.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spółka cywilna małżonków

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 10.12.2013

Ja i mój mąż prowadzimy razem spółkę cywilną. Wiem, że jeśli ktoś z nas umrze, to spółka przestanie istnieć. Jednak podobno można zawrzeć w umowie spółki zapis stanowiący, iż spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki na jego miejsce (na podstawie art. 872 Kodeksu cywilnego). W umowie naszej spółki nie ma takiego zapisu. Firma została założona w 2000 r. Wówczas wspólnikami byli mój ojciec i mąż. W 2005 r. dołączyłam do spółki. Dwa miesiące później ojciec wystąpił ze spółki. Oczywiście te zdarzenia zostały ujęte w aneksach do umowy spółki. Czy w opisanej sytuacji małżonkowie (czyli my) mogą zabezpieczyć swoją spółkę cywilną poprzez wyżej wymieniony zapis? Mamy dwóch małoletnich synów (10 i 8 lat). Czy musielibyśmy zgłosić gdzieś zmiany w umowie spółki? Chodzi mi o urząd skarbowy, CEIDG itd.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawdą jest, iż spadkobiercy wspólnika mogą wejść do spółki cywilnej. Możliwość taką przewiduje Kodeks cywilny wprost w art. 872. Przepis ten wymaga, by zastrzeżenie o możliwości wstąpienia spadkobierców do spółki w miejsce zmarłego wspólnika było w umowie spółki.

 

Gdy umowa spółki cywilnej dopuszcza wstąpienie spadkobierców do spółki, to powinni oni wskazać spółce jedną osobę, która będzie wykonywała ich prawa. Dopóki to nie nastąpi, pozostali wspólnicy mogą sami podejmować wszelkie czynności w zakresie prowadzenia spraw spółki. Dzięki temu pozostali wspólnicy nie muszą niezwłocznie rozliczać się ze spadkobiercami zmarłego.

 

Spółka cywilna to umowa o określonej treści. Zmiany w składzie osobowym nie powodują jej wygaśnięcia.

 

Pierwotnie miała ona brzmienie ustalone przez ojca i małżonka. Potem była w niej Pani i małżonek. Tak jest do chwili obecnej.

 

Wspólnik, który wystąpił ze spółki cywilnej, traci prawa do wpływu na nią, a tym bardziej do modyfikowania umowy spółki. Nie ma także praw wyłącznych do treści umowy. Treść umowy spółki regulująca stosunki między wspólnikami może być w każdej chwili zmieniona wg uznania wspólników.

 

W chwili obecnej Pani oraz małżonek mogą zmienić umowę spółki cywilnej, dodając do niej zapisy o wejściu spadkobierców do spółki. Może to mieć formę aneksu do umowy spółki.

 

Dla wejścia spadkobierców do spółki nie jest istotny ich wiek. Gdy są dorośli, samodzielnie podejmują decyzje. Jeżeli są małoletni, w ich imieniu działają rodzice jako ich ustawowi przedstawiciele (do czasu osiągnięcia przez nich pełnoletności).

 

Zapis w aneksie w tym zakresie może brzmieć:

 

  1. W razie śmierci wspólnika jego spadkobiercy wstępują do spółki.
  2. Wskazanie przedstawiciela spadkobierców powinno nastąpić w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi wraz z odpisem postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypisem z aktu poświadczenia dziedziczenia.

 

Dla celów dowodowych proponuję tylko zadbać o to, by podpisy na aneksie zostały złożone w obecności notariusza i by potwierdził on ich własnoręczne złożenie.

 

Zmiany umowy spółki cywilnej podlegają obowiązkowi zgłaszania do odpowiednich urzędów, zależnie od danej sytuacji (przypadku). Zgłasza się te dane, które są rejestrowane – mowa o np. zmianie nazwy, przedmiotu działalności, adresu, wspólników, zasad reprezentacji, udziału w zyskach i stratach.

 

W wyniku zawarcia aneksu nie dojdzie do zmiany składu osobowego wspólników, nie dojdzie do zmiany wysokości wkładów wspólników, nie zmieniają się udziały wspólników w zyskach i stratach, nie zmienią się zasady reprezentacji, nie zmieni się nazwa spółki.

 

Informacja o możliwości wstąpienia do spółki cywilnej spadkobierców wspólników nie jest informacją rejestrowaną w CEIDG, GUS, ZUS, US, a zatem jej wprowadzenie lub zniesienie nie wymaga zgłoszenia aktualizacyjnego.

 

W związku z tym nie zgłasza się tego w ramach aktualizacji do CEIDG (a tym samym nie zgłasza się tego do GUS, nie zgłasza się tego do ZUS, nie zgłasza się tego do US). Ponadto nie zgłasza się tego jako aktualizacji podatnika VAT.

 

Kiedyś z mocy art. 5 ust. 4b w związku z art. 9 ust. 6 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników podatnik zobowiązany był dołączyć do zgłoszenia aktualizacyjnego uwierzytelnione lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających informacje objęte zgłoszeniem (w tym aneks do umowy spółki cywilnej).


Na koniec zauważę, iż spadkobiercami po Pani będą dzieci oraz małżonek, a spadkobiercami po mężu będą dzieci oraz Pani.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl