Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spółka cywilna jako pracodawca

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 19.11.2007

Artykuł omawia zagadnienia związane z zatrudnieniem pracowników przez spółkę cywilną.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 860 Kodeksu cywilnego (K.c.) – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.): „przez umowę spółki (cywilnej – przypis autora) wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności poprzez wniesienie wkładów”.

 

Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, nie może być także uznana za jednostkę organizacyjną, o jakiej mowa w art. 331 K.c. Spółka cywilna jest przede wszystkim stosunkiem prawnym (zobowiązaniowym) skutkującym między stronami (wspólnikami). Wykorzystywanie tej konstrukcji prawnej w praktyce budzi spore wątpliwości. W zakresie prawa pracy problematyczną przez lata była zwłaszcza możliwość przydawania spółce cywilnej statusu pracodawcy.

 

Stosownie do art. 3 Kodeksu pracy (K.p.) – ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.): „pracodawcą jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników”. W świetle przytoczonego zapisu ustawy pracodawcą z całą pewnością może być każda osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna określona w art. 331 K.c., jeżeli tylko zatrudnia ona pracowników. Spółka cywilna, jak zostało to już wspomniane, nie podpada jednak pod żadną z tych kategorii pojęciowych.

 

Na temat spółki prawa cywilnego jako pracodawcy wypowiedział się Sąd Najwyższy w fundamentalnym wyroku z dnia 10 maja 1996 r., I PRN 63/95 (OSNAPiUS 1996, nr 23, poz. 355). Stwierdził on, że spółka cywilna, mimo iż nie ma osobowości prawnej, może być pracodawcą w rozumieniu art. 3 K.p. Jednakże za zobowiązania spółki cywilnej wspólnicy odpowiadają solidarnie (art. 864 K.c.), a do egzekucji ze wspólnego majątku tej spółki konieczny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom (art. 778 K.p.c).

 

Z tego wynika, że powód – występując z powództwem przeciwko pracodawcy będącemu spółką cywilną – powinien dla uzyskania wyroku nadającego się do egzekucji ze wspólnego majątku wspólników – oznaczyć w pozwie jako stronę pozwaną nie tylko spółkę, ale także wszystkich wspólników. Jeśli tego nie zrobił, to sąd I instancji powinien z urzędu wezwać wspólników do udziału w sprawie w charakterze pozwanych (art. 194, w zw. z art. 477 K.p.c).

 

Uzupełnieniem przepisów Kodeksu pracy w rozpatrywanym tu zakresie są przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.), regulujące postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy. Zgodnie z art. 460 § 1 K.p.c. zdolność sądową i procesową ma także zakład pracy (pracodawca), chociażby nie posiadał osobowości prawnej. Konsekwencją tego uregulowania jest fakt, że w zakresie spraw pracowniczych spółka cywilna posiada zdolność sądową (zdolność występowania w procesie jako strona).

 

Potwierdzeniem tego jest orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 1995 r., zgodnie z którym wyodrębniona jednostka organizacyjna spółki cywilnej zatrudniająca pracowników jest zakładem pracy w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy i ma zdolność sądową i procesową (I PRN 84/95; OSP 1996, nr 9 poz. 158).


Stan prawny obowiązujący na dzień 19.11.2007


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 plus trzy =

06.06.2014

Wskazane w artykule orzeczenia są nie aktualne.
[Odpowiedź administracji - artykuł jest opublikowany w 2007 roku]

igi

 

»Podobne materiały

Podmioty mogące utworzyć spółkę cywilną

Spółka cywilna stanowiąca umowę pomiędzy osobami dążącymi do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego może zostać zawarta zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną.

 

Rodzaje spółek, jakie mogą być tworzone na Ukrainie

Autorka omawia podstawowe rodzaje spółek, jakie mogą być tworzone na Ukrainie oraz przedstawia ich specyfikę.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »