.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprecyzowanie miejsca pracy dla serwisanta

Chodzi o konkretne sprecyzowanie miejsca pracy dla stanowiska serwisant, praca obejmuje serwisy urządzeń napędowych na statkach na terenie stoczni – główny obszar to województwo pomorskie, ale w zależności od zlecenia możne też być zagranica. Chodzi tez związane z tym podróżne służbowe. Czy jak w umowie podam siedzibę pracodawcy, to czy będzie to błędem w stosunku do wykonywanej pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprecyzowanie miejsca pracy dla serwisanta

Fot. Fotolia

Co określa umowa o pracę?

Zgodnie z art. 29 ustawy Kodeks pracy „umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

1) rodzaj pracy;

2) miejsce wykonywania pracy;

3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;

4) wymiar czasu pracy;

5) termin rozpoczęcia pracy”.

Miejsce wykonywania pracy a miejsce wykonywania czynności pracowniczych

Miejsce wykonywania pracy należy odróżnić od miejsca wykonywania czynności pracowniczych. Podczas gdy miejsce wykonywania pracy powinno zostać szczegółowo uregulowane w treści indywidualnej umowy o pracę, tak miejscem wykonywania czynności pracowniczych może być przykładowo obszar innego państwa podczas odbywania podróży służbowej, gdy pracownik wykonuje swoje obowiązki pracownicze poza stałym miejscem pracy.

Określenie miejsca pracy

Przez miejsce pracy rozumieć należy bądź stały punkt w znaczeniu geograficznym, bądź pewien oznaczony obszar, strefę określoną granicami jednostki geograficznej kraju lub w inny dostatecznie wyraźny sposób, w którym ma nastąpić dopełnienie świadczenia pracy.

 

Miejsce wykonywania pracy przez pracownika powinno się co do zasady ograniczać do takiego obszaru, aby pracownik w przeciągu 24 godzin wykonał zarówno obowiązki pracownicze, jak i wrócił w tym czasie do miejsca zamieszkania lub czasowego pobytu.

Miejsce pracy pracowników mobilnych

W przypadku pracowników mobilnych, których istota codziennej pracy polega na permanentnym przemieszczaniu się w terenie (na przykład przedstawicieli handlowych, serwisantów), miejscem pracy jest oznaczony obszar, w obrębie którego wykonują oni swoje zwykłe obowiązki służbowe. Obszarowo określone miejsce pracy może odnosić się m.in. do:

 

  • jednostki podziału administracyjnego kraju (np. gminy, powiatu, województwa);
  • regionu geograficznego (np. Pojezierze pomorskie, Wielkopolska);
  • obszaru o umownie wyznaczonych granicach, np. północnej Polski.

 

Oczywiście nie jest niezgodne z prawem wskazanie w umowie pracownika, będącego serwisantem, jedynie siedziby pracodawcy jako miejsca pracy, jednak w takim przypadku każdy wyjazd poza to konkretne miejsce będzie już podróżą służbową. Wobec tego najlepiej w takim przypadku jako miejsce pracy wskazać na przykład dane województwo – nie narazi to pracodawcy na dodatkowe koszty.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl