Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprawy spadkowe po rodzicach i bracie

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 20.01.2019

Było nas dwoje dzieci: ja i brat. Brat zmarł 8 lat temu, tata 5 lat temu, a mama  2. W domu rodzinnym pozostała bratowa. Brat miał troje dzieci, ja dwoje. Nikt nie pozostawił testamentów. Jak przeprowadzić sprawy spadkowe po rodzicach i bracie i kto dziedziczy dom?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprawy spadkowe po rodzicach i bracie

Fot. Fotolia

Odpowiednio do przepisów Kodeksu cywilnego najbliżsi krewni zostają powołani do spadku z mocy ustawy w następującej kolejności:

 

 1. W pierwszej kolejności dzieci i małżonek spadkodawcy.
 2. Dalej małżonek spadkodawcy, dzieci i wnuki spadkodawcy.
 3. Następnie małżonek i rodzice spadkodawcy (gdy nie ma dzieci i wnuków).
 4. W dalszej kolejności rodzice spadkodawcy (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków).
 5. Dalej jeden rodzic i rodzeństwo spadkodawcy (ich zstępni) (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków, a drugi rodzic nie żyje).
 6. Następnie dziadkowie (gdy nie ma innych bliższych krewnych). Udział spadkowy przypadający, któremuś z dziadków przechodzi (jeśli nie może lub nie chce dziedziczyć) na jego zstępnych. Oznacza to, że w określonych sytuacjach do dziedziczenia dochodzi wujostwo (stryjostwo) spadkodawcy, a więc rodzeństwo jego rodziców oraz ich zstępni (jeśli ci również nie mogą lub nie chcą spadku przyjąć). 
 7. Pasierbowie (gdy nie żyją dziadkowie spadkodawcy).
  Na samym końcu gmina lub Skarb państwa (gdy nie ma nawet pasierbów).

 

Sprawdźmy zatem po kolei, kto po kim dziedziczy zgodnie z powyższą kolejnością.

 

Po Pani bracie, który zmarł najwcześniej, dziedziczą jego żona i dzieci w częściach równych, czyli po 1/4. Po śmierci Pani ojca do spadku zostali powołani: jego żyjąca wówczas żona, Pani oraz zstępni, czyli dzieci Pani brata. Po śmierci Pani mamy będą dziedziczyć: Pani oraz dzieci zmarłego brata.

 

Przyjmując, że dom był współwłasnością Pani rodziców w częściach równych (czyli po połowie), to po śmierci Pani ojca jego połowa domu przypadła żonie, Pani oraz dzieciom Pani brata. Policzmy zatem: Pani mama do własności 1/2 domu dołożyła jeszcze 1/3 z 1/2 jej męża, czyli razem miała na tamtą chwilę 1/2+1/6= 4/6; Pani otrzymała 1/6 z całości domu, a pozostała 1/6 trafiła do równego podziału między dzieci zmarłego brata. Po śmierci Pani mamy jej 4/6 udziału w domu przeszło w połowie na Panią, a w połowie na dzieci zmarłego brata, czyli Pani do swojej 1/6 otrzymała jeszcze 2/6, czyli na chwilę obecną posiada Pani 3/6 domu, czyli połowę, a druga połowa należy do dzieci zmarłego brata.

 

Jak zatem przeprowadzić postępowanie spadkowe po wszystkich zmarłych? Z uwagi, iż takie postępowanie należy przeprowadzić po trzech spadkodawcach, to trzeba zrobić to w sądzie.

 

Postępowanie mające doprowadzić do stwierdzenia nabycia spadku wszczyna się poprzez złożenie w sądzie rejonowym, właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego, wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

 

Wniosek taki powinien zawierać:

 

 • imię i nazwisko, datę i miejsce śmierci spadkodawcy oraz wskazanie ostatniego miejsca jego stałego zamieszkania;
 • imię, nazwisko i adres wnioskodawcy;
 • wskazanie pozostałych poza wnioskodawcą uczestników postępowania o stwierdzenie nabycia spadku (osób, które mogą być spadkobiercami) – imiona, nazwiska i adresy;
 • żądanie stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym;
 • informacje o testamentach pozostawionych przez zmarłego;
 • informację o tym, czy poszczególni uczestnicy postępowania złożyli oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;
 • wskazanie interesu, jaki wnioskodawca ma we wszczęciu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku;
 • uzasadnienie zawierające w szczególności opis pokrewieństwa pomiędzy spadkodawcą i uczestnikami postępowania.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

 • odpis wniosku w tylu kopiach, ilu jest uczestników postępowania;
 • odpis skrócony aktu urodzenia dla mężczyzn i kobiet niezamężnych;
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
 • oświadczenia o przyjęciu, odrzuceniu spadku lub zrzeczeniu się dziedziczenia (jeśli były składane). 

 

Generalnie wnosząc do sądu sprawę o ustalenie praw do spadku, trzeba wymienić wszystkich spadkobierców, którzy dziedziczą. Cała procedura stwierdzenia nabycia spadku kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym sąd stwierdzi, kto dziedziczy spadek po spadkodawcy.

 

Od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wnieść opłatę. Opłata ta jest stała i wynosi 50 zł. Jeżeli zmarli mieli przed śmiercią ten sam adres zamieszkania, to można złożyć wspólny dla nich wniosek o nabycie spadku po każdym z nich. Wówczas opłata wynosi 50 zł za każdego spadkodawcę. Jeżeli miejsca zamieszkania były różne, to należy złożyć odrębny wniosek do właściwego sądu.

Było nas dwoje dzieci: ja i brat. Brat zmarł 8 lat temu, tata 5 lat temu, a mama  2. W domu rodzinnym pozostała bratowa. Brat miał troje dzieci, ja dwoje. Nikt nie pozostawił testamentów. Jak przeprowadzić sprawy spadkowe po zmarłych i kto dziedziczy dom?

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 4 + 6 =

»Podobne materiały

Rozliczenie nakładów przy sprzedaży nieruchomości spadkowej

Ja i moja siostra odziedziczyliśmy po śmierci matki nieruchomość (działkę i dom mieszkalny), którą dotychczas wspólnie z siostrą użytkujemy jako współwłaściciele. Jeszcze za życia mamy część domu zajmowanego przeze mnie znacząco rozbudowałem na swój koszt. Obecnie chcemy sprzedać całą nieruchomość i

 

Koszty przyjęcia spadku po ojcu

Z jakimi kosztami wiąże się przyjęcie spadku po ojcu (w skład majątku wchodzi mieszkanie), jeśli spadkobierców jest dwóch – ja i moja siostra? Jaki byłby podatek, gdyby tata dokonał darowizny?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »