Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprawca wypadku

Jeśli dojdzie do kolizji drogowej, za wynikłe szkody odpowiedzialność ponosi sprawca wypadku, pokrywając je ze swojego ubezpieczenia OC. Jeśli sprawca wypadku jest nieznany, nie znaczy to, że poszkodowany nie może ubiegać się o odszkodowanie. Artykuł 34 & 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych mówi: „Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia”.

 Wykonując manewr skrętu, nie zauważyłem motocyklisty, który na skrzyżowaniu miał pierwszeństwo. W wyniku mojego błędu (choć dokładnie się rozglądałem) doszło do zderzenia naszych pojazdów. Motocyklista spadł i złamał nogę (naruszenia na dłużej niż 7 dni). Zostałem oskarżony na mocy art. 177 § 1 Kodeksu karnego. To moje pierwsze wykroczenie, nigdy nie byłem karany. Z jaką karą muszę się liczyć jako sprawca wypadku? Dodam, że poszkodowany nie miał przy sobie prawa jazdy, a sytuację widziały osoby w drugim samochodzie – nie chcą jednak zeznawać w sądzie.

... Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności od 2 do 5 lat. Zawieszając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może orzec grzywnę w wysokości do 180 stawek dziennych (art. 71 § 1 K.k.) lub jeden z obowiązków wymienionych w art. 72 K.k.

Ze względu na to zagrożenie oraz okoliczności sprawy możliwe jest również, że sąd skorzysta wobec sprawcy wypadku z instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego.

... Dodam jeszcze, że brak prawa jazdy drugiego uczestnika ruchu w tym przypadku nie wpływa na Pana odpowiedzialność karną. Jest Pan bowiem sprawcą wypadku, a zachowanie na drodze kierującego motorem było prawidłowe. Nie przyczynił się on zatem do wypadku. Jego odpowiedzialność za wykroczenie w postaci kierowania pojazdem bez wymaganych uprawnień jest więc niezależna od Pana odpowiedzialności i niestety nie wpływa na Pana wymiar kary.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 Dwa miesiące temu jechałem samochodem mojej siostry i spowodowałem wypadek – uszkodziłem pojazd innego kierowcy. Dodam, że nie mam prawa jazdy. W piśmie do siostry towarzystwo ubezpieczeniowe zadało pytanie, czy siostra udostępniła mi pojazd, czy wziąłem go bez jej wiedzy. Nie wiemy, co odpowiedzieć, żeby ubezpieczyciel pokrył koszty naprawy. A czy ja, jako sprawca wypadku, poniosę jakieś konsekwencje?

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń:

Art. 94. § 1. „Kto prowadzi na drodze publicznej pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu.

... Odpowiadając na Pańskie pytanie, informuję, że jeśli byłoby to ubezpieczenie OC, zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu, ale będzie dochodził od sprawcy wypadku kierującego samochodem (w tym przypadku od Pana) zwrotu wypłaconej sumy pieniędzy poszkodowanemu, a może to być niemała kwota.

Proponuje odpowiedzieć na pismo ubezpieczyciela, informując, że wziął Pan auto bez wiedzy właścicielki. Obawiam się jednak, że towarzystwo ubezpieczeniowe będzie dochodziło od Pana (jako sprawcy wypadku) zwrotu kwoty wypłaconej z OC.    Przeczytaj pełną treść

 

 Jestem kierowcą w firmie, spowodowałem wypadek, prowadząc samochód służbowy. Po jakimś czasie towarzystwo ubezpieczeniowe przysłało do mnie pismo z żądaniem dopłaty z tytułu korekty składki OC z mojej prywatnej polisy opłaconej na osobisty pojazd. Czy to zgodne z prawem, skoro pojazd służbowy ubezpiecza pracodawca? Jeśli będę musiał jako sprawca wypadku wpłacić żądaną kwotę, to czy mogę zrobić to ratalnie?

... Wskazać bowiem trzeba, iż kompetencja zakładu ubezpieczeń do dokonania takiego przeliczenia składki ubezpieczeniowej w związku z ujawnieniem się okoliczności mających wpływ na jej wysokość (poprzednia szkodowość ubezpieczającego) wynika z treści przepisu art. 816 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie bowiem z powyższym przepisem „w razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Przepisu tego nie stosuje się do ubezpieczeń na życie”.

Okolicznością taką, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, jest właśnie uprzednia wypadkowość danego kierowcy, który zawiera umowę ubezpieczenia. Nie ma przy tym znaczenia, jakim pojazdem czy też do kogo należącym kierowca ten szkodę wyrządził, gdyż istotny jest sam fakt zaistnienia takiego zdarzenia. Zarazem, jak wynika z treści samej umowy, obowiązkiem ubezpieczającego jest podać te informacje zakładowi ubezpieczeń właśnie w celu dokonania przez ten zakład oceny ryzyka ubezpieczeniowego danej osoby. Niepodanie tych danych lub podanie danych nieprawdziwych legitymuje zarazem ubezpieczyciela do ponownego przeliczenia wysokości składki i żądania od ubezpieczającego stosownej dopłaty.

... Mając zatem powyższe na uwadze, uznać należy, że racja leży po stronie ubezpieczyciela, a jego żądanie jest uzasadnione (odpowiada Pan jako sprawca wypadku). Jedyną możliwością mogłoby być dokonanie weryfikacji samej wysokości żądanej dopłaty pod względem poprawności dokonanej rekalkulacji w świetle zapisów umowy oraz dotyczącej jej taryfy składowej.

Niestety ubezpieczyciel może zażądać zarówno całej kwoty jednorazowo, jak i może wyrazić zgodę na jej spłatę w ratach. W takiej sytuacji najlepszym wyjściem jest po prostu złożenie wniosku do ubezpieczyciela o umożliwienie spłaty w ratach wraz z propozycją wysokości tych rat i terminów spłaty.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Wypadek na drodze i dwóch sprawców
Miałam drobny wypadek, gdy jechałam do pracy. Warunki były bardzo złe – słaba widoczność, droga nieodśnieżona – ale nie jechałam więcej niż 10 km/h. Uderzyłam w bus, który stanął w poprzek drogi (kierowca nie wystawił trójkąta ostrzegawczego). Wezwaliśmy policję. Uznano nas oboje za winnych (kierowca z powodu braku trójkąta, ja – ze względu na stłuczkę). Mechanik wycenił koszt naprawy auta na 850 zł, a znajomy policjant mówi, że nic się nie da zrobić w tej sprawie. Czy ma rację? Samochód mam ubezpieczony. Co powinnam teraz zrobić? Czy może być dwóch sprawców wypadku?

Niesłuszne oskarżenie - sprawca wypadku
W wypadku drogowym brał udział pojazd mój oraz drugiego kierowcy. Policja orzekła, że to ja byłem sprawcą wypadku i skierowała sprawę do sądu. Moim zdaniem wypadek nastąpił z winy drugiego uczestnika. Czy mogę (i jak) skierować w tej sytuacji swoją sprawę do sądu?

Badanie krwi na obecność alkoholu uczestnika wypadku przy pracy
Mój mąż uczestniczył w wypadku przy pracy, nieprzytomny został zabrany do szpitala. Tam zbadano mu krew, wynik wskazał 2,6‰ alkoholu we krwi. Kolejne badanie (kryminalistyczne) wskazuje jednak już o 1,40‰ promila mniej. Okoliczności zdarzenia są niejasne, protokoły nieczytelne. Jak obecnie starać się o rzetelną ocenę zaistniałej sytuacji?

Sprawca wypadku nieposiadający aktualnego prawa jazdy
Miesiąc temu miałem wypadek samochodowy, szkody poniósł właściciel drugiego pojazdu. Okazało się, że moje prawo jazdy tydzień wcześniej straciło ważność – zostałem ukarany za jazdę bez uprawnień. Tego samego dnia poszedłem na badania okresowe i odebrałem już nowy dokument. Dzisiaj jednak dostałem od ubezpieczyciela wezwanie do zapłaty za szkody. Czy ja – jako sprawca wypadku, mogę odwołać się od tej decyzji?

Wybrane opinie naszych klientów:

Jestem bardzo zadowolona. Państwa porada zapobiegła mojej naiwności. Dzięki temu nie popełniłam błędu, który być może drogo by mnie kosztował.

Powodzenia,

Mirosława

Jestem pozytywnie zaskoczona profesjonalizmem. Zastanawia mnie fakt, dlaczego ani notariusze, ani nawet sędziowie nie znają prawa lub nie chcą wnikać w sprawę. Wszędzie trzeba się bronić samemu. Dzięki Waszej pomocy uzyskałam wsparcie. Logika prawnicza na najwyższym poziomie – jestem zachwycona.

Polecam wszystkim,

Dorota

Chciałam bardzo podziękować panu Karolowi Jokielowi za wyczerpującą poradę w mojej sprawie. To naprawdę godny polecenia portal. Odpowiedzi są szybkie, tanie i naprawdę proste w odbiorze. Każdy zrozumie polskie prawo, jeśli zwróci się do tego portalu o pomoc :)

Izabela

Wygrałam. Sąd przyznał mi rację. Spółdzielnia ma prawo się odwołać od decyzji sądu. Wyznaczony czas jeszcze nie minął. Bez względu na wynik oczekiwania wyślę wiadomość albo poproszę o dalszą pomoc. Dziękuję, pozdrawiam.

Wiesława

Pan Jakub Bonowicz okazał się profesjonalistą, w prosty i zrozumiały sposób dla mnie wytłumaczył mi wszytko czego dotyczył mój problem. Odpowiedź dostałem bardzo szybko a na pytania pomocnicze odpowiadał praktycznie po 15 min. Bardzo polecam wszystkim użytkownikom internetu mającym problemy prawne, na pewno ta tej stronie znajda zadowalającą odpowiedź.

Jackit

Porada fachowa. Czas oczekiwania na odpowiedź – krótki. Korzystamy już drugi raz z porad eporady24 i jesteśmy bardzo zadowoleni, zarówno jeśli chodzi o czas realizacji, jak i stronę finansową. Polecamy wszystkim tego typu usługi, ponieważ w porównaniu z tradycyjną formą porady, tzn. wizytą u prawnika, jest znacznie wygodniejsza, tańsza i dużo szybsza, że o czasie nie wspomnę.

Krzysztof

Dziękuję za fachową poradę – bardzo mnie uspokoiła. Pani sędzia podczas rozprawy, uzasadniając swoje stanowisko w sprawie, również powołała się na cytowane przez Pana artykuły. Pozdrowienia dla Pana Lenowieckiego – od dziś polecam wszystkim EPORADY24.

Danuta

Jestem niesamowicie zaskoczona. Nie spodziewałam się tak wspaniałej, obszernej i fachowej porady. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Serdeczne podziękowania. Na pewno będę korzystała z waszych usług w przyszłości.

Wioletta

Bardzo fachowa i rzetelna pomoc. Profesjonalizm i błyskawiczna odpowiedź, nie mogę pominać cierpliwości, ktorą Pan się wykazał. Jesteśmy bardzo zadowoleni i z checią będziemy polecać eporady24. Naprawdę są 24/7 :-) Dziękuję i życzę spokojniejszych klientów.

Wojtek & Kasia

Z całą odpowiedzialnością mogę polecić prawników eporady24. Odpowiedzi są bardzo konkretne, wszelkie niejasności przed udzieleniem odpowiedzi zostają dopracowane, wszystko jest tak dobrane w słowa, że „zwykły zjadacz chleba” poradzi sobie z interpretacją każdej odpowiedzi. Jestem pod wrażeniem!!! Polecam!!!!

Małgorzata

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »