.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż mieszkania małżonków po rozstaniu

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 28.01.2020

Obecnie jestem w związku małżeńskim, aczkolwiek się rozstaliśmy i chcemy sprzedać mieszkanie, które kupiliśmy po zawarciu małżeństwa, nie minęło 5 lat od kupna. W jaki sposób mogę uniknąć zapłacenia ewentualnego podatku, jeśli żona nie kupi za swoją część mieszkania? Chcemy u notariusza zrobić tak, żeby za mieszkanie wpłata była w dwóch przelewach na nasze konta, rozumiem, że z tym nie będzie problemu? Żeby nie czekać na rozwód, ustanowimy rozdzielność majątkową, czy ustanowienie jej przed sprzedażą mieszkania może stworzyć jakieś dodatkowe komplikacje? Czy jeśli kupimy każde sobie mieszkanie już po ustanowieniu rozdzielności, to będzie na pewno nasz majątek osobisty? Czy musimy mieć też podział majątku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż mieszkania małżonków po rozstaniu

Fot. Fotolia

Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez małżonków

W pierwszej kolejności należy odnieść się do skutków ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej.

 

Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Istotną cechą ustawowej wspólności majątkowej jest jej bezudziałowy charakter, co oznacza, że każdy małżonek ma prawo do wszystkich przedmiotów łącznie, jak i do każdego z osobna, a nie tylko do określonego ułamkowo udziału.

 

Strony mogą w czasie trwania małżeństwa w drodze umowy – zawartej w formie aktu notarialnego – wprowadzić w małżeństwie ustrój rozdzielności majątkowej. W myśl art. 51 w razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. W konsekwencji od chwili ustanowienia rozdzielności małżonkowie nie mają już majątku wspólnego. Każdy małżonek ma swój majątek osobisty. Wszystko, co każdy małżonek nabywa po ustanowieniu rozdzielności, stanowi już jego majątek osobisty.

Przekształcenie wspólnego majątku we współwłasność po ustanowieniu rozdzielności

Natomiast majątek nabyty w ramach wspólności majątkowej – jeżeli małżonkowie nie zawarli umowy w sprawie podziału majątku – przekształca się we współwłasność ułamkową. Wcześniej w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej była to wspólność łączna, gdzie każdy z małżonków miał prawo do całego majątku na równych zasadach. Po ustanowieniu rozdzielności każdy z nich ma prawo do połowy każdego składnika majątku. Udziały małżonków w majątku wspólnym zostają zaliczone na rzecz ich majątków osobistych i co do zasady wynoszą po 50%.

 

W konsekwencji po ustanowieniu wspólności majątkowej Pan ma 50% mieszkania. Jeżeli chodzi natomiast o skutki podatkowe sprzedaży mieszkania, to faktycznie zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli zostało dokonane w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Można uniknąć podatku, jeżeli cały przychód uzyskany ze sprzedaży zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe.

Możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego przez każdego małżonka

W tym miejscu trzeba wskazać, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy PIT małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Oznacza to, że Pan będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu od 50% sprzedaży mieszkania. W rezultacie jeżeli swoją część przeznaczy Pan na cele mieszkaniowe, będzie Pan mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku i to niezależnie od tego, na co żona przeznaczy pieniądze.


Żeby nie czekać na rozwód ustanowimy rozdzielność majątkową, czy ustanowienie jej przed sprzedażą mieszkania może stworzyć jakieś dodatkowe komplikacje?

W zakresie podatków rozdzielność majątkowa nie spowoduje żadnych dodatkowych problemów. Wszystkie przedmioty majątkowe nabyte przez małżonka od daty zawarcia umowy wprowadzającej rozdzielność majątkową stanowią jego majątek osobisty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »