Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż mieszkania po zmarłych w trakcie trwania sprawy spadkowej

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 23.03.2019

W zeszłym roku zmarł mój dziadek. 4 lata wcześniej zmarła jego żona. Po śmierci dziadka do sądu został złożony testament i wniosek o sprawę spadkową. W testamencie dziadek podzielił swój majątek pomiędzy 3 braci, 4 wnucząt i swoją żonę (8 osób). Ponieważ babcia nie żyła, sąd wydał wyrok o podziale majątku pomiędzy pozostałe 7 osób. Po zakończeniu sprawy okazało się jednak, że po babci został testament, w którym swoją część majątku przekazała w połowie na męża, a w połowie na 1 z 3 synów. Nikt nie zgłosił w tamtym czasie tego do sądu. Bracia chcą to zrobić to w tej chwili, ale w międzyczasie pojawił się chętny na kupno mieszkania po dziadkach i bracia chcą sprzedać mieszkanie i podpisać z nim umowę przedwstępną, w trakcie trwania sprawy spadkowej. Jestem wnuczką i nie mam pewności, czy w tej sytuacji możemy taką umowę przedwstępną podpisać. Jeśli testament babci zostanie przyjęty, to jeden z braci dziedziczy już 1/4, a nie 1/7 majątku. Poza tym, co się stanie, jeśli sprawa nie zostanie rozstrzygnięta, a kupiec będzie chciał sfinalizować zakup mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Sprzedaż mieszkania po zmarłych w trakcie trwania sprawy spadkowej

Zgodnie z art. 646 § 1 Kodeksu cywilnego osoba która znajduje się w posiadaniu testamentu, obowiązana jest go złożyć w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy. Obowiązek ten dotyczy wszystkich osób fizycznych i prawnych oraz organów państwowych, u których znajduje się testament, w tym także notariusza. Przez testament w tym przypadku należy rozumieć: testament własnoręczny, testament sporządzony w formie aktu notarialnego, testament allograficzny oraz pismo stwierdzające treść testamentu ustnego.

 

Konsekwencją niedochowania obowiązku złożenia testamentu jest odpowiedzialność odszkodowawcza względem osoby, która wskutek tego zachowania poniosła szkodę, czyli w praktyce względem spadkobiercy lub zapisobiercy. Odpowiedzialność ta opiera się na zasadzie winy, a obowiązek wykazania szkody i jej wysokości oraz winy osoby zobowiązanej do wyjawienia testamentu, obciąża poszkodowanego.

 

Ponadto sąd spadku może nałożyć na osobę uchylającą się od tego obowiązku grzywnę w trybie art. 163 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, a więc do wysokości pięciu tysięcy złotych.

 

Natomiast gdy umyślnego ukrywania testamentu dopuszcza się spadkobierca, może on zgodnie z art. 928 § 1 Kodeksu cywilnego być uznany przez sąd za niegodnego dziedziczenia, co skutkuje wyłączeniem go od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Uprawnionym do żądania uznania za niegodnego jest osoba, która ma w tym interes prawny. Z żądaniem takim można wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dana osoba dowiedziała się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem trzech lat od otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy.

 

W mojej ocenie jeżeli sprawy spadkowe po babci nie zostały dotychczas uregulowane, to nie można dokonać prawidłowej sprzedaży mieszkania, którego za życia była współwłaścicielką. Proszę mieć na uwadze, że po dziadku dziedziczony był wyłącznie jego majątek, a więc skoro dziadek był współwłaścicielem mieszkania do dziedziczeniu podlegała tylko połowa mieszkania, a druga połowa po babci cały czas nie została sądownie nikomu przydzielona. Zatem w przedstawionej przez Panią sytuacji, aby uniknąć przedstawionych przeze mnie na wstępie negatywnych skutków ukrywania testamentu, sugerowałabym najpierw przeprowadzić postępowanie spadkowe po babci, a następnie dopiero dokonać sprzedaży mieszkania. Tak jak Pani napisała, po przeprowadzeniu dziedziczenia po babci zmienią się udziały niektórych spadkobierców w mieszkaniu, więc przed sprzedażą muszą one zostać prawidłowo ustalone.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus VII =

»Podobne materiały

Sporządzenie testamentu wyłączającego z dziedziczenia męża

W trakcie trwania małżeństwa nabyłam prawo do lokalu mieszkaniowego, użytkowania ogródka działkowego oraz kupiłam samochód i uczyniłam syna współwłaścicielem. Czy mogę przed notariuszem sporządzić testament i wskazać w nim, że cały mój majątek odziedziczy syn? Nie chcę, by coś dostał mąż.

Jak zweryfikować testament?

Niedawno zmarła moja mama, która mieszkała z moją siostrą i jej mężem. Od pogrzebu minęły 4 miesiące i szwagier nagle zaczął twierdzić, że po mamie został testament notarialny. Jak zweryfikować jego autentyczność i moment powstania?

Ważność testamentu podpisanego przez trzech świadków

Testament ustny został spisany w chwili wypowiedzenia przez spadkodawcę i podpisany przez trzech świadków, ale nie został podpisany przez spadkodawcę ze względu na bardzo zły stan zdrowia. Na drugi dzień spadkodawca zmarł. Czy ten testament jest ważny? Czy należy zawiadomić sąd o istnieniu testament
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »