Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprawdzenie projektu budowlanego

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 16.09.2014

Czy projekt budowlany wybicia okna (wykonania nadproża) w budynku wielorodzinnym wymaga sprawdzenia projektu? Obowiązek sprawdzenia dotyczy „projektów obiektów o prostej konstrukcji” – jest to zbiór otwarty. Nadproże jest zdecydowanie prostszą konstrukcją niż np. dom jednorodzinny. Kto decyduje co jest prostą konstrukcją – urząd czy projektant?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Za rozwiązania zawarte w projekcie budowlanym oraz zgodność opracowań z przepisami odpowiada projektant.

 

Według art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) obiekt budowlany należy projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający spełnienie wymagań określonych w tym artykule.

 

Powołany wyżej przepis odnosi się także do etapu projektowania i już można z niego wyinterpretować zasadę odpowiedzialności projektanta. Jest ona wyrażona także dalej w przepisach dotyczących obowiązków, jakie spoczywają na projektancie.

 

Przepisy nie zobowiązują inwestora do sprawdzenia jakości i poprawności dokumentacji projektowej. Ma on obowiązek wykonywania prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 r. Nr 62 poz. 627) lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t. jedn.: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1502), wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Przepisy zawarte w art. 20 ust. 1 zawierają także inne, bardziej sprecyzowane obowiązki projektanta.

 

Dodatkowo, zgodnie z ust. 2 tego przepisu, projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu pod względem zgodności w zakresie określonym wyżej, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.

 

Warto wspomnieć, że odpowiedzialność cywilna architekta nie ma charakteru nieograniczonego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2174) są oni objęci obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 

Tu nie jest wykonywany projekt nadproża, ale przebudowy budynku wielorodzinnego, polegający na wykonaniu nowego otworu okiennego. Projektant, a także sprawdzający, ma obowiązek dołączyć do projektu budowlanego oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego).

 

Reasumując – do projektu powinna być dołączona opinia sprawdzająca.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + 0 =

»Podobne materiały

Kontrola inspektora nadzoru budowlanego

Jakiś czas temu remontowałem dach. Podczas prac rozbiórkowych zostało zalane mieszkanie sąsiadów. Z ubezpieczenia otrzymali 1000 zł, co ich nie satysfakcjonuje. Szantażują mnie, że jeśli nie zapłacę żądanej przez nich kwoty, to zgłoszą, że wykonałem remont dachu bez potrzebnych pozwoleń. Co zro

 

Istotne odstępstwo od projektu budowlanego

Podczas budowy domu okazało się, że muszę nieco zmienić projekt. W jakim przypadku będzie to istotne odstępstwo od projektu budowlanego? W jaki sposób uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku?

 

Kontrola obiektu budowlanego po oddaniu go do użytku

Mam mieć kontrolę budynku mieszkalnego oddanego do użytku 5 lat temu. W jakim czasie po uprawomocnieniu się decyzji (po zgłoszeniu o zakończeniu budowy) organ kontroli ma prawo jej dokonać? Czy nie ma tu do czynienia z przedawnieniem? Prace były prowadzone w oparciu o prawomocną decyzję w spraw

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »