Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spółka jako właściciel portalu

Autor: Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 17.04.2014

Zastanawiam się nad otwarciem spółki jako właściciela portalu kojarzącego ludzi z całego świata. Jak rozliczać VAT, gdy usługobiorcą jest klient prywatny – w sytuacji, gdy jest z UE i spoza UE? Czy klient, np. z USA, musi odprowadzać VAT za usługi w Polsce? Proszę też o informację, czy Państwa zdaniem mogłabym założyć spółkę komandytową, gdzie komplementariuszem będzie sp. z o.o.? Czy taka forma działalności byłaby dla mnie korzystna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przypadku świadczenia usług elektronicznych (gdy np. spółka jest właścicielem portalu) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zasadą ogólną jest opodatkowanie w miejscu, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej (w tym przypadku byłaby to zatem Polska i zastosowanie polskiej stawki VAT właściwej dla danej usługi).

 

Wynika to z brzmienia art. 28c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym „miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej” (z pewnymi zastrzeżeniami).

 

W przypadku, gdy usługi są świadczone ze stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy znajdującego się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku natomiast gdy usługodawca nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

 

Jeżeli świadczone przez Pani portal usługi zaliczałyby się do tzw. usług elektronicznych – miałaby tu zastosowanie zasada szczególna z art. 28l.

 

Zgodnie z tym przepisem „w przypadku świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Unii Europejskiej, usług:

 

1) sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw,

2) reklamy,

3) doradczych, inżynierskich, prawniczych, księgowych oraz usług podobnych do tych usług,

4) przetwarzania danych, dostarczania informacji oraz usług tłumaczeń,

5) bankowych, finansowych, ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, z wyjątkiem wynajmu sejfów przez banki,

6) dostarczania (oddelegowania) personelu,

7) wynajmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu, za które uznaje się również przyczepy i naczepy oraz wagony kolejowe,

8) telekomunikacyjnych,

9) nadawczych radiowych i telewizyjnych,

10) elektronicznych,

11) polegających na zapewnieniu dostępu do systemów gazowych, systemów elektroenergetycznych lub do sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej,

12) przesyłowych:

 

  1. gazu w systemie gazowym,
  2. energii elektrycznej w systemie elektroenergetym energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodnice,

 

13) bezpośrednio związanych z usługami, o których mowa w pkt 11 i 12,

14) polegających na zobowiązaniu się do powstrzymania się od dokonania czynności lub posługiwania się prawem, o których mowa w pkt 1–13


– miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu”.


W uproszczeniu oznacza to, że musiałaby Pani identyfikować klientów pod względem ich miejsca zamieszkania w zależności od tego, czy znajduje się ono na terytorium Unii Europejskiej, czy też na terytorium państwa trzeciego. W przypadku klientów z UE – podatek od towarów i usług byłby należny według stawki krajowej; w przypadku klientów z krajów trzecich – byłoby to tzw. świadczenie usług poza terytorium kraju, a zatem w Polsce nie byłoby to opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Nie wyklucza to obowiązku zarejestrowania się dla celów podatku od towarów i usług lub podobnego obowiązującego w kraju nabywcy – taka właśnie zasada ma zastosowanie w przypadku, o którym Pani wspomina (nabywanie usług elektronicznych przez osoby fizyczne z Polski od dostawców spoza UE, np. ze Stanów Zjednoczonych). Aby móc legalnie dokonywać takich transakcji, dostawca z USA ma obowiązek zarejestrować się dla potrzeb VAT w Polsce i rozliczać podatek (nie rozlicza go nabywca – osoba fizyczna nieprowadząca działalności, tylko sprzedawca – podmiot gospodarczy z kraju trzeciego, zarejestrowany w tym celu w Polsce, tu spółka jako właściciel portalu).

 

W odniesieniu do tzw. spółki z o.o. sp. k. - w uproszczeniu taka konstrukcja posiada dwie główne zalety:

 

  1. rozliczanie podatku dochodowego – w przypadku spółki komandytowej podatnikami są wspólnicy, nie zaś spółka – unika się zatem podwójnego opodatkowania obowiązującego w przypadku spółki z o.o. (raz na poziomie spółki, drugi raz na poziomie wspólnika przy wypłacie dywidendy),
  2. jednocześnie spółka pozwala na wyeliminowanie ryzyka majątkiem osobistym w razie ewentualnego niepowodzenia w biznesie (wspólnikiem odpowiadającym całym swym majątkiem jest w tym przypadku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o niewielkim majątku).

 

Głównym minusem takiej formy prawnej jest stosunkowo wysoki koszt jej obsługi – w praktyce wymagane będzie prowadzenie księgowości dwóch spółek – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowej, przy czym obie spółki mają obowiązek prowadzenia tzw. pełnej księgowości (zgodnie z ustawą o rachunkowości) – nie wchodzi tu w grę dużo mniej kosztowna księgowość uproszczona jak w przypadku np. spółki cywilnej, jawnej lub jednoosobowej działalności gospodarczej. Dodatkowo wchodzi tu obowiązek zawierania umowy spółki w formie aktu notarialnego, obowiązek rejestracji i publikacji sprawozdań w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Ponieważ temat jest dość szeroki – proponuję, aby zapoznała się Pani ze wstępnymi informacjami i ewentualnie nakierowała mnie pytaniami dodatkowymi na te aspekty, które najbardziej Panią interesują.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus dwa =

»Podobne materiały

Sprzedaż internetowa – założenie działalności gospodarczej

Mam 20 lat i chciałbym założyć firmę, bo trafiła mi się dobra okazja, a zależy mi na zarabianiu w 100% legalnym. Przyznam, że nie mam pojęcia, jak się do tego zabrać. Może pokrótce wyjaśnię, co zamierzam: zdobyłem kontakt do dostawcy kont premium płatnego serwisu hostującego pliki, jego użytkow

Podatki portalu będącego pośrednikiem między wydawcą a kupującym reklamę

Jestem ciekawy, na jakiej zasadzie rozlicza się z przychodów portal typu adtaily.pl, który jest platformą sprzedaży reklam w internecie. Portal ten jest pośrednikiem między wydawcą a kupującym reklamę.  

Jak sprzedać portal internetowy?

W ramach prowadzonej działalności prowadzę m.in. portal internetowy. Jak powinienem się rozliczyć z jego sprzedaży?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »