Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spółka cywilna – wykaz składników majątku na dzień likwidacji

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 15.12.2016

Jako osoba fizyczna prowadzę działalność gospodarczą (usługi transportowe), ponadto jestem wspólnikiem w spółce cywilnej (to również firma transportowa), która ma ulec w nowym roku likwidacji. Co z majątkiem tej spółki? Jak przekazać pojazdy, jak rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Od 1 stycznia 2011 roku nie obowiązuje już zryczałtowany 10% podatek dochodowy, który do tej pory miał zastosowanie w takich sytuacjach (jeśli nie kontynuowano działalności). W spółce cywilnej majątek spółki jest de facto majątkiem wspólników, nabyte towary (i środki trwałe) po likwidacji niezmiennie pozostają wspólną własnością wspólników (współwłasność łączna przekształci się we współwłasność udziałową).

 

Obecnie, zgodnie z art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu od 1 stycznia 2015 r. – Dz.U.2012.361 j.t. ze zm.) w razie likwidacji działalności gospodarczej, w tym także prowadzonej w formie spółki cywilnej, sporządzić trzeba tzw. wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej. Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące dane: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.

 

Jak już wspomniałem, elementy ujęte w wykazie, ze względu na samą likwidację, nie są objęte podatkiem dochodowym (tzn. nie przewidziano w takiej sytuacji powstawania obowiązku podatkowego). Ewentualny podatek ze źródła: działalność gospodarcza może powstać w przypadku sprzedaży przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja. Jak wskazuje się w doktrynie:

 

„Należy jednak pamiętać, iż dochodu tego nie ustala się na dzień likwidacji, lecz powstanie on dopiero w chwili zbycia (i to odpłatnego) pozostałych na dzień likwidacji składników majątkowych. Konsekwencje podatkowe, stosownie do poczynionych już uwag, nie powstaną jednak w razie zbycia tych składników majątkowych po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja. Ważne jest przy tym, czy zbycie następuje w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Jeśli w ramach działalności, skutki podatkowe powstaną i dochód ustalony według zasad określonych powyżej będzie opodatkowany. Podlega on rozliczeniu w zeznaniu rocznym” [Strzelec Dariusz, Rozwiązanie spółki cywilnej – skutki podatkowe, ABC nr 70884].

 

Zgodnie z art. 24 ust. 3d ww. ustawy: Dochodem z odpłatnego zbycia innych niż środki pieniężne składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki cywilnej z tytułu jej likwidacji jest różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę; przepisy art. 22 ust. 8a stosuje się odpowiednio. Dodać tu należy, że przychodem z działalności gospodarczej są także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku: pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, prowadzonych samodzielnie, otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. Wyjątkowo, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 12 ww. ustawy, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się m.in. środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + siedem =

»Podobne materiały

Wycofanie faktury kosztowej

Jak należy wycofać fakturę kosztową sprzed trzech lat przy prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów?

 

Opodatkowanie dochodu z wykładu na uczelni zagranicznej

Jaki podatek powinienem zapłacić od dochodu 2600 euro z wykładu na uczelni w Hiszpanii? Jest to mój jedyny dochód do opodatkowania w 2009 r. Na uniwersytecie w Hiszpanii przedstawiłem certyfikat rezydencji podatkowej w Polsce, w związku z tym nie pobrano ode mnie tam podatku, tylko wypłacono mi

 

Umowa wydawnicza i jej konsekwencje podatkowe dla autora

Jestem obywatelem niemieckim i polskim, ale obowiązek podatkowy – ze względu na miejsce pobytu – mam w Niemczech. W najbliższych dniach mam podpisać umowę wydawniczą z wydawnictwem polskim na wydanie utworu w języku polskim rozpowszechnianym na terenie Polski. Co jest dla mnie bardziej k

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »