.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak nalicza się wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?

Autor: Tomasz Libik • Opublikowane: 21.01.2010

Pracuję w godzinach nadliczbowych (codziennie po 3 godziny, również w soboty). Jak nalicza się wynagrodzenie za te godziny przy stawce 9 zł brutto za godzinę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakładając, że jest Pan zatrudniony na umowę o pracę, wobec Pana zatrudnienia należy stosować przepisy rozdziału V Działu VI Kodeksu pracy.

 

Zgodnie z ich treścią dla osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, „za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

 

 1. 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:
   
  1. w nocy,
  2. w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  3. w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
 2. 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1”.

 

Dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia „przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym”.

 

Jeżeli pracownik nie chce otrzymać wynagrodzenia, „w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy”.

 

Przyjmując założenie, że jest Pan zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, należy przemnożyć podaną przez Pana stawkę przez liczbę godzin oraz odpowiedni wskazany powyżej przelicznik (50% bądź 100%) zależny od tego, kiedy nadgodziny powstały.

 

Jeżeli jest Pan zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, to zgodnie z art. 151 § 5 Kodeksu pracy, powinien Pan z pracodawcą w umowie o pracę ustalić dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia Pana, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa powyżej. W takim wypadku wyliczenie dodatku z tytułu nadgodzin powinno nastąpić na wyżej wskazanych zasadach, jednak wyłącznie w stosunku do liczby godzin określonej w umowie o pracę.

 

Na marginesie pragnę wskazać, że obliczając liczbę nadgodzin, należy także pamiętać, że nadgodzinami są wyłącznie te godziny wykonywania pracy, które zostały zlecone przez pracodawcę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • IV minus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »