.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż darowanego gospodarstwa rolnego a podatki

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 24.03.2021 • Zaktualizowane: 24.03.2021

W sierpniu 2016 r. otrzymałem od mamy w darowiźnie gospodarstwo rolne o powierzchni 3,75 ha. Czy ciąży na mnie obowiązek prowadzenia tego gospodarstwa przez 5 lat? Czy sprzedając to gospodarstwo przed upływem 5 lat od nabycia mogę zastosować przedmiotowe zwolnienie z podatku dochodowego (art. 21 pkt 28 ustawy PDOF)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż darowanego gospodarstwa rolnego a podatki

Obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego przez 5 lat

Artykuł 2b ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rynku rolnego stanowi, że nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. Poprzednio, począwszy od kwietnia 2016 r., było to 10 lat. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw skróciła ten termin właśnie do lat 5.

 

Przepisy przejściowe: 5-letni czy 10-letni okres prowadzenia gospodarstwa rolnego?

Art. 7 tej ustawy stanowił, że w przypadku nieruchomości rolnych nabytych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do okresu, przez który nabywca nieruchomości rolnej, która weszła w skład jego gospodarstwa rolnego, jest obowiązany prowadzić to gospodarstwo rolne, oraz okresu, w którym nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Tak więc tego, kto nabył nieruchomość rolną przed zmianą, dotyczą przepisy nowe, a zatem 5-letni, a nie 10-letni okres prowadzenia działalności. W 2016 r. ciążył ten sam obowiązek, ale przez okres lat 10.

 

Poprzednio (przed zmianą i teraz) przepisów tych nie stosuje się do podmiotów, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 oraz do nabywców nieruchomości rolnej w przypadkach, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 2 i 3, czyli m.in. do osób bliskich, czyli dziecka darczyńcy. Tak więc Pan – jako nabywca po dniu 30 kwietnia 2016 r. nieruchomości rolnej od osoby bliskiej – nie podlega rygorom określonym w art. 2b ustawy.

 

Zwolnienie z podatku dochodowego przychodów ze sprzedaży nieruchomości rolnych

Odpowiadając na drugie pytanie, potwierdzam, że może Pan skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przy sprzedaży, jeżeli grunty nie utraciły charakteru gruntów rolnych (byłoby tak np. wówczas, gdyby Pan handlował takimi gruntami jak towarami) i nie są one nieużytkami. Zwolnienie, o które Pan pyta, swoim zakresem obejmuje bowiem wyłącznie przychody osiągnięte ze sprzedaży nieruchomości rolnych – na potwierdzenie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2020 r., II FSK 1763/18: „Zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.f. nie są objęte przychody ze sprzedaży gruntów sklasyfikowanych jako nieużytki”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl