Mamy 10 708 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż prywatnych rzeczy na portalu internetowym

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 13.06.2017

Zamierzam sprzedać swoje prywatne rzeczy na portalu internetowym, które były zakupione przeze mnie kilka lat temu. Tych rzeczy jest dosyć dużo i są to głównie książki, ubrania i zabawki. Z tego co zrozumiałem z ustawy zakładam, że jeżeli rzeczy, które sprzedaję są w moim posiadaniu dłużej niż 6 miesięcy to nie są objęte podatkiem. Z drugiej strony, jeśli jest to ciągła sprzedaż (a przy takiej ilości przedmiotów może tak być potraktowana) to podchodzi pod działalność gospodarczą. W związku z tym mam pytanie – czy sprzedaż muszę prowadzić w ramach działalności gospodarczej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Przedstawione zagadnienie to wielopłaszczyznowy problem. Nie jest bowiem tak, że w naszym systemie prawa określona działalność zawsze jest bądź nie jest w sposób uniwersalny działalnością gospodarczą. Czym innym jest działalność gospodarcza w myśl ustawy o podatku od towarów i usług, czym innym jest ona na gruncie podatku dochodowego, a jeszcze inaczej jest na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Bardzo często jest tak, że na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych dana aktywność nie jest działalnością gospodarczą, a ta sama aktywność jest już działalnością gospodarczą na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Zgodnie z artykułem 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U.2016.710 j.t. ze zm.) podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności; natomiast działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2016.1829 j.t. ze zm.) definiuje zaś, że działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

 

W podatku dochodowym od osób fizycznych pozarolnicza działalność gospodarcza stanowi samodzielne źródło przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U.2016.2032 j.t. ze zm.), a pod pojęciem tym (art. 5a pkt 6) rozumie się działalność zarobkową:

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ww. ustawy.

 

Innym źródłem, właśnie wymienionym w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) jest odpłatne zbycie rzeczy ruchomych, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Nie stosuje się tej zasady m.in. do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

 

Jak widać wyraźnie przywołane definicje różnią się od siebie. Co jednak najgorsze pole do ich interpretacji jest ogromne. Pan pyta o podatek dochodowy od osób fizycznych, w nim przyjmuje się (mniej restrykcyjnie niż na gruncie VAT), że sprzedaż prywatnego majątku, nie nabytego w celu odsprzedaży, następująca po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, nie stanowi przychodu w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) i nie jest także przychodem z działalności gospodarczej. Z założenia, w mojej ocenie, opisana wyprzedaż nie może mieć także charakteru ciągłego, bowiem sprzedaje Pan to co posiada i jest już niepotrzebne, a nie planuje ze sprzedaży uczynić stałego źródła przychodu. Trudno też – obecnie – oceniać, czy Pana sprzedaż będzie mieć charakter zorganizowany? Samo wystawianie np. aukcji trudno w mojej ocenie nazwać zorganizowanym działaniem, jeśli nie wiąże się z zabezpieczeniem dostaw, odpowiednimi np. umowami z firmami kurierskimi, itp. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 18 listopada 2008 r. (sygn. akt. I SA/Bk 387/08) dowidzi, że „Zorganizowanie działalności oznacza, iż istnieje pewien algorytm jej wykonywania. Pojęcie »zorganizowania« należy rozumieć funkcjonalnie, jako pewien stały sposób jej wykonywania, stałą strukturę organizacyjną jej prowadzenia. Ustawodawca nie chce traktować jako działalności gospodarczej takiej działalności, która ma charakter przypadkowy i nie jest zorganizowana, chociaż przynosi podmiotowi zarobek”.

 

Warto także pamiętać, że jak zauważył w wyroku z dnia 10 lipca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (sygn. akt I SA/Bk 250/14) sukcesywna sprzedaż przedmiotów składających się na prywatną kolekcję, które nie zostały nabyte w celu ich odsprzedaży, związana z zamiarem zbycia całej kolekcji, nie stanowi działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie jest to odosobnione rozstrzygnięcie.

 

W mojej zatem ocenie, zgodnie z powyżej przedstawionymi argumentami, zamierzona sprzedaż ruchomości – jeśli nie nabywał Pan ich z zamiarem odsprzedaży – nie spowoduje powstania przychodu z działalności gospodarczej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - 1 =

»Podobne materiały

Zasady księgowości związków zawodowych

Czy związek zawodowy, który nie prowadzi działalności gospodarczej, musi prowadzić pełną rachunkowość? Jeżeli nie, to w jakiej formie powinien rozliczać się z urzędem skarbowym i ZUS-em? Dodam, że związek założono w maju 2009 r., nie ma składek członkowskich, pobierano tylko

Refundacja składek PFRON a udziały w spółce

Jestem współwłaścicielką spółki cywilnej (25% udziałów). Ponieważ jestem też rencistką, a płacę pełen ZUS z przychodów spółki, zwróciłam się do PFRON o refundację składek. Zaczęły one przychodzić na konto spółki z moim osobistym numerem rejestracyjnym w PFRON. Mam je

Usługi rehabilitacyjne a PKWiU

Mam gabinet rehabilitacyjny, w którym świadczę usługi rehabilitacyjne dla osób chorych. Korzystam ze zwolnienia z podatku VAT. Zamierzam jednak poszerzyć swoją działalność o usługi profilaktyczne (dla osób zdrowych) – masaże, ćwiczenia fizyczne itp. Czy takie usługi rehabilitacyjne
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »