.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż oddziału spółki przez spółkę akcyjną

Autor: Marek Kowalski • Opublikowane: 12.11.2017

Spółka akcyjna planuje sprzedaż oddziału spółki jako ZCP. Oddział prowadził działalność handlową w sieci sklepów detalicznych, gdzie głównie odbywała się sprzedaż paragonowa. Ale naturalnie zdarzało się, że zakupy na faktury VAT dokonały firmy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w związku z tym powstała baza danych tych klientów na potrzeby wystawiania faktur sprzedaży. Czy trzeba dopełnić jakieś formalności w momencie zbycia ZCP w zakresie ochrony danych tych klientów? Czy też baza ta przechodzi automatycznie wspólnie ze sprzętem komputerowym i innymi składnikami przedsiębiorstwa do nowego właściciela?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (PIT) przez zorganizowaną część należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. By móc mówić o ZCP, niezbędne jest spełnienie wszystkich wskazanych w przepisie przesłanek.

 

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlegającej sprzedaży wchodzą: nazwa „…”; własność ruchomości: wyposażenie, obiektów, lokali, elementy stałe obiektów; prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu nieruchomości; prawa i obowiązki wynikające z umów cywilnoprawnych związanych z ZCP; prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych osób zatrudnionych w ramach ZCP; baza danych osobowych klientów ZCP; tajemnica ZCP; dokumenty związane z prowadzeniem ZCP. Wszystkie wyżej wymienione składniki ZCP tworzą zespół, będący we wzajemnych relacjach, służący wydzielonej części przedsiębiorstwa, którego jedyną cechą wspólną z pozostałą (drugą) częścią działalności spółki jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

 

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”, zatem dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy stosować definicję zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Zgodnie z tym przepisem, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 

  • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
  • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
  • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
  • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
  • koncesje, licencje i zezwolenia;
  • patenty i inne prawa własności przemysłowej;
  • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
  • tajemnice przedsiębiorstwa;
  • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

(…)

 

W myśl art. 47 i 51 Konstytucji RP każdy ma prawo ochrony życia prywatnego oraz nikt inny nie jest obowiązany  do upewnienia informacji dotyczącej danej osoby. Przepisy prawne regulujące sposób przetwarzania danych osobowych znajdują odniesienie w ustawie o ochronie danych osobowych, która w dużej mierze odnosi się do Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, na podstawie której polityka ochrony danych osobowych dotyczy również państw członkowskich.

 

Przedsiębiorca jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest obowiązany do zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych  zapewniających  ochronę gromadzonych danych. Prawidłowy system ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie jest zależny od spełnienia podstawowych obowiązków głownie przesłanek dotyczących legalności przetwarzania danych osobowych.

 

(…)

 

Od momentu rozpoczęcia przetwarzania przejętych danych przez nowego administratora powinien on zrealizować wszystkie obowiązki wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym m.in. obowiązek informacyjny określony w art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych, obowiązek prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych (art. 36–39a) czy obowiązek zgłoszenia zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »