Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż mieszkania a alimenty z funduszu alimentacyjnego

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 17.11.2020

Otrzymuję alimenty z funduszu alimentacyjnego. Poza mieszkaniem, w którym mieszkam, mam od 2013 r. mieszkanie po babci, które zamierzam sprzedać. Czy dochód ze sprzedaży tego mieszkania zostanie doliczony do tych dochodów, które uprawniają do otrzymywania alimentów z funduszu alimentacyjnego? Jeżeli ta kwota jest doliczana do dochodu, to czy jak kupię za te pieniądze inne mieszkanie, to fundusz alimentacyjny zaliczy do dochodu tylko różnicę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż mieszkania a alimenty z funduszu alimentacyjnego

Warunki otrzymywania alimentów z funduszu alimentacyjnego

Przesłanki otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego określa ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z jej treścią „warunkiem koniecznym do uzyskania świadczeń jest:

 

 • bezskuteczność egzekucji – która ma miejsce wówczas, gdy w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych,
 • spełnienie kryterium dochodowego.

 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych do dochodu rodziny, od którego zależy prawo do świadczenia alimentacyjnego, liczą się przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazanych w:

 

 • art. 27 – przychód opodatkowany według skali podatkowej,
 • art. 30b – dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów,
 • art. 30c – dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowany podatkiem liniowym,
 • art. 30e – dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości,

  pomniejszone o:

 

 • koszty uzyskania przychodu,
 • należny podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przychód ze sprzedaży mieszkania

Jeżeli zatem sprzeda Pani mieszkania, to zgodnie z podanym powyżej pojmowaniem dochodu rodziny pieniądze z jego sprzedaży zostaną policzone jako przychód. Niemniej jednak pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczy Pani na zakup mieszkania innego, zatem ta transakcja wpłynie na Pani rzeczywistą sytuację materialną.

 

Powyżej wymieniona ustawa wprowadza pojęcie dochodu utraconego. W art. 2 pkt 17 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów określono, iż „utrata dochodu – oznacza utratę dochodu spowodowaną:

 

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarcze.

 

Wymienione przypadki utraty dochodu stanowią katalog zamknięty, co oznacza, że żadna inna sytuacja nie może być traktowana jako utrata dochodów wpływająca na sposób liczenia dochodu do obliczenia świadczenia alimentacyjnego.

Utracenie alimentów z funduszu po sprzedaży mieszkania

Wygląda więc na to, że dochód uzyskany ze sprzedaży pozbawi Panią alimentów z FA, natomiast kupno mieszkania za tę kwotę lub nawet mniejszą (niezależnie ile owo mieszkanie będzie kosztować) nie przywróci Pani prawa do tych alimentów, ponieważ brak jest stosownej podstawy w wyżej wymienionej ustawie do takiego działania MOPS-u. Niemniej jednak w decyzji odmownej powinna mieć Pani podane podstawy odmowy. Jeśli będą inne, wówczas można będzie ocenić szanse na ewentualne odwołanie od decyzji odmownej.

 

Zupełnie na marginesie wskazuję jednak, że postępowanie organów jest tak różne, że w swej praktyce spotkałam się z naprawdę różnymi decyzjami (i korzystnymi i częściej niestety niekorzystnymi dla uprawnionych), ale to tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że w tej kwestii nadal nie ma jednolitej wykładni. Natomiast co do zasady i w świetle wykładni przepisów prawa jest tak, jak wskazałam w opinii. Oczywiście może Pani się zwrócić do MOPS-u o interpretację, niemniej nie gwarantuję, że ją wydadzą i czy następnie się do niej w pełni zastosują.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • I plus II =

»Podobne materiały

Alimenty z konta babci w imieniu syna

Mój syn płaci regularnie alimenty. Komornik zajął mu konto na kwotę wskazującą, jakby niemal od urodzenia dziecka nie płacił alimentów. Zebraliśmy wszystkie prawie przelewy potwierdzające wpłaty z tytułem w treści, czego dotyczą. Od ponad roku syn przelewa na moje konto środki na alimenty i inne zob

 

Notarialne pełnomocnictwo wystawione przez spadkobiercę

W grudniu 2009 r. zmarł mój tata. Mieszkał z mamą we własnościowym mieszkaniu spółdzielczym. Potrzebujemy notarialnego pełnomocnictwa wystawionego przez spadkobierców (jest nas troje) na rzecz jednego z nich. Ktoś bowiem musi wejść w prawa taty, przenieść własność lokalu. Jak tego dokonać? Chcemy, b

 

Niedopełnienie obowiązku meldunkowego a wezwanie na policję

Pięć lat temu wyprowadziłam się z domu i od tamtej pory nie utrzymuję kontaktów z rodziną. Nie mam stałej pracy, przebywam trochę w Polsce, ale częściej w Niemczech. Nie zmieniłam dowodu osobistego, bo z braku stałego miejsca pobytu nie miałam dokąd się przemeldować. Przed dwoma laty pracowałam pół

 

Nieusunięcie braków formalnych pozwu w wyznaczonym terminie

Dwa miesiące temu dostałam wezwanie do usunięcia braków formalnych pozwu przez uzupełnienie dokumentacji. Wezwanie odebrałam i zapomniałam o nim. Kilka dni temu otrzymałam zarządzenie o zwrocie pozwu z powodu nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie (7 dni). Czy mogę to jakoś odkręcić i

 

Pełnomocnik do zawierania umów w spółce z o.o.

Spółka z o.o., w której udziałowcami są małżonkowie, nie ma rady nadzorczej, a udziałowcy są jednocześnie członkami zarządu. W jaki sposób powołać pełnomocnika do zawierania umów między spółką a zarządem? Czy pełnomocnikiem może być współmałżonek? Czy małżonkowie mogą zawrzeć między sobą prawnie sku

 

Podatek VAT - stawki dla naprawy i konserwacji domofonów

Jaką stawkę podatku VAT należy naliczyć przy pracach polegających na naprawie i konserwacji domofonów dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i właścicieli poszczególnych lokali mieszkalnych, począwszy od stycznia 2011 r.? Co należy wpisać na fakturze – PKOB 1122 czy inny symbo

 

Błąd w opisie aukcji na Allegro i wycofanie się z transakcji

Sprzedawałem na Allegro 4 opony, ale niejasno skonstruowałem ofertę i wynikało z niej, że cena jednej opony jest ceną całego kompletu (4 szt.). Nabywca nalega na wydanie mu całego kompletu, ja natomiast nie godzę się na taką transakcję, próbując wycofać się z transakcji (rzekomo umowy cywilnoprawnej

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »