Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż mieszkania i zakup innego, do kiedy opłacić podatek i w jakiej wysokości?

Autor: Wioleta Biel • Opublikowane: 19.12.2019

Moje pytanie dotyczy podatku dochodowego. Przed 5 miesiącami sprzedałam mieszkanie za 700 tys. zł. Mniej więcej w tym samym terminie kupiłam inne mieszkanie za 690 tys. zł. Do kiedy muszę opłacić podatek i w jakiej wysokości?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż mieszkania i zakup innego, do kiedy opłacić podatek i w jakiej wysokości?

Fot. Fotolia

Kiedy trzeba zapłacić podatek przy sprzedaży mieszkania?

Jak wynika z art. 22 ust. 6c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy (w tym również nieruchomości), nabytych w ramach umowy sprzedaży, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poniesione w czasie ich posiadania. Innych, bardziej szczegółowych regulacji dotyczących wysokości kosztów podatkowych przy ustalaniu dochodów z odpłatnego zbycia rzeczy prawodawca nie ustanowił.

 

Kosztem uzyskania przychodu, który należy wykazać w zeznaniu PIT-39 będzie wartość zapłaconej ceny za mieszkanie.

 

Po zakończeniu roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie mieszkania, w terminie do 30 kwietnia należy złożyć zeznanie roczne (PIT-39). Stawka podatku wynosi 19%.

 

Ma Pani również możliwość skorzystania z tzw. ulgi na własne cele mieszkaniowe.

Dla kogo ulga mieszkaniowa?

Wolne od podatku PIT są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli uzyskane przychody z tego tytułu przeznaczone zostaną na własne cele mieszkaniowe. Kwota zwolnienia jest limitowana i zależy od tego, w jakiej części zostanie wydatkowany przychód na cele mieszkaniowe, tzn. zwolniony będzie dochód w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Warunkiem zwolnienia jest poniesienie wydatków na własne cele mieszkaniowe w określonym terminie, tzn. począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie 2 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Jeżeli przychód z odpłatnego zbycia w całości zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe, uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości zwolniony od podatku PIT.

 

Własnymi celami mieszkaniowymi są m.in. zakup mieszkania, gruntu, remont mieszkania. Zatem w opisanej sytuacji mogłaby Pani skorzystać z tej opcji.

Jak wyliczyć ulgę mieszkaniową?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e ustawy, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Zwolnienie to polega na wyłączeniu z opodatkowania tej części dochodu, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na określone w ustawie własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia.

 

Należy jednak pamiętać, że jeżeli w złożonym zeznaniu zostały wykazane dochody zwolnione z opodatkowania, a nie zostały wypełnione warunki zwolnienia określone w ustawie PIT, np. w ustawowym terminie (2 lat) nie zostały wydatkowane uzyskane z odpłatnego zbycia środki lub wydatkowane były na cele inne niż mieszkaniowe określone w ustawie, wówczas należy złożyć korektę tego zeznania i zapłacić podatek PIT wraz z odsetkami za zwłokę. Odsetki naliczane są od następnego dnia po upływie terminu płatności, tj. po upływie terminu do złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym uzyskany został przychód z odpłatnego zbycia, do dnia zapłaty podatku włącznie, w wysokości odsetek pobieranych od zaległości podatkowych.

Gdzie złożyć zeznanie podatkowe?

Podatnicy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) – składają zeznanie do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego wykonuje swoje zadania, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem – do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium wykonuje swoje zadania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus sześć =

»Podobne materiały

Wynajem nieruchomości mieszkalnej na biuro

Półtora roku temu wraz z żoną zakupiliśmy dom mieszkalny z lokalem handlowym. Chcieliśmy założyć w nim działalność gospodarczą, ale okazało się, że warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla tej nieruchomości wygasły kilka lat wcześniej i muszę starać się o wydanie nowych. W kwietniu 2009 r

 

Wynajęcie mieszkania w Polsce przez osobę mieszkającą w Anglii

Pracuje w Anglii od kilku lat, ale w Polsce mam mieszkanie, które chciałbym wynająć. Gdzie i jaki podatek powinienem odprowadzać od najmu? Czy wynajęcie będzie miało wpływ na mój podatek w Anglii?

 

Kupno i remont nieruchomości w celu sprzedaży (flipping) - umowy i odliczenie kosztów

Mam jednoosobową działalność założoną pod flipy na mieszkaniach, jestem podatnikiem VAT. Czy w umowach przedwstępnych i podczas aktu notarialnego muszę podawać nazwę firmy, NIP, REGON w rubryce „kupujący/sprzedający”, czy samo imię i nazwisko i w jaki sposób podpisywać takie dokumenty? C

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »