.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spór o prawo do mieszkania po śmierci członka spółdzielni mieszkaniowej

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 12.02.2009

Ciotka, która była członkiem spółdzielni mieszkaniowej, umarła w grudniu. W jej mieszkaniu była zameldowana moja mama i ja – na pobyt stały. W międzyczasie dostałam mieszkanie komunalne, więc się wymeldowałam z mieszkania ciotki, a zameldowałam w swoim, otrzymanym z urzędu. Moja mama złożyła wniosek o przyznanie jej członkostwa w spółdzielni, jednak otrzymała odmowę z poleceniem opuszczenia lokalu. Wniosek o przyznanie mieszkania złożyła również siostra ciotki i prawdopodobnie to ona otrzyma członkostwo. Ciotka kilka lat temu spisała testament, w którym cały wkład mieszkaniowy przeznaczyła mnie. Dokument ten posiadam, jednak nie jest on potwierdzony notarialnie. Dotąd nie ubiegałam się o to mieszkanie, bo sądziłam, że członkostwo przejdzie automatycznie na moją mamę, ale teraz, kiedy usłyszałam, że ma się starać o jakieś mieszkanie socjalne – a wiem, jak wyglądają takie lokale – postanowiłam coś z tym zrobić. Mama nie zasługuje na mieszkanie w takich warunkach, w jakiejś „zbiorówce”. Czy mam szanse otrzymać to mieszkanie? Od czego powinnam zacząć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wielu istotnych kwestii niestety nie precyzuje Pani w pytaniu. Mimo to spróbuję przedstawić sytuację Pani i Pani mamy w świetle przepisów prawa.

 

Nie podaje Pani tego w pytaniu, ale domyślam się, że Pani ciotce przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Musi więc Pani wiedzieć, że ono nie podlega dziedziczeniu i nie wchodzi w skład spadku. Prawo to wygasa z chwilą śmierci uprawnionego.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w przypadku śmierci członka spółdzielni mieszkaniowej roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.

 

Uprawnieni mają jeden rok na zgłoszenie spółdzielni deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Po upływie tego terminu roszczenia wygasają.

 

Pani mama złożyła taką deklarację, ale spółdzielnia odmówiła ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Z jakich powodów? – tego nie wiemy.

 

To, że spółdzielnia odmówiła Pani mamie skorzystania z jej uprawnienia do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, może wynikać np. z art. 121 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z którym statut spółdzielni może przewidywać ograniczenie możliwości przeniesienia przez spółdzielnię na inne osoby własności lokali mieszkalnych w domach dla inwalidów, osób samotnych i innych domach o specjalnym przeznaczeniu.

 

W sytuacji, gdy wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego złożyło kilku uprawnionych, o tym, która z tych osób zrealizuje swoje roszczenie względem spółdzielni, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Takie postępowanie może okazać się konieczne, jeżeli roszczenie o ustanowienie prawa do lokalu zgłosiła i Pani mama, i siostra zmarłej ciotki.

 

Jak już wcześniej wspomniałem, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie podlega dziedziczeniu. Ale dziedziczeniu podlega wkład mieszkaniowy. Jeżeli dysponuje Pani testamentem i jest to testament ważny, to jest Pani spadkobierczynią testamentową ciotki. Proszę pamiętać, że ważnym testamentem jest nie tylko testament notarialny, ale też taki sporządzony własnoręcznie przez spadkodawcę.

 

Polskie prawo nie przewiduje dziedziczenia konkretnych przedmiotów wchodzących w skład spadku (np. wkładu mieszkaniowego), ale udziałów w spadku, których wielkość wyraża się w postaci ułamków. Wkład mieszkaniowy odpowiada wartości rynkowej mieszkania.

 

Jeżeli wkład mieszkaniowy wyczerpuje cały spadek po ciotce, to może Pani zostać uznana za jedyną spadkobierczynię testamentową po ciotce. Jeżeli zaś nie wyczerpuje on całego spadku, to do dziedziczenia powołani będą spadkobiercy ustawowi ciotki, a przeznaczony dla Pani wkład mieszkaniowy będzie stanowił przedmiot zapisu.

 

Jeżeli posiada Pani testament, to najlepiej będzie niezwłocznie wszcząć postępowanie spadkowe po ciotce.

 

Ważne jest to, że osoba, która zostanie uznana przez spółdzielnię, ewentualnie przez sąd, za uprawnioną do zawarcia umowy o ustanowienie na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego musi uiścić w spółdzielni wkład mieszkaniowy.

 

Jeżeli Pani zostanie uznana za spadkobiercę testamentowego ciotki, wówczas czy to Pani mama, czy też siostra zmarłej ciotki (w zależności od tego, której z nich przysługuje prawo do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu), aby doszło do zawarcia umowy ze spółdzielnią, będą musiały uiścić na rzecz spółdzielni wkład mieszkaniowy. Wynika to z tego, że w takim wypadku obecny wkład związany z mieszkaniem będzie należał do Pani.

 

Jeżeli okaże się, że Pani mama nie ma prawa do ubiegania się o ustanowienie na jej rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, a mimo to nie opuści mieszkania, może zostać wszczęte przeciwko niej postępowanie o eksmisję. Podstawą powództwa będzie okoliczność, że zajmuje ona mieszkanie bez tytułu prawnego.

 

W toku postępowania sąd ustali, czy mamie przysługuje prawo do lokalu socjalnego z zasobów gminy. Mieszkania takie to często zwykłe mieszkania komunalne, które przeznacza się na lokale socjalne. Nie jest tak, że każdy lokal socjalny to lokal w „zbiorówce”, czy też w „baraku”. Wiele mieszkań o charakterze socjalnym znajduje się w nowych blokach, często są to lokale, które nie mają obniżonego standardu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl