.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprawa rozwodowa bez obecności męża

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 07.05.2020

Czy możliwe jest przeprowadzenie sprawy rozwodowej bez obecności męża? Chodzi o konieczność spotkania się (widzenia) z mężem i jego obecność na sprawie rozwodowej? Przyjaciółka nie mieszka z nim (nie żyje we wspólnym gospodarstwie) od ponad dwudziestu lat. Mieszkają w dwóch różnych miastach, nie kontaktują się, nie spotykają i nie widują przez cały ten czas. Wspólne dzieci od dawna są dorosłymi ludźmi. Przyjaciółka jest gotowa zrzec się wszelkich roszczeń majątkowych (prawa do wspólnego ciągle mieszkania, w którym mieszka mąż z jednym z synów). Mąż jest po ciężkiej chorobie i praktycznie nie wychodzi z domu. Zatem również z powodów humanitarnych nie chciałaby „ciągać męża po sądach”. Ona sama (zameldowana w innym mieście) jest gotowa stawić się w sądzie w mieście, gdzie mieszka jej mąż. 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprawa rozwodowa bez obecności męża

Rozprawa rozwodowa małżonków od lat mieszkających osobno

Z treści Pana pytana wynika, że Pańska przyjaciółka chce rozwiązać swoje małżeństwo przez rozwód. Od kilkudziesięciu lat małżonkowie nie mieszkają ze sobą. Rozwód miałby jednak odbyć się bez obecności męża.

 

W pierwszej kolejności pozwolę sobie wskazać, iż, jak wynika z Pana opisu sprawy, pomiędzy małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Skoro małżonkowie od kilkudziesięciu lat nie mieszkają ze sobą, jak mniemam, nie występuje pomiędzy nimi więź gospodarcza, fizyczna i uczuciowa. Istotnym ograniczeniem w sprawie może być stan zdrowia męża. Pisze Pan, że mąż koleżanki jest bardzo poważnie chory, co znacznie ogranicza jego możliwości logistyczne. Zasadne jest bowiem wskazanie na przepis art. 56 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Proszę zwrócić uwagę na zasady współżycia społecznego. Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Małżonkowie są również zobowiązani do wzajemnej pomocy w razie choroby. Istotnie zatem mąż przyjaciółki może próbować storpedować żądanie rozwiązania małżeństwa, wskazując na chorobę. Przyjaciółka musiałaby się wówczas skupić na wykazaniu, że od dłuższego już czasu mąż choruje, a ona mu w tym nie pomaga, a mimo to nie jest z tego powodu pokrzywdzony i zasady współżycia społecznego w żaden sposób nie ucierpią.

Sąd właściwy do przeprowadzenia rozprawy rozwodowej

Przechodząc do kwestii proceduralnej, w sprawach o rozwód nie ma dowolności sądu. Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. Ustawodawca, używając słowa „wyłącznie”, ogranicza możliwość wytoczenia powództwa o rozwód do jednego z ww. sądów w zależności od miejsca zamieszkania.

Wyrok rozwodowy a obecność męża na rozprawie

W mojej ocenie przyjaciółka nie mogłaby wspomnieć w pozwie, że mąż jest chory, lecz winna się skupić na przedstawieniu rozkładu pożycia małżeńskiego oraz jego długości. Rozpoznanie sprawy o rozwód będzie jednak w znacznym stopniu uzależnione od tego, co zrobi jej mąż. Jeżeli bowiem nie odbierze korespondencji, wówczas sąd ma prawo wydać wyrok zaoczny. Jeżeli korespondencję odbierze i wniesienie do sądu odpowiedź na pozew, w której przychyli się do żądania żony, wówczas sąd wyda wyrok w sprawie i de facto sprawa winna zakończyć się na pierwszej rozprawie. Po trzecie może wnieść odpowiedź na pozew i domagać się oddalenia powództwa właśnie z uwagi na stan zdrowia. Wówczas sąd będzie zmuszony ustalić, czy stan zdrowia wymaga opieki osoby trzeciej, czy dotychczas taka opieka przez przyjaciółkę była udzielana. Wszystko z kolei wymaga czasu i dowodów, a najlepszymi są świadkowie.

 

O ile przyjaciółka sobie tego życzy, jesteśmy gotowi pomóc jej w przeprowadzeniu postępowania o rozwód.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton