.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż jednego lokalu z budynku dwulokalowego a podatek

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 17.07.2019

W 2010 zostałem właścicielem działki w skutek zniesienia współwłasności (wcześniej byłem współwłaścicielem działki). Działka została objęta pozwoleniem na budowę w 2009 roku i rozpoczęła się budowa. W toku budowy wydano pozwolenie zamienne w 2011 i 2013 roku. Budowa nie została przerwana przez cały okres 2009–2017. W roku 2017 zakończyłem budowę i sprzedałem jeden z lokali (budowałem budynek mieszkalny dwulokalowy). Czy w takim przypadku powinienem odprowadzić podatek dochodowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż jednego lokalu z budynku dwulokalowego a podatek

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli zostało dokonane w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. W opisie sprawy wskazał Pan, że grunt nabył w 2010 r. Natomiast w 2017 r. sprzedał Pan lokal, który stanowił odrębną własność.

 

W pierwszej kolejności należy odnieść się do przepisów Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 46 § 1 nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Z treści art. 48 Kodeksu cywilnego wynika, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane.

 

Takim właśnie wyjątkiem jest lokal mieszkalny posiadający ustanowioną odrębną własność. Pojawia się zatem pytanie, czy ustanowienie w 2017 r. odrębnej własności lokalu stanowi „nowe” nabycie, które powoduje konieczność ponownego liczenia terminu pięcioletniego od tej daty. Analiza wydawanych przez organy podatkowe interpretacji prowadzi do wniosku, że wyodrębnienie własności lokali nie stanowi nowego nabycia. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z dnia 01.12.2008 r., nr  IPPB2/415-1272/08-4/MG, stwierdził:

 

„W dniu 27.12.2007 r. zawarł Pan umowę wyodrębnienia lokali, które były po wyodrębnieniu mniej warte niż udział we wspólnocie. Jeżeli w wyniku podziału, wyodrębnienia poszczególnych lokali, wielkość nieruchomości jaką Pan otrzymał nie przekroczyła wielkości udziału, jaki przypadał Panu we współwłasności, podział taki nie może być rozpatrywany w charakterze nabycia. Nie występuje bowiem przysporzenie majątkowe ponad posiadany udział”.

 

Podobnie stwierdził ten sam organ w piśmie z dnia 21.05.2010 r., nr IPPB4/415-197/10-2/JS:

 

„Wyodrębnienie faktyczne lokali bez ustanowienia ich odrębnej własności nie zmienia stanu własności nieruchomości ani momentu jej nabycia. Również prawne wyodrębnienie lokali z nieruchomości nie powoduje, że momentem nabycia lokalu jest chwila ustanowienia odrębnej własności lokalu czy założenia księgi wieczystej o ile w wyniku ustanowienia odrębnej własności nie nastąpiło zniesienie współwłasności i nie uległy zmianie udziały współwłaścicieli. W przedmiotowej sprawie podział ww. nieruchomości na kilka odrębnych nieruchomości (lokali) nie ma wpływu na moment nabycia nieruchomości. Zmiana charakteru budynku, czy lokali w nim położonych również nie ma wpływu na moment nabycia zbywanych lokali”.

 

W świetle przedstawionych interpretacji należy stwierdzić, że obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży lokalu w 2017 r. nie wystąpi ponieważ nabycie gruntu na który lokal został wybudowany nastąpiło w 2010 r., a więc upłynął okres dłuższy niż 5 lat.

 

Dodatkowo należy wyjaśnić, że nie można traktować, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, jak również Kodeksu cywilnego, odrębnie sprzedaży gruntu oraz sprzedaży znajdującego się na nim budynku. Pięcioletni okres, będzie liczony od daty nabycia prawa własności gruntu, niezależnie od tego, kiedy na gruncie tym został wybudowany budynek mieszkalny. 

Zatem za datę nabycia, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać w niniejszej sprawie 2010 r. Data wybudowania budynku w tym przypadku pozostaje bez znaczenia. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton