Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spożycie alkoholu po wypadku i zabrane prawo jazdy

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 23.04.2017

Kilka dni temu miałem niefortunny wypadek na wąskiej drodze – wpadłem do rowu z powodu oblodzenia nawierzchni. Z powodu braku telefonu udałem się pieszo po pomoc do kolegi. Niestety okropnie zmokłem (droga zajęłam mi 2 godziny), więc bez zastanowienia spożyłem 2 kieliszki alkoholu. Po przyjeździe po samochód na miejscu była już policja, która zbadała mnie alkomatem (miałem 1,5%). Zatrzymano mi prawo jazdy. Co mnie czeka?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spożycie alkoholu po wypadku i zabrane prawo jazdy

Fot. Fotolia

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. W pierwszej kolejności zasadne jest ustalenie, czy został Panu postawiony jakikolwiek zarzut, czy też nie. Stroną w postępowaniu karnym jest pokrzywdzony i podejrzany. Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.) pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Pokrzywdzony jest stroną postępowania karnego ale tylko na etapie postępowania przygotowawczego.

 

Brak przymiotu strony w toku postępowania powoduje, że nie może Pan realizować prawa do składania wniosków dowodowych. Z chwilą postawienia zarzutu stanie się Pan stroną postępowania przygotowawczego. Powyższe rodzi po Pana stronie szereg uprawnień, jak m.in. prawo do zapoznania się z aktami postępowania karnego, prawo zgłaszania wniosków dowodowych.

 

Jeżeli zarzut nie został Panu postawiony nie będzie miał Pan żadnego prawa by wnosić o przesłuchanie w charakterze świadka pracownika przyjaciela, z którym spożywał Pan alkohol. Na pewno jego zeznania będą miały istotne znaczenie dla sprawy. Ponadto zasadnym jest (po przedstawieniu Panu zarzutów) wnioskowanie o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z biegłego toksykologa na okoliczność ustalenia, czy wykazany przez alkomat poziom alkoholu w wydychanym powietrzu, przy założeniu spożycia określonego rodzaju i określonej ilości alkoholu po zdarzeniu.

 

Ciężar udowodnienia Panu prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości spoczywa na Prokuraturze. Z treści Pana opisu wynika, iż sporo jest wątpliwości. Na podstawie art. 6 K.p.k. „nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego”. Biegły toksykolog jest bowiem w stanie wyliczyć, czy w okresie od przybycia do przyjaciela i spożycia z jego pracownikiem alkoholu, do chwili zatrzymania osiągnięcie stanu poziomu alkoholu, w którym znajdowała się Pan w chwili sprawdzenia alkomatem, jest możliwe, czy też nastąpiło ono wcześniej. W mojej ocenie wersja, którą Pan przedstawia, będzie musiała zostać sprawdzona przez biegłego. Zachodzi nadto pytanie, czy w czasie kolejnych badań alkomatem tendencja był malejąca, czy rosnąca. Rosnąca wskazuje na spożycie alkoholu „na świeżo” przed zatrzymanie, a malejąca na spożycie w dalszej przeszłości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus dwa =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki