Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż mieszkania po zmarłym i kupienie mniejszego a podatek

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 04.11.2018

Odziedziczyłam wraz z dwoma siostrami i mamą mieszkanie po zmarłym tacie (mama nadal zamieszkuje w tym mieszkaniu). Odbyła się już sprawa o nabycie spadku. Mama chce sprzedać to mieszkanie i kupić mniejsze – jak najszybciej. Czy jeśli wspólnie sprzedamy i wspólnie kupimy nowe mieszkanie w ciągu dwóch lat (oczywiście będzie tam zamieszkiwać mama), to unikniemy wszyscy podatku? Czy jednak należałoby zrobić dział spadku na mamę, aby uniknąć podatku.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż mieszkania po zmarłym i kupienie mniejszego a podatek

Fot. Fotolia

Nabycie w drodze dziedziczenia ma miejsce w momencie śmierci spadkodawcy, jest tak, bowiem spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. właśnie z chwilą śmierci spadkodawcy. Z opisu stanu faktycznego wynika, iż fakt ten orzeczenie sądu już potwierdziło. Sprzedaż odziedziczonych udziałów w nieruchomości (mieszkaniu) przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym dokonano nabycia, czyli 5 lat od końca roku, w którym zmarł spadkodawca, powoduje powstanie przychodu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek, gdyby nie skorzystać ze zwolnienia, wyniesie tu obecnie 19% podstawy obliczenia podatku, którą stanowi dochód będący różnicą pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości (wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia) a, w pewnym uproszczeniu, kosztami. Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części nabytej w drodze spadku lub darowizny uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły jej wartość, a zostały poczynione w czasie posiadania nieruchomości oraz kwotę ewentualnie zapłaconego podatku od spadków i darowizn (w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn). By podatku nie zapłacić, można skorzystać ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, zgodnie z którym wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Powyższe cele określone zostały w art. 21 ust. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym z takich celów jest np. nabycie mieszkania.

 

Jest różnica między sytuacją, jeśli mieszkanie było taty (tylko), a jeśli znajdowało się w majątku wspólnym małżonków. Nie ma pełnej zgody w doktrynie co do poglądu prawnego na tę sprawę, ale wydaje się. że aktualnie przeważa i ugruntuje się na skutek uchwały 7 sędziów stanowisko, iż „dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia, datą ich nabycia lub wybudowania w rozumieniu tego przepisu jest dzień nabycia (wybudowania) tych nieruchomości i praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków”. W takiej więc sytuacji datą nabycia byłaby dla mamy data nabycia z mężem do majątku wspólnego i jeśli od końca roku, w którym miało to miejsce, do dnia sprzedaży upłynęłoby 5 lat, sprzedaż nie spowodowałaby powstania zobowiązania podatkowego.

 

Kwestia otwarta to ewentualnie los pozostałych części (i analogicznie części mamy, jeśli mieszkanie nie należało do majątku wspólnego). Zwolnienie, o które Pani pyta, wymaga wydatkowania na własne cele mieszkaniowe kwoty uzyskanej ze zbycia mieszkania. Mama ten warunek spełni – chce mieszkać w nowym mieszkaniu – pozostali spadkobiercy nie realizują tego podstawowego warunku, bowiem nie chcą tam mieszkać. W tym więc świetle lepiej jest np. darować udziały w nieruchomości (odziedziczonym mieszkaniu) mamie (będzie zwolniona od podatku od spadków i darowizn), bowiem jeśli mieszkanie sprzeda i przeznaczy uzyskane środki na nabycie nowego mieszkania, skorzysta ze zwolnienia.

 

PS. Proszę pamiętać o obowiązku złożenia SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku – bez tego nie skorzystają Państwo ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus IX =

»Podobne materiały

Wpłaty od rodziców na konto bankowe a rozliczenia z urzędem skarbowym

Mam 24 lata, jestem studentem, nie pracuję i nigdy nie pracowałem. Posiadam dwa konta bankowe, na których mam zgromadzone dzięki rodzicom środki – odpowiednio 90 i 20 tys. zł. Ponadto regularnie wpłacam na swoje konta 3-4 tys. zł miesięcznie, również od rodziców. Jednorazowo wpłaciłem także 66

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »