.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż nieruchomości żony bez przeprowadzonego postępowania spadkowego po mężu

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 26.01.2022 • Zaktualizowane: 26.01.2022

Mąż zmarł rok temu. Postępowanie spadkowe dotychczas nie zostało przeprowadzone. Czy mogę bez przeszkód sprzedać nieruchomość kupioną za jego życia, mającą księgę wieczystą, w której tylko ja figuruję jako właściciel?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż nieruchomości żony bez przeprowadzonego postępowania spadkowego po mężu

Majątek osobisty małżonka

Wszystko zależy od tego, czy nieruchomość stanowiła Pani majątek osobisty, czy też wchodziła w skład majątku wspólnego, a więc zalicza się wtedy do masy spadkowej. Jeżeli jednak zakupiła Pani nieruchomość ze swoich środków pieniężnych i nieruchomość weszła w skład Pani majątku osobistego – jest Pani jej jedynym właścicielem – nieruchomość ta nie wchodzi w skład masy spadkowej i może Pani ją sprzedać bez przeprowadzenia postępowania spadkowego.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 33 ust. 1 K.r.o.: „Do majątku osobistego każdego z małżonków należą: przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej”. Natomiast w ust. 10 powyższej regulacji czytamy: „Do majątku osobistego każdego z małżonków należą: przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

 

Zasada surogacji

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego (wyrok SN z 12.05.2000 r., V CKN 50/00, Legalis) „przewidziana w art. 33 pkt 10 K.r.o. tzw. surogacja polega na zastąpieniu jednego składnika majątku odrębnego innym składnikiem. Przesłankami tak rozumianej surogacji są – jak się przyjmuje – dwa wymagania: po pierwsze, aby jedno i to samo zdarzenie spowodowało wyjście określonego przedmiotu z majątku odrębnego i nabycie innego przedmiotu majątkowego, oraz po drugie, aby przedmiot nabyty był uzyskany także w sensie ekonomicznym kosztem majątku odrębnego”. Ustawodawca więc posłużył się w komentowanym przepisie słowami »przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego«.

Kluczowe dla zdefiniowania istoty zasady surogacji jest zatem wyjaśnienie, kiedy można mówić o zamianie w rozumieniu art. 33 pkt 10 K.r.o. Wskazane wyżej cele tej zasady przemawiają na rzecz przyjęcia jej szerszego znaczenia, nieograniczającego się do oczywistych przypadków czynności prawnych, takich jak umowy kupna sprzedaży lub zamiany, w których następuje wymiana dóbr (przedmiotów). Wskazane jest posługiwanie się pojęciem surogacji w znaczeniu ekonomicznym”.

 

Z uwagi na powyższe, jak Pani widzi, jeżeli tylko Pani jest wskazana jako jedyny właściciel nieruchomości, to cała nieruchomość należy do majątku osobistego, a więc może nią Pani dowolnie rozporządzać. Nieruchomość ta bowiem nie wchodzi w skład masy spadkowej po zmarłym mężu, a wiec nie będzie konieczne dla tej czynności przeprowadzenie postępowania spadkowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX minus V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl