ale do tego konieczne jest stawiennictwo wszystkich spadkobierców jednocześnie. Dodatkowo notarialne poświadczenie dziedziczenia będzie wiązało się z kosztami rzędu 700 zł.

 

Dysponując postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnym poświadczeniem dziedziczenia możliwa będzie sprzedaż pojazdu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »