.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy umowa o pracę może być w języku angielskim?

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 17.10.2012

Firma amerykańska otwiera biuro w Polsce i planuje przenieść pracowników do tego nowego biura. W związku z tym będą podpisywane nowe umowy o pracę – na polskich warunkach. Czy w takiej sytuacji umowy o pracę należy sporządzić w języku polskim? Czy umowy mogą być sporządzone w języku angielskim?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę opinii w niniejszej sprawie stanowi ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim. Ustawą nowelizującą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o języku polskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 161, poz. 1280) ustawodawca wprowadził nowe zasady w zakresie języka, w jakim winny być sporządzone dokumenty z zakresu prawa pracy. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o języku polskim dokumenty w zakresie, o którym mowa w art. 7, w tym w szczególności umowy z udziałem konsumentów i umowy z zakresu prawa pracy, sporządza się w języku polskim, z zastrzeżeniem ust. 1b.

 

Innymi słowy, wszystkie dokumenty związane ze stosunkiem pracy (jak i sama umowa o pracę) muszą być sporządzone w języku polskim, jeżeli pracownikiem jest obywatel Rzeczypospolitej. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, czy pracodawca jest podmiotem zarejestrowanym w polskim rejestrze, czy też działa na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru państwa zagranicznego.

 

Nie stoi to na przeszkodzie, aby dokumenty z zakresu prawa pracy (również umowa o pracę) były sporządzone w języku innym niż język polski. Zawsze jednak podstawę wykładni takich dokumentów stanowi wersja sporządzona w języku polskim, jeżeli osoba świadcząca pracę jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Inaczej wygląda sytuacja, kiedy pracownikiem jest osoba niebędąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. W sytuacji gdy pracownik nie będzie obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkie dokumenty z zakresu prawa pracy (a więc też sama umowa o pracę) będą mogły być sporządzane wyłącznie w języku obcym. Sporządzenie umowy o pracę lub innego rodzaju dokumentu w języku innym aniżeli język polski może być dokonane tylko na wniosek osoby świadczącej pracę, władającej tym językiem, niebędącej obywatelem polskim, pouczonej uprzednio o prawie do sporządzenia umowy lub innego dokumentu w języku polskim. Uprzednio pracodawca zobowiązany jest do pouczenia pracownika w sposób dla niego zrozumiały (zarówno w języku polskim, jak i obcym), iż przysługuje mu prawo do sporządzenia umowy o pracę oraz innych dokumentów związanych z prawem pracy w języku polskim.

 

W sytuacji kiedy pracownik niebędący obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej nie skorzysta z powyższego prawa do sporządzenia umowy o pracę, jak i innej dokumentacji w języku polskim, wówczas obowiązująca będzie wyłącznie dokumentacja sporządzona w innej aniżeli polskiej wersji językowej.

 

Z ostrożności pouczenie, o którym mowa powyżej, sporządziłbym w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach, celem stosownego potwierdzenia pouczenia o przysługującym prawie. Pouczenie takie, aby czyniło zadość przepisom ustawy, winno wskazywać, iż wniosek o wyborze innego języka aniżeli język polski powinien być złożony u pracodawcy w formie pisemnej.

 

Reasumując, jeżeli umowa o pracę zawarta będzie z obywatelem polskim, wówczas umowa musi być zawarta w języku polskim, z możliwością zawarcia także umowy o pracę w języku innym aniżeli polski. Podstawę wykładni stanowić będzie jednak zawsze wersja sporządzona w języku polskim.

 

Inaczej wygląda sytuacja, kiedy pracownikiem jest osoba niebędąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. Gdy pracownik nie będzie obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, to wówczas wszystkie dokumenty z zakresu prawa pracy (jak i sama umowa o pracę) będą mogły być sporządzane wyłącznie w języku obcym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć plus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »