Mamy 10 708 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprawa rozwodowa po 15 latach od opuszczenia żony

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 24.10.2011

Mieszkam w Kandzie od 15 lat, żona została w Polsce. Mam obywatelstwo kanadyjskie, z żoną od wyjazdu nie utrzymuję kontaktów, nie płaciłem też alimentów na córki (które obecnie utrzymują się same – skończyły studia). Chciałbym wziąć rozwód – czy konieczna jest moja obecność w Polsce? Czy jeśli tak, to grozi mi w kraju jakaś kara za niepłacenie alimentów (żona otrzymywała je z Funduszu Alimentacyjnego)? Jakie dokumenty potrzebne mi są do złożenia pozwu rozwodowego i czy żona może skutecznie nie wyrażać zgody na rozwód?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Krzysztof Bigoszewski

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem nie ma bezwzględnego obowiązku osobistego stawiennictwa stron na rozprawie rozwodowej, jednak gdy ma Pan zamiar wystąpić z pozwem o rozwód, powinien Pan skorzystać z pomocy adwokata, który będzie w Pańskim imieniu brał udział w tym postępowaniu.

 

Wskazać jednak należy, iż zgodnie z przepisem art. 432 Kodeksu postępowania cywilnego „w każdej sprawie o rozwód lub o separację sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron”. W tej sytuacji jednak nic nie stałoby na przeszkodzie, aby Pan lub Pański pełnomocnik wystąpił do sądu z wnioskiem o dopuszczenie złożenia przez Pana zeznań przed polskim konsulem w Kanadzie, którą to możliwość daje przepis art. 1134 Kodeksu postępowania cywilnego. Nie można jednakże zupełnie wykluczyć sytuacji, w której sąd nie wyraziłby zgody na przeprowadzenie tego dowodu za granicą i zobowiązałby Pana do osobistego stawiennictwa w sądzie w Polsce celem przesłuchania.

 

Jeżeli natomiast chodzi o kwestię alimentów, to nie wpływa ona w żaden sposób na samą możliwość ubiegania się przez Pana o rozwód, jednakże może ona skutkować zgłoszeniem przez Pańską żonę wniosku o orzeczenie tego rozwodu z Pańskiej winy, gdyż uchylał się Pan od łożenia na potrzeby rodziny.

 

Co do zasady samo niepłacenie alimentów nie stanowi przestępstwa i w związku z tym organy ścigania nie mogą dokonać zatrzymania osoby niepłacącej tych świadczeń. Jeżeli jednak osoba zobowiązana, np. prawomocnym orzeczeniem sądu, do uiszczania alimentów nie czyni tego, mimo że możliwości takie posiada, dopuszcza się przestępstwa z art. 209 § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym „kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Wskazać należy także, że stosownie do treści § 2 „ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego”, jednakże (§ 3) „jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie odbywa się z urzędu”.

 

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy wynika, że w Pańskiej sytuacji może mieć miejsce okoliczność z § 3 cytowanego artykułu, skoro, jak Pan wskazuje, Pańska żona otrzymuje świadczenia alimentacyjne z Funduszu Alimentacyjnego.

 

W tym miejscu jednak należy zwrócić uwagę, że w orzecznictwie podkreśla się, iż „osobą uprawnioną do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego jest dziecko małoletnie lub pełnoletnie, które nie jest ekonomicznie samodzielne ze względu na wiek lub kontynuowanie nauki bądź ze względu na znaczny stopień niepełnosprawności, dla której dłużnikiem alimentacyjnym jest w pierwszej kolejności jest rodzic” (wyrok NSA w Gliwicach z dnia 16.07.2009 r., sygn. akt IV SA/GL 77/09). Wiele orzeczeń wskazuje również, że w przypadku zdrowego dziecka obowiązek alimentacyjny ustaje z chwilą ukończenia przez to dziecko w normalnym trybie nauczania szkoły wyższej, a zatem nie później niż z ukończeniem przez dziecko 26. roku życia.

 

Mając zatem powyższe na uwadze, uznać należy, że wątpliwe jest, aby Pańska żona wciąż otrzymywała wspomniane świadczenia na dzieci, skoro osiągnęły one już wiek, w który są w stanie samodzielnie podjąć pracę i się utrzymać.

 

Jeżeli Pańska żona zna Pańskie miejsce zamieszkania za granicą lub miejsce pracy, a do tej pory nie kontaktowały się z Panem polskie organy ścigania w powyższej sprawie, to z dużym prawdopodobieństwem należy uznać, iż aktualnie postępowanie takie przeciwko Panu się nie toczy. Ewentualnie może Pan również sprawdzić w bazie www.poszukiwani.policja.pl, czy nie jest Pan aktualnie osobą poszukiwaną.

 

Jeżeli natomiast chodzi o ewentualny obowiązek zwrotu przez Pana Funduszowi kwot wypłaconych tytułem świadczeń alimentacyjnych, to co do zasady Fundusz może zwrócić się do Pana o zapłatę tych kwot powiększonych o naliczone odsetki, jednakże należy mieć na uwadze, iż roszczenia o alimenty jako o świadczenia okresowe co do zasady przedawniają się z upływem lat 3 od dnia ich wymagalności, chyba że wierzyciel posiada prawomocne orzeczenie sądu w tym przedmiocie, to wtedy okres ten wynosi lat 10.

 

Natomiast do wszczęcia postępowania rozwodowego niezbędne jest złożenie pozwu wraz z dowodem uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 600 zł oraz załączenie co najmniej oryginału odpisu skróconego aktu małżeństwa; wszystkie dokumenty muszą być w dwóch egzemplarzach, pozew podpisany własnoręcznie.

 

Odnośnie zaś samego rozwodu, to nie musi Pan ubiegać się o zgodę małżonki, gdyż, jak Pan wskazuje, nastąpił już między Państwem zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego, co jest podstawą orzeczenia rozwodu. Natomiast w przypadku braku woli współpracy ze strony żony należy liczyć się z tym, że może ona domagać się orzeczenia rozwodu z Pańskiej wyłącznej winy, co w dalszej perspektywie może wiązać się dla Pana z ewentualnym obowiązkiem alimentacyjnym względem byłej żony.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - 10 =

21.07.2019

Kajdanki na granicy czekają, a rozwód mozna załatwić poprzez swego adwokata w Ambasadzie.

sonar

»Podobne materiały

Wyrok zaoczny w sprawie rozwodowej

Złożyłam pozew rozwodowy bez orzekania o winie, chciałam, abyśmy rozstali się w sposób jak najbardziej cywilizowany, bo uważałam, że po kilkunastu latach małżeństwa dwoje ludzi powinno się dogadać, zwłaszcza kiedy jest dziecko. Okazało się jednak, że mąż nie chce odebrać a
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »