.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Spółka z o.o. – używanie zagranicznego konta do dokonywania opłat w Polsce

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 08.04.2010

Czy spółka z o.o. może posiadać konto za granicą i regulować zobowiązania w kraju, używając tego konta?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowi ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. 2002 r. Nr 141, poz. 1178).

 

Zgodnie z Prawem dewizowym podmioty gospodarcze, w tym spółki z o.o., jako rezydenci mogą posiadać bez żadnego dodatkowego zezwolenia NBP rachunek w banku mającym siedzibę w kraju Unii Europejskiej lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, a także Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Rezydenci mogą korzystać z tych rachunków, przeznaczając środki tam zgromadzone na zakup usług, przedmiotów i towarów zaspokajających podstawowe potrzeby. Na założenie rachunku bankowego w innych krajach wymagane jest zezwolenie dewizowe.

 

Waluty obce zgromadzone na tych rachunkach mogą być transferowane do Polski na rachunki otwarte w polskich bankach. Tym samym spółka może regulować swoje zobowiązania w Polsce za pośrednictwem środków zgromadzonych na rachunku zagranicznym. Niemniej powstaje wówczas obowiązek przekazania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzenia bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa (art. 30 ustawy Prawo dewizowe).

 

Bilans płatniczy (bilans obrotów płatniczych z zagranicą) jest zestawieniem wszystkich przychodów i wydatków państwa wynikających z jego stosunków z zagranicą w danym okresie. Sporządzany jest w podziale na transakcje usystematyzowane według ich najważniejszych rodzajów. Z reguły obejmuje: rachunek obrotów bieżących (tj. transakcje związane bezpośrednio z eksportem i importem dóbr i usług), rachunek obrotów kapitałowych (tj. transakcje, których przedmiotem są aktywa finansowe) oraz oficjalne transakcje rezerwami (tak: D. Gotz-Kozierkiewicz, Bilans płatniczy, [w:] Wielka encyklopedia PWN, t. IV, Warszawa 2001, s. 63-66).

 

Bilans rozrachunkowy obejmuje powstałe w danym roku należności i zobowiązania. Przedstawia obroty w ujęciu geograficzno-rzeczowym (tak: J. Wesołowski, Bilans płatniczy w gospodarce Polski, Warszawa 1984, s. 52 i następne).

 

Bilans wierzytelności i zadłużenia zagranicznego przedstawia stan różnego rodzaju należności i zobowiązań na początek i koniec roku oraz ich wzrost lub spadek w ciągu roku, wynikające z bilansu rozrachunkowego (tak: S. Rączkowski, Międzynarodowe stosunki finansowe, Warszawa 1984, s. 165).

 

Dane te są przekazywane w postaci elektronicznej z wykorzystaniem odpowiednich certyfikatów wydanych przez Narodowy Bank Polski lub innych form uwierzytelnienia stosowanych przez Narodowy Bank Polski. Postępowanie w tym zakresie zostało uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23.10.2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

 

Reasumując, spółka z o.o. może otworzyć konto za granicą i regulować z niego swoje zobowiązania w Polsce zgodnie z przepisami przytoczonej ustawy i rozporządzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl