Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż amortyzowanej nieruchomości otrzymanej w darowiźnie a podatek

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 25.11.2019

Otrzymałem w formie darowizny nieruchomość. Założyłem działalność gospodarczą i przeniosłem ją protokołem na stan firmy, określając jej wartość z aktu notarialnego. Następnie ją wynająłem pewnej firmie na pół roku. Teraz znalazł się na nią kupiec, któremu zależy na szybkiej transakcji. Czy sprzedając nieruchomość, zapłacę podatek dochodowy od różnicy wartości czy od pełnej kwoty, za którą ją sprzedam?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż amortyzowanej nieruchomości otrzymanej w darowiźnie a podatek

Fot. Fotolia

Sprzedaż nieruchomości jako środka trwałego działalności gospodarczej

Amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania środki trwałe, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Zasadą jest, że za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie nabycia w drodze darowizny wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. W mojej ocenie mamy tu do czynienia ze sprzedażą środka trwałego, więc i z przychodem z działalności gospodarczej, bowiem przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących m.in. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U.2016.2032 t.j. – dalej jako u.PIT). Za wartość początkową uznaje się w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Określenie kosztu i przychodu ze sprzedawanej nieruchomości

Kosztem będą tu ewentualne wydatki, które poniesie Pan w związku ze sprzedażą lub ulepszeniem (podwyższające wartość początkową) przedmiotowej nieruchomości, ale nie będzie nim – w mojej ocenie – jej niezamortyzowana wartość początkowa, bowiem ona może być kosztem tylko w przypadku, gdy na nabycie środka trwałego poniesiono wydatek (a tak nie jest w przypadku nabycia w drodze darowizny). Wynika to z art. 23 ust. 1 pkt. 1 lit. b) u.PIT. Zatem w zasadzie nie wystąpią tu koszty przy sprzedaży, a przychodem będzie niemal cała kwota uzyskana ze sprzedaży, dochód oczywiście jest dochodem z działalności gospodarczej (zostanie rozliczony razem z dochodem z działalności gospodarczej).

 

Analogicznie wskazuje się w doktrynie, np. K. Klimek wyjaśnia: „Nie ma możliwości rozpoznania kosztów podatkowych w związku ze sprzedażą nieodpłatnie, w drodze darowizny, nabytego środka trwałego, poza kosztami jego odpłatnego zbycia. Praktycznie całość przychodu ze sprzedaży będzie więc podlegała opodatkowaniu” [Klimek Krzysztof, Jak należy ustalić dochód ze sprzedaży samochodu osobowego otrzymanego od ojca darowizną?, ABC 157414]. Istnieją jednak zdania przeciwne, np. znajdziemy takie w interpretacji nr IPPB1/415-944/11-3/ES z dnia 5 stycznia 2012 r. (Dyrektor IS w Warszawie), gdzie organ ten odpowiada na pytanie podatnika: Czy w przypadku sprzedaży całej nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny (nieruchomość gruntowa, budynek usługowy, warsztat lakierniczy) niezamortyzowana wartość może zostać zaliczona jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu w momencie sprzedaży (pytanie dotyczące zdarzenia przyszłego)? Zdaniem podatnika w przypadku sprzedaży całej nieruchomości (nieruchomość gruntowa, budynek usługowy, warsztat lakierniczy) niezamortyzowana wartość może zostać zaliczona jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów. Organ uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Zatem stanowisko organu jest przeciwne niż moje. Jak Pan widzi, są w tym zakresie znaczne rozbieżności.

 

Powyższe nie ma zastosowania do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Sprzedaż tego typu składników majątkowych, nawet wykorzystywanych w działalności gospodarczej, nie powoduje powstania przychodu ze źródła działalność gospodarcza – chyba że są to towary handlowe.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus sześć =

»Podobne materiały

Przychód z najmu mieszkania, stanowiącego współwłasność małżeńską

W jakiej części przychód z najmu mieszkania, stanowiącego współwłasność małżeńską (z założenia każdy z małżonków posiada 50% udziałów), powinien być podany w urzędzie pracy przez jednego z małżonków, starającego się o status bezrobotnego? Czy fakt, że pracujący małżonek w całości rozlicza przychód z

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »