Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż domu dawniej podzielonego jako spadek

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 04.06.2019

14 lat temu zmarła moja mama i ja jako jedynaczka z ojcem mieliśmy postępowanie spadkowe. Orzeczono, że w równych częściach dostajemy z ojcem dom i pieniądze z konta. Tata po latach ponownie się ożenił. Obecnie jesteśmy w trakcie sprzedaży tego domu dawniej podzielonego jako spadek. Jaka część jest moja, a jaka taty i jego obecnej żony?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż domu dawniej podzielonego jako spadek

Fot. Fotolia

Z opisu Pani sprawy wynika, że sądowym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po Pani mamie nabyła Pani ten spadek wraz z ojcem po 1/2. Stało się tak dlatego, że zastosowanie w Pani sprawie znalazł art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego. 

 

„Art. 931. § 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku”. 

  

W skład spadku po mamie wszedł jej majątek osobisty + 1/2 udziału w majątku wspólnym małżeńskim. Zatem z uwagi na okoliczność, iż Pani ojciec był współwłaścicielem mieszkania wraz ze zmarłą żoną, to w skład spadku po niej weszła połowa tego mieszkania i ta połowa została podzielona pomiędzy Panią i ojca jeszcze połowie.

 

Czyli Pani ojciec do swojej połowy, której jest właścicielem, otrzymał jeszcze w spadku połowę połowy swojej żony, czyli 1/4. Tak więc ostatecznie po śmierci Pani mamy Pani ojciec posiadał 3/4 własności domu (1/2+1/4), a Pani stała się właścicielką 1/4 udziału w domu.

 

O tym, czy przedmiot majątkowy nabyty przez jedno z małżonków stanie się składnikiem majątku wspólnego, decydują okoliczności obiektywne, wynikające z art. 31 § 1 i art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z art. 33 „do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

 

Domniemywam, iż między Pani ojcem a jego drugą żoną obowiązuje tzw. wspólność majątkowa. W tej sytuacji udział 1/2 w domu nabyty jeszcze w trakcie małżeństwa z Pani mamą oraz udział 1/4 nabyty po śmierci Pani mamy w drodze dziedziczenia nie weszły w skład majątku wspólnego Pani ojca i jego drugiej żony, a więc całość należy tylko do ojca, a jego druga żona nie ma żadnego udziału w tej nieruchomości. Oczywiście pod warunkiem, że po zawarciu drugiego małżeństwa Pani ojciec i jego druga żona nie rozszerzyli wspólności majątkowej małżeńskiej na te udziały. Mogli tak zrobić umową, którą spisuje się u notariusza, ale tego to już musi się Pani od nich dowiedzieć. Jeżeli nic takiego nie miało miejsca, to tak, jak napisałam, właścicielem 3/4 udziału w domu jest Pani ojciec, a Pani przypadł udział w wysokości 1/4.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • X - I =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »