Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż mieszkania w trakcie rozwodu kupionego za własne środki

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 13.10.2019

Przed ślubem kupiłem w Polsce mieszkanie za własne środki. Nigdy w nim nie mieszkaliśmy, było wynajmowane. Teraz jesteśmy z żoną w trakcie rozwodu. Chcę sprzedać mieszkanie, ale tak, by pieniądze nie poszły do wspólnego majątku. Jak to zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż mieszkania w trakcie rozwodu kupionego za własne środki

Fot. Fotolia

Do majątku wspólnego należą  dochody z majątków osobistych każdego z małżonków (z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład tych majątków). Wszakże dochody te należą do majątku wspólnego tylko o tyle, o ile mają charakter dochodów normalnych (art. 53 § 1 in fine Kodeksu cywilnego), tzn. z wyłączeniem dochodów uzyskanych w następstwie uszkodzenia lub zmniejszenia substancji rzeczy. Dochodami takimi są pożytki naturalne i cywilne rzeczy oraz pożytki prawa w rozumieniu art. 53 i 54.

 

Pożytkami naturalnymi rzeczy są jej płody i inne odłączone od niej części składowe, jeżeli według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy (art. 53 § 1). Do pożytków takich należy np. drewno z lasu pozyskane w ramach prawidłowej gospodarki leśnej; nie stanowi natomiast pożytku naturalnego drewno pochodzące z wykarczowania całości lub części lasu, m.in. w związku ze zmianą przeznaczenia gruntu (uchwała SN z 23 października 1975 r., sygn. akt III CZP 71/75).

 

Pożytki cywilne rzeczy to dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego (art. 53 § 2), np. czynsz z najmu lub dzierżawy. Pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem (art. 54). Pożytkami takimi są np. odsetki od wierzytelności (uchwała SN z 30 maja 1979 r., sygn. akt III CZP 29/79) czy odsetki od wkładów oszczędnościowych (patrz A. Dyoniak, Przynależność odsetek…, s. 28).

 

Do majątku wspólnego wchodzi tylko tzw. czysty dochód (patrz art. 103) z majątku osobistego każdego z małżonków, tzn. przychód pozostały po odliczeniu wydatków koniecznych na osiągnięcie tego przychodu, np. obciążeń publicznoprawnych (tak S. Breyer i S. Gross, w: Kodeks…, s. 210; Sąd Najwyższy w postanowieniu z 25 stycznia 1977 r., sygn. akt III CRN 324/76, z glosą L. Steckiego). Krytyka tego stanowiska. zwłaszcza w obecnych realiach gospodarczych, nie wydaje się uzasadniona (patrz też T. Smyczyński, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 1997 r., sygn. akt III CZP 26/97).

 

Do majątku wspólnego należą zarówno dochody z tego majątku, jak i z majątku osobistego każdego z małżonków, pobrane w czasie trwania wspólności ustawowej. Nie stanowi dochodu z majątku osobistego jednego z małżonków przyrost wartości przedmiotu wchodzącego w jego skład, spowodowany zmianą cen tego rodzaju przedmiotów.

 

Korzyść uzyskana w następstwie sprzedaży składnika majątku osobistego jednego z małżonków, będąca różnicą między ceną jego zakupu a ceną sprzedaży, nie jest dochodem w rozumieniu art. 31 § 2 pkt 2 (uchwała SN z 21 września 1979 r., sygn. akt III CZP 59/79).

 

Zgodnie z powyższym cena uzyskana ze sprzedaży nie jest dochodem i nie wchodzi w skład majątku wspólnego. Dochodem nie jest także różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży.

 

Sprzedaje Pan mieszkanie stanowiące składnik Pana majątku osobistego, stąd też środki pochodzące ze zbycia mieszkania stanowią wyłącznie Pana majątek. Inaczej ma się kwestia z czynszem najmu – jest to dochód z Pana majątku osobistego i wchodzi w skład majątku wspólnego o ile środki te nie zostały przeznaczone na zaspokojenie potrzeb rodziny

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + VI =

»Podobne materiały

Podział majątku - na co się przygotować?

Żona wyprowadziła się w zeszłym roku z naszego mieszkania, zabrała ze sobą naszą córkę, a syn został ze mną. Z jej inicjatywy sąd orzekł alimenty na córkę, a potem rozdzielność majątkową. Żona złożyła wniosek o podział majątku. Zgadzam się na to, ale obawiam się zasadzek chciwej żony. Na co powinien

 

Inwestycja w nieruchomość męża a podział majątku

Przed ślubem mąż dostał od swoich rodziców dom za tzw. dożywocie. Nieruchomość wymaga remontu, na który wspólnie planujemy wziąć kredyt, nie mamy rozdzielności majątkowej. Czy w przypadku rozwodu mogę domagać się od męża zwrotu połowy poniesionych kosztów, skoro nie mam prawa własności do nieru

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »