.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprawa o wygaśnięcie alimentów - jak wykazać potrzebę dalszej alimentacji?

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 02.10.2019

Syn dostał wezwanie do sądu na sprawę z powództwa jego ojca o wygaśnięcie alimentów. Syn jest pełnoletni, w ubiegłym roku skończył technikum i od października zaczął studia zaoczne. W tym też czasie podjął zatrudnienie jako kierowca w piekarni. Niestety uległ wypadkowi w miejscu pracy i jest cały czas na zwolnieniu lekarskim, nie może pracować ze względu na stan zdrowia. Nauka została przerwana, syn jednak chce ją kontynuować – zapisał się na nowy semestr i będzie uczęszczał. Czy w opisanej sytuacji nie należą się mu alimenty albo mogą zostać zmniejszone? Jego ojciec ma zasądzone 600 zł, ale nigdy nie płacił tej kwoty w całości, syn dostawał od niego ok. 300 zł i to nieregularnie. Jak syn ma na tej rozprawie wykazać potrzebę dalszej alimentacji, że jeszcze potrzebuje pomocy finansowej od ojca?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprawa o wygaśnięcie alimentów - jak wykazać potrzebę dalszej alimentacji?

Fot. Fotolia

Wytoczenie przeciwko Pani synowi powództwa cywilnego (o obniżenie wysokości alimentów) można potraktować nie tylko jako ciężar, ale także jako wyzwanie wiążące się z szansą; proszę mnie dobrze zrozumieć – chodzi o właściwe konteksty i zakresy. Oczywiście należy podjąć (w sposób właściwy) polemikę z żądaniem pozwu – to jest nie tylko potrzebne, ale nawet wprost niezbędne, zwłaszcza z uwagi na art. 230 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

 

Pani syn osiągnął pełnoletniość – art. 10 Kodeksu cywilnego (K.c.) – więc nawet wypadałoby, by alimenty mu należne wpływały na jego rachunek bankowy (to jest prowadzony na jego dane osobowe). Syn powinien również zdecydować o tym, czy będzie swe stanowisko przedstawiał samodzielnie, czy też z pomocą swego pełnomocnika (art. 98 i następne K.c.); pełnomocnikiem w sprawie cywilnej może być, między innymi, ktoś z najbliższego grona rodzinnego (np. rodzic) – art. 87 K.p.c. Jak widać, Pani mogłaby reprezentować pozwanego (czyli swego syna) jako jego pełnomocnik, ponieważ wraz z uzyskaniem przez niego pełnoletniości wygasła (z mocy prawa) władza rodzicielska nad nim – wniosek z art. 92 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) – w tym przysługujący Pani wcześniej status przedstawiciela ustawowego (art. 98 K.r.o.) swego syna.

 

Inna poważna decyzja, przed którą stoi wierzyciel alimentacyjny, wiąże się z zaległościami alimentacyjnymi; nie znając szczegółów w tym zakresie, jedynie sygnalizują hipotetyczne możliwości: zawnioskowanie do komornika sądowego o egzekucję alimentów, zawnioskowanie do „opieki społecznej” o wypłacanie świadczenia zastępczego ze środków Funduszu Alimentacyjnego, a może nawet powiadomienie organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uchylania się od alimentacji – czyli przestępstwa stypizowanego w artykule 209 Kodeksu karnego (K.k.).

 

Prawdopodobnie zaakcentowane przez Panią wezwanie ma na celu złożenie zeznań przez syna (jako pozwanego w sprawie o zwolnienie ze spełniania obowiązku alimentacyjnego). Oczywiście zeznania należy składać i to zgodnie z prawdą, nie tylko z uwagi na odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań (art. 233 K.k.); być może przydatne okazałyby się także zeznania innych osób (w tym Pani) – pozwany lub jego pełnomocnik powinien skierować do sądu wniosek o przeprowadzenie dowodów (np. dowodu z zeznań świadków) na okoliczność … (należałoby wskazać to, co miałoby zostać udowodnione przy pomocy określonego dowodu).

 

Sądzę, że Pani syn (jako pozwany) otrzymał nie tylko wezwanie do stawienia się na rozprawie, ale także odpis pozwu – zapewne wraz z pouczeniem o możliwości udzielenia odpowiedzi na pozew. Należy odpowiedzieć na pozew (i to na piśmie) – najlepiej w terminie przez sąd wskazanym (np. nadrukowanym na jakimś piśmie przewodnim, wraz z którym przysłano odpis pozwu); jeżeli wskazany termin już minął, to należy (w jednym piśmie procesowym) wnioskować (czyli prosić) o przywrócenie terminu do udzielenia odpowiedzi na pozew (np. z uwagi na dolegliwości syna) oraz dokonać czynności spóźnionej (np. udzielić odpowiedzi na pozew). Każde pismo procesowe (np. zawierające odpowiedź na pozew) powinno zostać skierowane do sądu w odpowiedniej liczbie egzemplarzy (wraz z załącznikami) – zapewne do sądu należałoby skierować dwa egzemplarze (1 dla sądu oraz 1 dla powoda), zaś pozwany powinien dla siebie zachować jeden egzemplarz. W ważnych sprawach pisma należy składać za pokwitowaniem przyjęcia (np. przez sekretariat lub biuro podawcze instytucji) albo wysyłać listami poleconymi (i to „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”).

 

Proponuję w stanowisku Pani syna (zwłaszcza pisemnym, ale być może także ustnym) zwracać uwagę na przepisy o obowiązku alimentacyjnym (od art. 128 do art. 1441 K.r.o.). Nie znając treści pozwu, nie jestem w stanie dawać szczegółowych wskazówek, ale doświadczenie uczy, że należy brać pod uwagę zwłaszcza parę okoliczności. Podstawowe znaczenie ma wniosek główny pozwanego – np. zgoda (całościowa albo częściowa) z żądaniem pozwu (w tym przypadku zgoda na uchylenie albo na obniżenie alimentów) albo wniosek o oddalenie powództwa (w takim przypadku należałoby podjąć szczególnie aktywną obronę, zwłaszcza merytoryczną). Taka obrona powinna być jasna, niesprzeczna i konsekwentna; należy też wywiązać się z prawnego obowiązku udowodnienia okoliczności (faktów), z których wywodzi się skutki prawne (art. 6 K.c., art. 232 K.p.c.).

 

Spore (niekiedy wprost duże, a nawet bardzo duże) znaczenie dowodowe mają dowody z dokumentu (art. 74 K.c. w związku z art. 244 i następnymi K.p.c.). Dlatego przydać się może wsparcie stanowiska pozwanego określonymi dokumentami – zwłaszcza dotyczącymi jego stanu zdrowia oraz dochodów i wydatków (np. na leczenie i rehabilitację). Należałoby podkreślać, że przerwanie nauki oraz brak pracy są skutkiem poważnego rozstroju zdrowia syna. Przydać się może również wiedza o dochodach i majątku ojca pozwanego – te kryteria (podobnie jak uzasadnione potrzeby syna) mają bardzo duże znaczenie (zwłaszcza z uwagi na art. 235 K.r.o.).

 

Znikome znaczenie ma moje stanowisko, jak powinno być w zakresie alimentacji na rzecz Pani syna. Fundamentalne znaczenie ma rzeczywiste podjęcie polemiki z powodem i jego stanowiskiem (art. 230 K.p.c.). Chodzi przecież o udowodnienie przed sądem, że żądania powoda są bezzasadne (w całości, a przynajmniej częściowo). Należy udowodnić racje syna przed sądem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton