Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprężarka śrubowa – odliczenie VAT od paliwa

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 27.03.2012

Czy można odliczyć VAT od paliwa do sprężarki śrubowej zarejestrowanej jako przyczepa specjalna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasada generalna wskazuje, że w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

 

Oczywiście zasada ta w wielu przypadkach nie obowiązuje i tam m.in. art. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U . Nr 247, poz. 1652) stanowi, iż „w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 tejże ustawy”, tj. samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

 

Wyżej wymienione ograniczenie nie dotyczy maszyn.

 

Jak słusznie wskazuje pismo z dnia 4 maja 2011 r., Izba Skarbowa w Katowicach (sygn. akt IBPP2/443-188/11/ABu):

 

„Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących zakup paliwa do zbiornika znajdującego się na terenie własnego przedsiębiorstwa, w takiej części w jakiej paliwo to będzie wykorzystywane do napędu pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe i pojazdy samochodowe, o których mowa w art. 3 ust. 1 ww. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. pod warunkiem, iż zakup będzie związany ze sprzedażą opodatkowaną. Brak numeru rejestracyjnego na fakturze nie powoduje utraty prawa do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ taki obowiązek – wynikający ze wspomnianego § 5 ust. 5 rozporządzenia – występuje jedynie w przypadku tankowania paliwa bezpośrednio do baku pojazdu wykorzystywanego do działalności gospodarczej.

 

W celu wykazania w jakiej ilości i do jakich samochodów będzie tankowane paliwo, należy prowadzić stosowną dokumentację, która pozwoli na precyzyjne określenie ww. danych oraz na ustalenie kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu.

 

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę powołane wyżej regulacje prawne oraz opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że o ile Wnioskodawca będzie prowadził dokumentację oraz ewidencję, pozwalające na prawidłowe określenie ilości paliwa zatankowanego do danego rodzaju, typu pojazdu samochodowego oraz maszyn budowlanych, to będzie mu przysługiwało w danym okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał fakturę, lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie paliwa”.

 

Konkludując, odliczenia można dokonać na zasadach ogólnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - sześć =

»Podobne materiały

Zakupione mieszkanie przeznaczone na działalność a możliwość uzyskania zwrotu VAT

Czy kupując mieszkanie na rynku wtórnym od osoby fizycznej, z przeznaczeniem (w całości) na prowadzenie działalności gospodarczej, istnieje możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT? Obecny właściciel też ma firmę – może gdyby lokal wprowadził do swej działalności, a potem sprzedał, ja mógłbym od

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »