Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sposób rozliczenia VAT przez biegłego sądowego

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 10.06.2011

Pytanie: W jaki sposób wystawiać faktury i rozliczać należny podatek od towarów i usług z tytułu wykonywania funkcji biegłego sądowego z zakresu szacowania nieruchomości?Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

ODPOWIEDŹ:

 

Moment powstania obowiązku podatkowego

 

Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zmianami, dalej zwanej: „ustawą o VAT”):

 

„1. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1”.

 

Powyższy przepis wskazuje na istnienie zasady ogólnej. Wyjątki określone są w dalszych jednostkach systematycznych art. 19 ustawy o VAT. Grupę tych wyjątków zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 73, poz. 392, dalej zwane: „rozporządzeniem”), które zostało wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 19 ust. 22 ustawy o VAT.

 

Sytuacji przedstawionej w stanie faktycznym dotyczy § 3 ust. 2 rozporządzenia, zgodnie z którym:

 

„W przypadku świadczenia usług na rzecz sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym sądy te lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zleciły wykonanie określonych czynności związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty”.

 

Cytowany powyżej § 3 ust. 2 rozporządzenia wskazuje na szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług na rzecz określonych jednostek, a więc np. na rzecz sądów przez biegłych sądowych np. z zakresu szacowania nieruchomości. Przepis ten ustala dzień otrzymania całości lub części zapłaty za wyżej wymienione usługi jako dzień powstania obowiązku podatkowego, a zatem biegły sądowy jest zobowiązany do rozliczenia VAT w tym miesiącu, w którym otrzymał część lub całość wynagrodzenia.

 

Wystawianie faktur

 

Zagadnienie wystawiania faktur VAT regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360, dalej zwanego: „rozporządzeniem w sprawie faktur”). Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie faktur:

 

„Fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 10–12”.

 

Faktury VAT wystawiane przez biegłych sądowych za usługi świadczone na zlecenie sądów lub prokuratur (w zakresie określonym w § 3 ust. 2 rozporządzenia) nie są objęte zakresem wyjątków od § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie faktur, a zatem faktury te muszą być wystawione nie później niż 7 dnia od dnia wykonania usługi.

 

Za termin wykonania usługi przyjąć należy – moim zdaniem – datę sporządzenia opinii na zlecenie sądu (prokuratury) i w ciągu 7 dni od tego dnia biegły sądowy ma obowiązek wystawić fakturę VAT. Proponuję wystawiać tę fakturę w tym samym dniu, w którym mamy zamiar wysłać sądowi (prokuratorowi) opinię z aktami sprawy.

 

Rozliczanie wystawionych faktur

 

W świetle § 3 ust. 2 rozporządzenia w związku z § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie faktur stwierdzić należy, że faktura VAT wystawiona przez biegłego sądowego za prace zlecone przez sąd (prokuratora) nie rodzi obowiązku podatkowego w VAT, a zatem samo wystawienie faktury VAT nie powoduje, że VAT z tej faktury biegły musi zapłacić.

 

W mojej ocenie, skoro obowiązek podatkowy w tego typu przypadkach powstaje z momentem otrzymania całości lub części zapłaty, to słusznym jest twierdzenie, zgodnie z którym dopiero z tym momentem biegły musi VAT „zapłacić” i wykazać w stosownej deklaracji składanej dla potrzeb VAT.


Stan prawny obowiązujący na dzień 10.06.2011


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + pięć =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki