.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprawdzenie projektu budowlanego

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 16.09.2014

Czy projekt budowlany wybicia okna (wykonania nadproża) w budynku wielorodzinnym wymaga sprawdzenia projektu? Obowiązek sprawdzenia dotyczy „projektów obiektów o prostej konstrukcji” – jest to zbiór otwarty. Nadproże jest zdecydowanie prostszą konstrukcją niż np. dom jednorodzinny. Kto decyduje co jest prostą konstrukcją – urząd czy projektant?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Za rozwiązania zawarte w projekcie budowlanym oraz zgodność opracowań z przepisami odpowiada projektant.

 

Według art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) obiekt budowlany należy projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający spełnienie wymagań określonych w tym artykule.

 

Powołany wyżej przepis odnosi się także do etapu projektowania i już można z niego wyinterpretować zasadę odpowiedzialności projektanta. Jest ona wyrażona także dalej w przepisach dotyczących obowiązków, jakie spoczywają na projektancie.

 

Przepisy nie zobowiązują inwestora do sprawdzenia jakości i poprawności dokumentacji projektowej. Ma on obowiązek wykonywania prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 r. Nr 62 poz. 627) lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t. jedn.: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1502), wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Przepisy zawarte w art. 20 ust. 1 zawierają także inne, bardziej sprecyzowane obowiązki projektanta.

 

Dodatkowo, zgodnie z ust. 2 tego przepisu, projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu pod względem zgodności w zakresie określonym wyżej, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.

 

Warto wspomnieć, że odpowiedzialność cywilna architekta nie ma charakteru nieograniczonego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2174) są oni objęci obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 

Tu nie jest wykonywany projekt nadproża, ale przebudowy budynku wielorodzinnego, polegający na wykonaniu nowego otworu okiennego. Projektant, a także sprawdzający, ma obowiązek dołączyć do projektu budowlanego oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego).

 

Reasumując – do projektu powinna być dołączona opinia sprawdzająca.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl