.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż mieszkania po tacie a podatek

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 24.04.2021 • Zaktualizowane: 24.04.2021

W marcu 2020 r. została podpisana umowa darowizny i ustanowienie służebności (akt notarialny) pomiędzy tatą oraz mną i moim bratem na lokal zamieszkiwany przez tatę od 1967 r. Tata zmarł w kwietniu tamtego roku, a mieszkanie zostało sprzedane w lipcu 2020 r. W związku z tym moje pytanie o obowiązek zapłaty podatku. Czy aby go nie zapłacić, to powinnam uzyskaną ze sprzedaży mieszkania kwotę powinnam w ciągu 2 lat (do lipca 2022) przeznaczyć bezpośrednio na cele mieszkaniowe w ciągu 2 lat (do 07.2022)? Czy też jestem z tego obowiązku zwolniona ze względu na powyższy akt notarialny? Nadmieniam, że jestem współwłaścicielką (z mężem) dwóch mieszkań, jedno zamieszkujemy, nie mam też żadnych kredytów mieszkaniowych. Czy jest jakieś rozwiązanie uniknięcia zapłacenia podatku? A jeśli nie, to czy wynosi on 19% od uzyskanej kwoty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż mieszkania po tacie a podatek

Zwolnienie z podatku od darowizny

Jeżeli chodzi o darowiznę nieruchomości, to oczywiście ona podlegała zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn.

Sprzedaż mieszkania z darowizny podatek dochodowy

Zbycie nieruchomości odpłatne rządzi już nieco innymi prawami niż nabycie nieodpłatne w wyniku darowizny. Czynność sprzedaży nieruchomości podlega pod regulacje ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 podatkowymi temu podlega odpłatne zbycie nieruchomości jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

 

Pani i brat nabyliście nieruchomość niespełna rok temu, a ponieważ stało się to w wyniku otrzymania darowizny, a nie w wyniku dziedziczenia, to nie będzie to Państwa miał zastosowania ust. 5 tego przepisu, zgodnie z którym „w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a–c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę”.

 

Z obowiązkiem zapłaty 19% podatku należy się zatem liczyć.

Ulga podatkowa – cele mieszkaniowe

Rozwiązaniem dla uniknięcia podatku jest możliwość skorzystania z ulgi, o jaką Pani pyta, a wynikającej z art. 21 pkt 131 ustawy, zgodnie z którym „zwalnia się dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych”.

 

Ulga dotyczy zatem 3 lat kalendarzowych liczonych od końca 2020 roku, a więc aby skorzystać z ulgi, konieczne byłoby wydatkowanie tych środków na własne cele mieszkaniowe do końca 2023 r.

 

Natomiast posiadając dwa mieszkania, raczej będzie Pani miała problem ze skorzystaniem z ulgi, chyba że je Pani np. zbędzie i zainwestuje wszystkie środki np. w budowę domu chociażby. 3 lata to jednak dość długo i teoretycznie przynajmniej mogą zmienić się przepisy na korzystniejsze dla podatników.

 

Wyrok w podobnej sprawie cytuję poniżej:

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 października 2017 r., sygn. akt I SA/Gl 689/17

„Skoro w zakupionym lokalu jest zameldowana i mieszka mama podatnika, a on sam posiada już dwa mieszkania, w tym jedno, gdzie mieszka jego żona wraz z dziećmi, to trudno uznać, że przychód ze sprzedaży został wykorzystany/przeznaczony na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika”.

Wysokość podatku po sprzedaży mieszkania

Podatek wynosi 19% i zgodnie z art. 30e ustawy liczy się go w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c (koszty nabycia w tym przypadku) i 6d (jeżeli poniosła Pani nakłady na polepszenie tego mieszkania to pomniejsza Pani o nie dochód), powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

 

Najprościej mówiąc – jeżeli nie było dokonywanych odpisów amortyzacyjnych (tych dokonują przedsiębiorcy), to kwotę uzyskaną ze sprzedaży pomniejsza Pani o koszty nabycia tego mieszkania i tę różnicę opodatkowanej 19% podatkiem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III + siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl