Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż firmowej nieruchomości po zamknięciu firmy

Autor: Piotr Brożyński • Opublikowane: 09.09.2017

Sprawa dotyczy sprzedaży firmowej nieruchomości po zamknięciu firmy. Prowadzę działalność gospodarczą (KPiR na stawce podatkowej 19%). W lipcu tego roku chcę zakończyć działalność i wyrejestrować zakład. W marcu tego roku chcę sprzedać nieruchomość, tj. działkę oraz halę i inne pomieszczenia budowlane, w których prowadziłem działalność gospodarczą. Jaki podatek będę musiał zapłacić po sprzedaniu tych nieruchomości, nie prowadząc w tym czasie działalności gospodarczej, czyli po zamknięciu firmy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż firmowej nieruchomości po zamknięciu firmy

Fot. Fotolia

Zasadniczo zbycie nieruchomości stanowiących środki trwałe w prowadzonej działalności, która została zlikwidowana, jeszcze przez 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlikwidowano działalność, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ze źródła przychodu, jakim jest działalność gospodarcza (inne zasady mają miejsce w przypadku nieruchomości mieszkalnych).

 

Należy nadmienić, iż przy likwidacji działalności podatnik obciążony jest szeregiem obowiązków m.in. powinien on sporządzić wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej. Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące dane: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji. Wykaz ten posłuży do rozliczenia podatku ze sprzedaży składników majątku pozostałych po likwidacji działalności.

 

Dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, pozostałych po likwidacji, jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wydatkami na nabycie zbywanych składników, niezaliczonymi jeszcze do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.

 

W przedstawionej przez Pana sytuacji w przypadku sprzedaży majątku pozostałego po likwidacji działalności już w następnym miesiącu po tejże likwidacji, konieczne będzie rozliczenie podatku dochodowego z działalności gospodarczej. Dochodem do opodatkowania jest różnica pomiędzy wartością zbycia składników majątku, a nie ujętą jeszcze w kosztach częścią wartości ich nabycia. W przypadku rozliczania podatkiem liniowym na moment likwidacji działalności taka forma opodatkowania miałaby zastosowanie także w przypadku sprzedaży środka trwałego po likwidacji działalności.

 

Zasadniczo przy sprzedaży majątku pozostałego po działalności gospodarczej, jeśli ten majątek jest zbywany jako majątek prywatny, a nie w ramach kolejnej działalności, nie powinien powstać obowiązek podatkowy w podatku VAT. Podatek VAT związany z likwidacją rozliczany jest bowiem bezpośrednio po zamknięciu działalności gospodarczej, a nie w związku ze sprzedażą majątku polikwidacyjnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus IX =

»Podobne materiały

Samodzielne opłacanie zaliczek na podatek dochodowy

Pracuję dla zagranicznego zleceniodawcy, nie prowadzę jednak firmy. Rozliczam się na podstawie umowy o dzieło z przekazaniem autorskich praw majątkowych. Zleceniodawca przesyła mi kwotę brutto i nie płaci za mnie zaliczek na podatek dochodowy. Jak powinienem się rozliczać z tego przychodu? Czy i jak

 

Stawka przy sprzedaży oprogramowania

Tworzę oprogramowanie, które następnie sprzedaje w formie licencji na korzystanie. Udzielanie licencji do korzystania z dzieła jest opodatkowane na ryczałcie 17% stawką (o ile w ogóle zasadne jest stosowanie ryczałtu, odnosząc się do tej interpretacji). Czy jest jakaś metoda na obniżenie podatku do

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »