.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Spowodowanie wypadku komunikacyjnego przez pracownika służby celnej

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 17.02.2018

O zmierzchu, wyjeżdżając samochodem z osiedla, zauważyłam, że przez przejście dla pieszych przechodzi kobieta, zahamowałam i zatrzymałam się przed nią, ona również się zatrzymała, a po chwili osunęła się na ziemię. Okazało się, że ta kobieta cierpi na chorobę Parkinsona. Mimo jej sprzeciwów zawiozłam ją do szpitala, a lekarz wezwał policję, która zabrała mnie na komendę w celu przebadania na zawartość alkoholu we krwi. Badanie nic nie wykazało. Zostałam przesłuchana, a inny policjant wykonał oględziny mojego samochodu. Następnie pojechałam do szpitala: ta pani miała nogę w gipsie, razem z jej córką zawiozłam ją do domu. Dziś miałam telefon z policji, że jutro będzie do mnie dzwonić córka tej kobiety w sprawie zadośćuczynienia i żebym się przyznała, to wtedy dojdzie do warunkowego umorzenia. Naprawdę nie czuję się winna i nie wiem, co mam zrobić, czy iść do sądu, czy słuchać policji. Dodam, że pracującą w służbie celnej, nigdy nie byłam karana. Co mi Państwo radzą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Warunkowe umorzenie jest środkiem poddania próbie sprawcy przestępstwa karnego i w związku z tym zostało ono uregulowane w Kodeksie karnym (K.k.).

 

Zgodnie z aktualnym Kodeksem karnym sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa (art. 66 K.k.).

 

Aby wniosek taki był rozpatrzony, konieczne jest jednak Pani przyznanie się do winy oraz wyrażenie skruchy i żalu w związku z zaistniałym zdarzeniem. Okolicznością przemawiającą za uwzględnieniem wniosku jest fakt, że nie była Pani wcześniej karana, ma stałą pracę, rodzinę na utrzymaniu i – co bardzo ważne – w chwili zdarzenie była Pani trzeźwa.

 

Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Co oznacza, iż przez okres próby musi Pani „dobrze” się sprawować i nie wdawać się w kolejny konflikt z prawem.

 

Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym. Dodatkowo sąd zobowiązuje sprawcę do naprawienia szkody w całości albo w części, a w miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo zamiast tych obowiązków orzeka nawiązkę.

 

Oprócz tego może również, według swojej oceny, nałożyć obowiązki takie jak:

 

1) informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,

2) przeproszenia pokrzywdzonego;

3) wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,

4) powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,

5) poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym,

6) uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,

7) powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób,

7b) opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, oraz orzec świadczenie pieniężne lub nawiązkę.

 

W świetle prawa karnego warunkowe umorzenie postępowania nie jest skazaniem i tym samym nie jest Pani osobą karaną. Tak więc jest to bardzo dobre rozwiązanie.

 

Musi Pani jednak pamiętać, iż zgodnie z ustawą o służbie celnej warunkowe umorzenie postępowania może stanowić fakultatywną przyczynę zwolnienia z pracy. Zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt 7 ustawy: „Funkcjonariusza można zwolnić ze służby w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego lub postępowania karnego skarbowego, jeżeli popełniony czyn stanowił przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.”. Unormowanie to przy spełnieniu przewidzianych w nim przesłanek nie nakłada na organ bezwzględnego obowiązku zwolnienia celnika ze służby, jednakże uprawnia go do podjęcia takiego rozstrzygnięcia, a tym samym przyznaje mu kompetencje do orzekania w tym zakresie w ramach tzw. uznania administracyjnego.

 

Spowodowanie wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego dochodzi do naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia może być przestępstwem zarówno umyślnym, jak i nieumyślnym i każdorazowo okoliczność tę bada i ocenia sąd. Tak więc kalifikacja czynu może mieć istotne znaczenie dla Pani pozostania w służbie.

 

Jeżeli może więc Pani wykazać świadkami i opinią biegłego, iż do zdarzenia nie doszło z Pani winy, to warto pójść do sądu i walczyć.

 

Przed podjęciem decyzji proponuję udać się do przełożonego i zapytać, jak wygląda aktualnie „linia interpretacyjna” i czy w takich okolicznościach mogą być podjęte kroki do dokonania zwolnienia. Osobiście uważam, że nie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl