.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Sprzedaż lokalu bez wystawienia faktury VAT

Autor: Marcin Sądej

Opis Problemu:

Jestem właścicielem lokalu niemieszkalnego. Lokal ten nabyłam aktem notarialnym w 2014 r. Nie płaciłam podatku VAT podczas zakupu tego lokalu. Obecnie chcę lokal też sprzedać. Jestem osobą fizyczną płacącą VAT z powodu najmu tego lokalu Czy mogę ten lokal sprzedać bez wystawiania faktury VAT, tylko aktem notarialnym? I czy muszę płacić jakieś podatki? Czy powinnam zawiadomić urząd skarbowy o tym fakcie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Sprzedaż lokalu bez wystawienia faktury VAT

Fot. Fotolia

W opisie sprawy wskazała Pani, że płaci VAT z tytułu wynajmu tego lokalu, co oznacza, że na gruncie ustawy VAT jest Pani traktowana jako podatnik prowadzący działalność gospodarczą. Co do zasady sprzedaż nieruchomości uznawana jest za odpłatną dostawę towarów, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie zawsze jednak powstanie konieczność zapłaty podatku, ponieważ podatnicy mogą skorzystać ze zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 43 ustawy VAT.

 

Pragnę zwrócić Pani uwagę na art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy, który wskazuje, że „zwalania się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części pod warunkiem że:

 

a) w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b) dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów”.

 

Wskazała Pani, że przy nabyciu tej nieruchomości nie odliczyła Pani podatku naliczonego. W rezultacie również w przypadku sprzedaży tej nieruchomości nie zapłaci Pani podatku należnego VAT. Zwolnienie to znajdzie zastosowanie, jeżeli nie ponosiła Pani wydatków na ulepszenie nieruchomości powyżej 30% wartości. W konsekwencji może Pani sprzedać nieruchomość bez konieczności zapłaty VAT-u, korzystając ze wspomnianego zwolnienia podatkowego.

 

Chciałbym jeszcze zwrócić Pani szczególną uwagę na kwestie związane z podatkiem dochodowym. Otóż zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli zostało dokonane w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Stawka podatku w takim przypadku wynosi 19%. W rezultacie jeżeli lokal nabyła Pani w 2014 r., to do 31.12.2019 r. sprzedaż będzie wiązała się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego.

 

Również w tym przypadku istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku. Jak bowiem stanowi art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT zwalania się od podatku sprzedaż nieruchomości, jeżeli przychód uzyskany ze sprzedaży zostanie przeznaczony na własny cel mieszkaniowy. Przez własny cel mieszkaniowy rozumie się nabycie gruntu, innej nieruchomości, remont posiadanej nieruchomości, spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu hipotecznego. Środki uzyskane ze sprzedaży należy przeznaczyć na własny cel mieszkaniowy w ciągu 2 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl