Mamy 10 708 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 20.04.2012

Mój tata zmarł w marcu 2011 r. Mama żyje, poza mną jest jeszcze brat i siostra. Ojciec pozostawił własnoręcznie napisany testament, który jest niejasny i wewnętrznie sprzeczny. Na przykład domek letniskowy ma zostać podzielony na dwie osoby z rodzeństwa, ale grunt – na trzy. Inny grunt ojciec dzieli po 1/3 dla każdego dziecka, ale zastrzega, że w razie śmierci któregoś z nas część ziemi zmarłego przechodzi na pozostałe rodzeństwo, a nie jego współmałżonka czy potomstwo. Na koniec tata stwierdza, że cały majątek przechodzi na jego żonę (naszą mamę), która jest upoważniona do wykonania jego woli. Co zrobić z takim testamentem? Jak będzie wyglądało dziedziczenie? Czy mamy udać się do notariusza i sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia? Jakie opłaty nas czekają? Podobno mają być jakieś zmiany w prawie związane z dziedziczeniem. Czy te zmiany będą miały wpływ na naszą sprawę?

Krzysztof Bigoszewski

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Po analizie przedstawionego stanu faktycznego sprawy należy wskazać, iż wobec sporządzenia przez Pana ojca testamentu dziedziczenie po nim powinno odbyć się w oparciu o ten właśnie testament, a wobec rzeczywiście wątpliwej i wymagającej rozstrzygnięcia treści tego testamentu postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku powinno zostać przeprowadzone przez sąd. Zgodnie bowiem z przepisem art. 95e § 1 ustawy Prawo o notariacie po spisaniu protokołu dziedziczenia notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, jeżeli nie ma wątpliwości co do osoby spadkobiercy i wysokości udziałów w spadku.

 

Wobec istnienia wątpliwości co do określenia osoby (osób) wchodzącej w krąg spadkobierców oraz ustalenia wysokości należnych udziałów w spadku należy liczyć się z tym, że notariusz odmówi sporządzenia poświadczenia dziedziczenia i będą Państwo musieli wnieść sprawę do sądu.

 

Odnośnie zaś samej treści testamentu należy wskazać, iż jej niejasność i wewnętrzna sprzeczność nie powodują automatycznie nieważności tego testamentu, lecz wymagają od sądu dokonania jego prawidłowej wykładni.

 

Zgodnie bowiem z przepisem art. 948 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) testament należy tak tłumaczyć, ażeby zapewnić możliwie najpełniejsze urzeczywistnienie woli spadkodawcy. Ponadto, zgodnie z § 2, jeżeli testament może być tłumaczony rozmaicie, należy przyjąć taką wykładnię, która pozwala utrzymać rozrządzenia spadkodawcy w mocy i nadać im rozsądną treść.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Mając powyższe na uwadze, trzeba sięgnąć również do treści przepisu art. 961 K.c., który stanowi, że „jeżeli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie za zapisobiercę, lecz za spadkobiercę powołanego do całego spadku. Jeżeli takie rozrządzenie testamentowe zostało dokonane na rzecz kilku osób, osoby te poczytuje się w razie wątpliwości za powołane do całego spadku w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi wartości przeznaczonych im przedmiotów”.

 

Wobec powyższego należałoby uznać, że sporządzony przez Pana ojca testament powołuje do całego spadku wyłącznie Pana matkę, a postanowienia tego testamentu, na mocy których Pana ojciec chciał przekazać Panu i Pana rodzeństwu określone składniki swojego majątku, uznać należałoby za zapisy na Państwa rzecz.

 

Z kolei zgodnie z przepisem art. 968 § 1 K.c. spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis).

 

W świetle powyższych przepisów należałoby zatem uznać, że Pana matka została obciążona na mocy testamentu zapisami na Państwa rzecz, zgodnie z którymi powinna ona przenieść na Państwa wskazane przez zmarłego ojca składniki jego majątku.

 

Odnosząc się natomiast do wskazywanych przez Pana sprzeczności w treści ww. zapisów, należy wskazać, iż najwłaściwszym wyjściem byłoby danie pierwszeństwa zapisom o większej wartości, tj. w przypadku podziału osobno udziału we własności gruntu, na którym posadowiony jest domek letniskowy, i samego domku, to jako że własność domku jest nierozerwalnie związana z własnością samego gruntu, należałoby uznać, że prawidłowe wykonanie ww. zapisu powinno nastąpić poprzez przekazanie Państwu przez Pana matkę po 1/3 udziału we własności gruntu, który to udział wchodzi w skład spadku po Pana ojcu.

 

Jeżeli natomiast chodzi o kwestię zapisu mówiącego, że zobowiązani są Państwo przekazać odziedziczony majątek na rzecz swojego rodzeństwa, to należy odwołać się w tym zakresie do treści przepisu art. 964 K.c. w zw. z art. 972 K.c.

 

Zgodnie bowiem z tym przepisem postanowienie testamentu, przez które spadkodawca zobowiązuje spadkobiercę (oraz odpowiednio zapisobiercę) do zachowania nabytego spadku i do pozostawienia go innej osobie, ma tylko ten skutek, że ta inna osoba jest powołana do spadku na wypadek, gdyby spadkobierca nie chciał lub nie mógł być spadkobiercą. Jeżeli jednak z treści testamentu lub z okoliczności wynika, iż spadkobierca bez takiego ograniczenia nie byłby powołany, powołanie spadkobiercy jest nieważne.

 

Powyższe oznacza, że Państwo jako zapisobiercy nie są bezpośrednio zobowiązani do dosłownego wypełnienia woli Pana ojca w tym zakresie; oznacza to jedynie, że gdyby którekolwiek z rodzeństwa nie mogło (np. z powodu śmierci) lub nie chciało (odrzucenie spadku) dziedziczyć po Pana ojcu, to udział w spadku należny temu z rodzeństwa przypadłby w częściach równych pozostałym dzieciom Pana ojca.

 

Jak wynika z powyższego, możliwe jest takie poprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, na mocy którego to Pana matka otrzyma całość majątku spadku z orzeczeniem na Państwa rzecz obowiązku wykonania ww. zapisów, przy czym to od Państwa będzie zależało, czy zechcą Państwo egzekwować wykonanie tych zapisów, czy też nie.

 

Koszt przeprowadzenia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku to kwota 50 zł. Przy przyjęciu powyższego rozwiązania nie byłoby potrzeby (ani możliwości) dokonywania działu spadku, gdyż przypadłby on w całości Pana matce. Jeżeli natomiast postępowanie zakończyłoby się w inny sposób i każdy z Państwa nabyłby swój udział w spadku, to możliwe byłoby przeprowadzenie działu tego spadku. Koszt takiego postępowania to kwota 300 zł w sytuacji, gdy spadkobiercy przedstawią w sądzie zgodny plan podziału oraz 500 zł, gdy sąd zmuszony będzie dokonać tego działu samodzielnie. Należy zaznaczyć, że przeprowadzenie działu spadku nie jest wymagane, a instytucja ta służy raczej spadkobiercom do zniesienia współwłasności odziedziczonego majątku.

 

Odnośnie zaś planowanych zmian w przepisach dotyczących dziedziczenia należy wskazać, iż wprowadzenie tzw. zapisu windykacyjnego będzie odnosiło się wyłącznie do testamentów notarialnych sporządzonych po dacie wejścia w życie tych przepisów, zatem okoliczność ta nie zmienia sposobu rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

 

Prawomocne orzeczenie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku uprawnia spadkobiercę do uzyskania odpowiedniego wpisu do księgi wieczystej o zmianie prawa własności i uprawnia tego spadkobiercę do rozporządzania nabytym w ten sposób prawem własności nieruchomości (co do ruchomości samo uprawomocnienie się tego postanowienia daje spadkobiercy prawo do na przykład swobodnego zbycia odziedziczonych składników majątku).

 

 

 

 

*Stan prawny z dnia 7.09.2011 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus 10 =

»Podobne materiały

Akt poświadczenia dziedziczenia

Córka kilka miesięcy temu uzyskała sądowne ustalenie ojcostwa jej zmarłego w 2009 r. ojca. Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzono w 2010 r., spadkobiercami została żona zmarłego i jego dwoje dzieci – po 1/3. Co córka powinna zrobić, by także dziedziczyć po swoim oj
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »