.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 24.08.2020

Sprawa dotyczy sprzedaży mieszkania otrzymanego w spadku. W 2010 roku, w biurze notarialnym, został sporządzony przeze mnie testament dotyczący spadku po mojej śmierci. Ustalone zostało, że spadkobiercami będą moje dzieci – mam ich troje. Jestem od ponad 20 lat wdową, obecnie mam 75 lat. Rozumiem, że dziedziczenie przez dzieci jest zwolnione z podatku. Ponieważ moje dzieci mają swoje mieszkania, więc chciałabym, żeby po mojej śmierci sprzedały to otrzymane mieszkanie i podzieliły się pieniędzmi. Moje zapytanie brzmi: czy moje mieszkanie dzieci będą mogły sprzedać od razu po dokonaniu wszelkich czynności prawnych, czy też obowiązuje jakiś okres wyczekiwania? Proszę również o podanie podstawy prawnej. Informuję, że mieszkam tu 41 lat i jest to moja własność hipoteczna w bloku spółdzielczym. 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku

Ustalenie spadkobierców i ich udziałów w spadku

Postępowanie spadkowe jest dwuetapowe. W pierwszej kolejności w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku ustala się krąg spadkobierców oraz wielkość przypadających im udziałów.

 

Uczestnikami postępowania spadkowego są wszystkie osoby będące spadkobiercami – w tym wypadku – testamentowymi.

 

W związku z tym oprócz tego, że do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy dołączyć akt zgonu spadkodawcy, akt urodzenia, z którego będzie wynikało, że spadkobierca jest krewnym zmarłego, załącza się także ich kserokopie dla uczestników postępowania. Innymi słowy wniosek oraz inne dokumenty załączone do niego powinny być sporządzone w tylu kopiach, ilu jest uczestników postępowania (dla każdego z uczestników postępowania sąd doręczy wniosek wraz z dokumentami do niego załączonymi, a nadto jeden wniosek wraz z dokumentami musi znajdować się w aktach sprawy). „Innymi uczestnikami postępowania” będą potencjalni spadkobiercy, a więc wszystkie osoby, które wchodzą w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi. Wynika to z art. 669 Kodeksu postępowania cywilnego, który wskazuje, że sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.

Dział spadku

Drugi etap to dział spadku, który może być sądowy bądź umowny. Przeprowadzenie działu ma na celu przede wszystkim doprowadzenie do tego, aby przestała istnieć pomiędzy współspadkobiercami wspólność wynikająca z dziedziczenia, czyli faktyczne podzielenie masy spadkowej między uprawnionych spadkobierców (art. 681 Kodeksu postępowania cywilnego). Jeżeli do schedy spadkowej należy nieruchomość (tutaj: mieszkanie), dokonanie działu spadku może nastąpić w formie ugody sądowej lub notarialnej albo na drodze procesu sądowego. Celem działu spadku jest definitywny podział i rozliczenie masy spadkowej między spadkobiercami, określenie podziału miedzy uprawnionymi spadkobiercami, np. ustalenie zasad spłat, ustalenie warunków obejmujących zniesienie współwłasności. Jest to niestety bardzo trudne i nie da się ukryć, że i mocno konfliktowy moment fizycznego podziału masy spadkowej.

Sposoby podziału mieszkania przepisanego w spadku

W opisanej przez Panią sytuacji kilku spadkobierców stanie się współspadkobiercami. Taka wspólność, nie ma jednak charakteru ostatecznego, istnieje jedynie do momentu działu spadku. Jak pisałam, celem postępowania działowego jest przede wszystkim dokonanie podziału fizycznego majątku spadkowego, czyli określenie sched spadkowych poszczególnych spadkobierców. Zasadniczo sąd dąży do ugodowego dokonania podziału spadku. Niemniej sąd, dokonując wyboru sposobu podziału spadku, w pierwszej kolejności bierze pod uwagę treść złożonego wniosku o dział spadku oraz stanowisko pozostałych spadkobierców, zapewniając jednocześnie, aby dział był zgodny z przepisami prawa oraz interesem wszystkich spadkobierców. W razie braku zgody sposoby podziału przez sąd są następujące:

 

  1. dokonanie działu fizycznego składników majątku spadkowego, polegającego na rozdzieleniu ich między wszystkich spadkobierców proporcjonalnie do przysługujących im udziałów w spadku,
  2. przyznać składniki majątku spadkowego jednemu bądź kilku spadkobiercom, wraz z obowiązkiem dokonania stosownej spłaty na rzecz pozostałych (art. 212 § 1 Kodeksu cywilnego),
  3. możliwe jest także przyznanie przedmiotu kilku spadkobiercom jako współwłasność na ich żądanie (art. 1044 Kodeksu cywilnego).
  4. sprzedać przedmioty spadkowe, a uzyskaną w ten sposób kwotę podzielić między spadkobierców w stosunku do przypadających im udziałów (art. 212 § 2 Kodeksu cywilnego).

 

Na skutek przeprowadzenia postępowania o nabycie spadku, w sytuacji gdy wszyscy posiadacze udziałów w spadku nie są w stanie się porozumieć, to sąd będzie zmuszony do wprowadzenia w życie najmniej korzystnego rozwiązania dla spadkobierców – sprzedaż np. nieruchomości przez komornika. Zdecydowanie jednak we wszystkich interesie byłoby porozumienie się co działu spadku i stosowne złożenie oświadczenia przed sądem.

 

Jeżeli jednak Pani dzieci osiągną porozumienie co do sposobu podziału mieszkania (czyli np. sprzedaż i podział uzyskanych stąd pieniędzy), wystarczy notarialna umowa. Jedyny okres wyczekiwania na sprzedaż mieszkania to ten dotyczący rozprawy w sprawie nabycia spadku na podstawie testamentu. Potem dzieci mogą sprzedać mieszkanie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »