.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż domu nabytego w spadku przez nieletnie dzieci

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 14.06.2022 • Zaktualizowane: 14.06.2022

Mieliśmy zgodę sądu na sprzedaż domu nabytego w spadku przez nieletnie dzieci, i kupno nowego domu. Dom sprzedaliśmy za 150 tys. złotych, a nowy kupiliśmy za 350 tys. za granicą i braliśmy kredyt, w związku z tym dzieci nie mogły być wpisane do aktu notarialnego. Czy teraz musimy zapłacić podatek od sprzedaży? Wszyscy nadal mieszkamy w tym domu, dzieci uzyskały już pełnoletność.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż domu nabytego w spadku przez nieletnie dzieci

Nabycie nieruchomości spadkowej

Jeżeli dom zapisany na Pana dzieci był zapisany w spadku, to dla powstania obowiązku podatkowego istotna jest data jego nabycia lub wybudowania przez jego właścicieli, którzy zapisali go dzieciom.

 

To, czy zapłacimy podatek od sprzedaży nieruchomości, zależy od tego, kiedy była nabyta nieruchomość. Generalnie dochód w zbyciu nieruchomości podlega opodatkowaniu, jeżeli sprzedaż następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Jeżeli spadkodawca korzystał z nieruchomości przez kilka lub kilkanaście lat, a spadkobierca będzie chciał sprzedać takie mieszkanie, to nie będzie musiał się liczyć z obowiązkiem podatkowym. Zatem sprzedaż nieruchomości odziedziczonej w spadku, po upływie 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło nabycie go przez spadkodawcę, będzie zwolniona z podatku dochodowego. Data, w której spadkodawca zakupił czy wybudował nieruchomość, będzie miała kluczowe znaczenie z punktu widzenia obowiązku podatkowego.

Darowizna nieruchomości

Jest to jednak spojrzenie od strony spadkowej. Być może jednak zapis powstała w inny sposób, np. sami Państwo zapisaliście dom na dzieci (darowizna). Tu jest ważna data tej darowizny, w myśl bowiem ww. art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Warto zauważyć, że w orzecznictwie przyjmuje się, że cel mieszkaniowy wiąże się z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych, przy czym chodzi tu o potrzeby mieszkaniowe w sensie obiektywnym, a zatem potrzeby przeciętnego podatnika, który o ulgę się ubiega. Zawsze bowiem centrum życiowe koncentruje się w konkretnym lokalu mieszkalnym i ten właśnie lokal służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Ustawowy warunek do skorzystania z ulgi powinien być spełniony w chwili nabycia nieruchomości. W przypadku zatem remontu lokalu mieszkalnego ze środków ze sprzedaży innej nieruchomości należy faktycznie w nowo nabytej nieruchomości własne cele mieszkaniowe realizować, a więc mieszkać.

Zeznanie podatkowe dokonane za dzieci

Ponieważ jednak Państwo nabyli nowy dom na swoje nazwisko, powstaje problem ewentualnego rozliczenia podatkowego. Tutaj mamy różnice w podejściu organów podatkowych i sądów administracyjnych. W świetle stanowiska organów podatkowych w takiej sytuacji należy złożyć odrębne zeznanie na imię i nazwisko dziecka, przy czym to rodzic je wypełnia i podpisuje (gdy są małoletnie).

 

A kolei np. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 451/16) uznał, że w takiej sytuacji nie zaistniały określone w art. 7 ust. 1 ustawy o PIT wyjątki od reguły doliczania dochodów małoletnich dzieci do dochodów rodziców. A ponadto organ nietrafnie dopatruje się wyłączenia pobierania pożytku w konieczności uzyskania zgody sądu na sprzedaż nieruchomości. Następnie 5 grudnia br. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 3492/16) dodał, że „w sytuacji gdy sąd rodzinny zezwala na takie rozporządzenie majątkiem małoletnich dzieci, to nie można mówić, że rodzic nie jest uprawniony do wspólnego rozliczenia. Zatem rozliczenie ewentualnego podatku miałoby nastąpić wspólnie”.

 

Niemniej jednak istotne jest, w jakich okolicznościach powstał zapis na dzieci i kiedy, wtedy będzie można zająć konkretne stanowisko w sprawie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl