Mamy 11 890 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż mieszkania a alimenty z funduszu alimentacyjnego

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 17.11.2020

Otrzymuję alimenty z funduszu alimentacyjnego. Poza mieszkaniem, w którym mieszkam, mam od 2013 r. mieszkanie po babci, które zamierzam sprzedać. Czy dochód ze sprzedaży tego mieszkania zostanie doliczony do tych dochodów, które uprawniają do otrzymywania alimentów z funduszu alimentacyjnego? Jeżeli ta kwota jest doliczana do dochodu, to czy jak kupię za te pieniądze inne mieszkanie, to fundusz alimentacyjny zaliczy do dochodu tylko różnicę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż mieszkania a alimenty z funduszu alimentacyjnego

Warunki otrzymywania alimentów z funduszu alimentacyjnego

Przesłanki otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego określa ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z jej treścią „warunkiem koniecznym do uzyskania świadczeń jest:

 

 • bezskuteczność egzekucji – która ma miejsce wówczas, gdy w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych,
 • spełnienie kryterium dochodowego.

 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych do dochodu rodziny, od którego zależy prawo do świadczenia alimentacyjnego, liczą się przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazanych w:

 

 • art. 27 – przychód opodatkowany według skali podatkowej,
 • art. 30b – dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów,
 • art. 30c – dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowany podatkiem liniowym,
 • art. 30e – dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości,

  pomniejszone o:

 

 • koszty uzyskania przychodu,
 • należny podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przychód ze sprzedaży mieszkania

Jeżeli zatem sprzeda Pani mieszkania, to zgodnie z podanym powyżej pojmowaniem dochodu rodziny pieniądze z jego sprzedaży zostaną policzone jako przychód. Niemniej jednak pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczy Pani na zakup mieszkania innego, zatem ta transakcja wpłynie na Pani rzeczywistą sytuację materialną.

 

Powyżej wymieniona ustawa wprowadza pojęcie dochodu utraconego. W art. 2 pkt 17 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów określono, iż „utrata dochodu – oznacza utratę dochodu spowodowaną:

 

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarcze.

 

Wymienione przypadki utraty dochodu stanowią katalog zamknięty, co oznacza, że żadna inna sytuacja nie może być traktowana jako utrata dochodów wpływająca na sposób liczenia dochodu do obliczenia świadczenia alimentacyjnego.

Utracenie alimentów z funduszu po sprzedaży mieszkania

Wygląda więc na to, że dochód uzyskany ze sprzedaży pozbawi Panią alimentów z FA, natomiast kupno mieszkania za tę kwotę lub nawet mniejszą (niezależnie ile owo mieszkanie będzie kosztować) nie przywróci Pani prawa do tych alimentów, ponieważ brak jest stosownej podstawy w wyżej wymienionej ustawie do takiego działania MOPS-u. Niemniej jednak w decyzji odmownej powinna mieć Pani podane podstawy odmowy. Jeśli będą inne, wówczas można będzie ocenić szanse na ewentualne odwołanie od decyzji odmownej.

 

Zupełnie na marginesie wskazuję jednak, że postępowanie organów jest tak różne, że w swej praktyce spotkałam się z naprawdę różnymi decyzjami (i korzystnymi i częściej niestety niekorzystnymi dla uprawnionych), ale to tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że w tej kwestii nadal nie ma jednolitej wykładni. Natomiast co do zasady i w świetle wykładni przepisów prawa jest tak, jak wskazałam w opinii. Oczywiście może Pani się zwrócić do MOPS-u o interpretację, niemniej nie gwarantuję, że ją wydadzą i czy następnie się do niej w pełni zastosują.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • osiem minus pięć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton