.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie pracowników przez spółkę cywilną

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 19.11.2007

Artykuł omawia zagadnienia związane z zatrudnieniem pracowników przez spółkę cywilną.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 860 Kodeksu cywilnego (K.c.) – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.): „przez umowę spółki (cywilnej – przypis autora) wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności poprzez wniesienie wkładów”.

 

Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, nie może być także uznana za jednostkę organizacyjną, o jakiej mowa w art. 331 K.c. Spółka cywilna jest przede wszystkim stosunkiem prawnym (zobowiązaniowym) skutkującym między stronami (wspólnikami). Wykorzystywanie tej konstrukcji prawnej w praktyce budzi spore wątpliwości. W zakresie prawa pracy problematyczną przez lata była zwłaszcza możliwość przydawania spółce cywilnej statusu pracodawcy.

 

Stosownie do art. 3 Kodeksu pracy (K.p.) – ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.): „pracodawcą jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników”. W świetle przytoczonego zapisu ustawy pracodawcą z całą pewnością może być każda osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna określona w art. 331 K.c., jeżeli tylko zatrudnia ona pracowników. Spółka cywilna, jak zostało to już wspomniane, nie podpada jednak pod żadną z tych kategorii pojęciowych.

 

Na temat spółki prawa cywilnego jako pracodawcy wypowiedział się Sąd Najwyższy w fundamentalnym wyroku z dnia 10 maja 1996 r., I PRN 63/95 (OSNAPiUS 1996, nr 23, poz. 355). Stwierdził on, że spółka cywilna, mimo iż nie ma osobowości prawnej, może być pracodawcą w rozumieniu art. 3 K.p. Jednakże za zobowiązania spółki cywilnej wspólnicy odpowiadają solidarnie (art. 864 K.c.), a do egzekucji ze wspólnego majątku tej spółki konieczny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom (art. 778 K.p.c).

 

Z tego wynika, że powód – występując z powództwem przeciwko pracodawcy będącemu spółką cywilną – powinien dla uzyskania wyroku nadającego się do egzekucji ze wspólnego majątku wspólników – oznaczyć w pozwie jako stronę pozwaną nie tylko spółkę, ale także wszystkich wspólników. Jeśli tego nie zrobił, to sąd I instancji powinien z urzędu wezwać wspólników do udziału w sprawie w charakterze pozwanych (art. 194, w zw. z art. 477 K.p.c).

 

Uzupełnieniem przepisów Kodeksu pracy w rozpatrywanym tu zakresie są przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.), regulujące postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy. Zgodnie z art. 460 § 1 K.p.c. zdolność sądową i procesową ma także zakład pracy (pracodawca), chociażby nie posiadał osobowości prawnej. Konsekwencją tego uregulowania jest fakt, że w zakresie spraw pracowniczych spółka cywilna posiada zdolność sądową (zdolność występowania w procesie jako strona).

 

Potwierdzeniem tego jest orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 1995 r., zgodnie z którym wyodrębniona jednostka organizacyjna spółki cywilnej zatrudniająca pracowników jest zakładem pracy w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy i ma zdolność sądową i procesową (I PRN 84/95; OSP 1996, nr 9 poz. 158).


Stan prawny obowiązujący na dzień 19.11.2007


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - dziewięć =

06.06.2014

Wskazane w artykule orzeczenia są nie aktualne.
[Odpowiedź administracji - artykuł jest opublikowany w 2007 roku]

igi

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton