.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sporadyczne zatrudnianie męża w firmie żony

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 31.07.2018

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (studio fotograficzne). Wiem, że od niedawna przepisy ZUS-u się zmieniły i członek rodziny nie może po prostu pomagać w prowadzeniu działalności, powinien przez właściciela firmy mieć płacony „pełny ZUS”. Czy istnieje możliwość sporadycznego zatrudniania męża (fotografa) na umowę o dzieło – wykonanie sesji fotograficznej lub umowę-zlecenie za inne zadania? Jestem obecnie na urlopie macierzyńskim (z tytułu umowy o pracę w innej firmie) i nie jestem w stanie wykonywać wszystkich obowiązków. Czy w takiej sytuacji mąż będzie mógł nadal być zgłoszony przeze mnie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny (z tytułu mojej umowy o pracę)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sporadyczne zatrudnianie męża w firmie żony

Fot. Fotolia

Za osoby współpracujące uważa się: współmałżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające. Osoby te muszą pozostawać we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracować przy wykonywaniu pozarolniczej działalności albo wykonywaniu umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

 

Przez pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym najczęściej rozumie się wspólne zamieszkanie pod jednym adresem, w jednym lokalu czy domu. Powinno to wiązać się ze wspólnym ponoszeniem kosztów utrzymania. Tak więc, gdy krewni prowadzą oddzielne gospodarstwo i samodzielnie ponoszą całość kosztów utrzymania, należy przyjąć brak pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym, co stanowi przeszkodę do uznania krewnego lub powinowatego za osobę współpracującą przy prowadzeniu pozarolniczej działalności czy wykonywaniu umowy agencyjnej, umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Usługami są czynności (działania) spełniane dla jakiejś innej osoby (zobacz Z. Radwański, Zobowiązania. Część szczegółowa, Warszawa 2001, s. 113). Kodeks cywilny zawiera uregulowania dotyczące szeregu umów, które uważa się za umowy o świadczenie usług. Zalicza się do umów o świadczenie usług umowy: zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane, przechowania, składu, agencyjną, komisu, przewozu i spedycji oraz jako usługi traktuje się czynności wykonywane przez utrzymującego hotele i inne podobne zakłady oraz czynności wykonywane w ramach prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia. Uregulowane w Kodeksie cywilnym umowy mają wszakże mniej lub bardziej wyspecjalizowany charakter i nie obejmują swym zakresem wszystkich możliwych umów, których treścią jest zobowiązanie do wykonania określonej czynności dla innej osoby (usługi). W praktyce zawierana jest ogromna liczba umów, których nie można wprost zakwalifikować jako którejś z uregulowanych w Kodeksie cywilnym umów nazwanych o świadczenie usług. Umowy takie Kodeks cywilny obejmuje ogólną kategorią „umów o świadczenie usług nie uregulowanych odrębnymi przepisami” (art. 750 Kodeksu cywilnego).

 

Tak więc jako pracownika, a nie osobę współpracującą, należy traktować zatrudnionych w następujących sytuacjach:

 

  • małżonka wspólnika spółki cywilnej w sytuacjach, gdy przedmiot umowy o pracę nie obejmował prowadzenia spraw spółki i reprezentowania spraw spółki (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 1996 r., sygn. akt II URN 8/96, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 1998 r., sygn. akt II UKN 340/98);
  • gdy między małżonkami została zawarta umowa o zniesieniu małżeńskiej wspólności ustawowej (wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 19 kwietnia 1994 r., sygn. akt III AUr 101/94), moim zdaniem orzeczenie to dotyczy także sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami orzeczono separację;
  • gdy pracownik zawarł związek małżeński z pracodawcą (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 1998 r., sygn. akt II UKN 523/97).

 

Tak więc wyjścia są dwa – albo zatrudnić męża jako współmałżonka na umowę o pracę/zlecenie, ale odprowadzać składki takie jak przy prowadzeniu działalności gospodarczej (obecnie około tysiąca złotych), nikt nie może bowiem zakwestionować stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych; albo zameldować się pod innym adresem niż żona – aby wykazać, że nie prowadzą Państwo wspólnego gospodarstwa domowego. Wówczas nie może być Pan traktowany dla celów ubezpieczenia jako osoba współpracująca.

 

Osoba współpracująca jest pojęciem używanym wyłącznie do celów ubezpieczenia społecznego. Nie kwestionuje to stosunku pracy, uzyskania świadectwa pracy i wszelkich świadczeń związanych ze stosunkiem pracy (oprócz świadczeń ZUS).

 

Reasumując – może Pani zatrudnić męża na umowę o dzieło, ale jeśli mieszkacie razem – będzie to oznaczało potraktowanie go jako osoby współpracującej i implikowało koszty ubezpieczenia.

Być może byłoby taniej, aby mąż założył własną działalność gospodarczą. Na preferencyjnych składkach. Lub przeprowadzić rozdzielność majątkową, załatwić dwa osobne adresy zamieszkania i zameldowania i zawrzeć umowę o dzieło.

 

Ale wówczas może być problem z załatwieniem ubezpieczenia zdrowotnego z uwagi, że nie prowadzicie wspólnego gospodarstwa domowego. Przy zleceniu w takim wypadku – mąż będzie miał własne ubezpieczenie zdrowotne wynikające z opłaconych składek.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »