Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sposób rozliczenia honorarium autorskiego i podróży służbowej przez wydawnictwo

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 02.03.2010

Prowadzę małą firmę wydawniczą. Mam podpisaną z autorem książki, którą wydałem, umowę na przeniesienie praw autorskich na wydawnictwo z określeniem stawki honorarium autorskiego. Czy mogę wypłacić to honorarium na podstawie wspomnianej umowy, czy też autor powinien mi wystawić np. fakturę, bądź w ramach umowy o dzieło? Jak to powinno wyglądać?

Ponadto autor będzie promował książkę na terenie kraju, wydawnictwo chce pokryć koszty podróży, czy może to zrobić na zasadach przewidzianych dla pracowników?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zacząć należałoby od tego, że za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, na gruncie ustawy o VAT, nie uznaje się czynności:

 

„1) z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm. 3));

 

2) (66) (uchylony);

 

3) (67) z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.”

 

Powyższe unormowanie znajduje odpowiednie zastosowanie do usług twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie, w tym również wynagradzanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

 

Zatem honoraria wypłacane autorom – mimo że przeniesienie praw stanowi usługę; gdy autorem jest osoba fizyczna niemająca statusu podatnika VAT – nie podlegają opodatkowaniu VAT.

 

W takim przypadku nie zostaną udokumentowane fakturą VAT.

 

Szczegóły przeniesienia i sposób opodatkowania wynika z zawartej przez Pana umowy, która zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych winna mieć formę pisemną, gdyż wymieniony artykuł stanowi, iż: „Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności”.

 

Z treści tej umowy będzie wynikać, czy dla autora jest to przychód ze źródła:

 

  1. działalność wykonywana osobiście – art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy
  2. prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c), – art. 10 ust. 1 pkt 7 wyżej wymienionej ustawy.

 

Oczywiście należy pamiętać, iż zgodnie z art. 41 wymienionej ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu, o którym mowa (tj. działalności wymienionej w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1), są obowiązane jako płatnicy pobierać (z pewnymi zastrzeżeniami) zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali – tj. 18%.

 

Artykuł 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że koszty uzyskania z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – wynoszą 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

 

Generalnie honorarium zostanie wypłacone na podstawie umowy.

 

Pyta Pani, czy wydawnictwo może pokryć koszty podróży autora promującego swą książkę na zasadach przewidzianych dla pracowników – otóż nie, jeżeli autor nie jest pracownikiem. Zwrot kosztów będzie wtedy dla autora przychodem do opodatkowania i to przychodem innym niż honorarium. Analogiczne stanowisko znajdziemy w piśmie z dnia 22 grudnia 2008 r. (Izba skarbowa w Warszawie, sygn. IPPB1/415-1012/08-10/AŻ).

 

Moim zdaniem, jeżeli w umowie zawarto klauzulę przewidującą zwrot kosztów podróży autora związanych z promocją, zwrot ten będzie stanowił koszt uzyskania przychodu, gdyż jest ściśle powiązany z uzyskaniem przychodu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus VIII =

»Podobne materiały

Zagraniczna podróż służbowa

Odbyłem zagraniczną podróż służbową. W cenie hotelu było śniadanie (niewykazane na rachunku). Czy w związku z tym muszę zwrócić 15% wypłaconej mi diety?  

 

Sprzedaż za zaliczeniem pocztowym - obowiązek podatkowy VAT

Firma świadczy usługi w sprzedaży internetowej, gdzie jedną z form sprzedaży. Jest zakup za zaliczeniem pocztowym, tzw. za pobraniem. Po zamówieniu towar wysyłany jest do klienta firmą spedycyjną, z którą mamy podpisaną umowę na dostarczanie właśnie takich przesyłek. Kurier odbiera zakupiony przez k

 

Import maszyn rolniczych

Zajmuję się handlem używanymi ciągnikami rolniczymi głównie na terenie Polski, ale chcę zacząć sprowadzać maszyny rolnicze z zagranicy. Jak jest z VAT-em, np. kiedy kupuję ciągnik rolniczy w Niemczech, Francji, na Litwie i dany ciągnik jest z VAT-em – to jak kupię go po cenie netto (cena expor

 

Sprzedaż monet bez dodatku złota i srebra a podatek VAT

Czy sprzedaż monet bez dodatku srebra lub złota jest opodatkowana podatkiem VAT?

 

Problem z wyborem PKD działalności lombardowych

Poproszę o poradę w sprawie podatku dotyczącą umów zawieranych w mojej firmie. Prowadzę m.in. działalność lombardową, gdzie umowa pożyczki zostały zastąpiona przedwstępną umową sprzedaży z możliwością odstępnego. Zmiana ta została spowodowana nowymi przepisami dotyczącymi prowadzenia usług finansowy

 

Jak najdogodniej przekazać sklep córce?

Żona prowadzi w ramach działalności gospodarczej sklep. Jednak z powodu choroby zaszła potrzeba przepisania tego sklepu na pełnoletnią córkę. W jaki sposób można to zrobić, aby nie powstało natychmiastowe zobowiązanie z tytułu podatku VAT? Jaka byłaby najdogodniejsza forma „przejęcia” te

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »