Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spółka z o.o. A jest 100% udziałowcem spółki z o.o. B - rozliczenie podatku CIT

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 10.08.2018

Spółka z o.o. A jest 100% udziałowcem spółki z o.o. B. Obie spółki są vatowcami. Spółka A zakupiła w 2015 lokal (sprzedaż zwolniona bez podatku VAT) i wynajmowała go, wystawiając comiesięcznie fakturę VAT. Czy aport tego lokalu ze spółki A do B będzie opodatkowany VAT-em? Jeśli tak, to czy jest inny sposób przeniesienia lokalu, żeby uniknąć VAT-u? Co z podatkiem CIT w obu spółkach?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Wniesienie do spółki wkładu niepieniężnego (aportu) na kapitał zakładowy w zamian za udziały stanowi na gruncie podatku VAT przejaw odpłatnej dostawy towarów. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 6 ustawy VAT za towar uznaje się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii. W konsekwencji nieruchomość stanowi rzecz, która podlega dostawie przez którą ustawa rozumie przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel. Dostawa ta ma charakter odpłatny ponieważ w zamian za aport wnoszący otrzymuje udziały w spółce co stanowi przejaw odpłatności. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2011 r., ILPP1/443-10/11-8/NS, gdzie czytamy:

 

„Wniesienie aportu w postaci nieruchomości lub rzeczy ruchomych do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów zawartej w art. 7 ust. 1 ustawy, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy uznawane jest za sprzedaż, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie wyrażonych pieniężnie udziałów), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, zatem podlega opodatkowaniu (…)”.

 

Co do zasady podstawę opodatkowania stanowi nominalna wartość udziałów otrzymanych w zamian za aport (tak wynika z postanowienia NSA z 31.03.2014r., I FPS 6/13). Stawka VAT jest właściwa ze względu na rodzaj rzeczy, która podlega wniesieniu aportem. Przyjmuje się, że kwota wartości nominalnej stanowi już wartość brutto, a więc zawiera w sobie skalkulowany podatek VAT.

 

Trzeba jednak pamiętać, że nie każde przekazanie budynku w formie aportu podlega opodatkowaniu, bowiem istnieje możliwość zastosowania zwolnienia od podatku. W opisanym przypadku uwagę zwracam na treść art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT. Przepis ten stanowi, że „zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 

a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata”.

 

W myśl natomiast art. 2 pkt 14 ustawy VAT „poprzez pierwsze zasiedlenie rozumie się przez to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 

a) wybudowaniu lub

b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej”.

 

Z opisanego przez Pana przypadku wynika, że spółka zakupiła lokal w 2015 r. i oddała go do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (wynajem lokalu). W konsekwencji pierwsze zasiedlenie miało miejsce w 2015r. Jeżeli w tym czasie nie były przeprowadzane żadne ulepszenia lokalu o wartości przekraczającej 30%, to z pierwszym zasiedleniem lokalu mamy do czynienia w 2015 r. W rezultacie od pierwszego zasiedlenia upłynął okres dłuższy niż 2 lata ,co oznacza, że taka dostawa towaru (w postaci aportu) może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.

 

Następnie należy rozważyć, jakie skutki spowoduje wniesienie aportu na gruncie ustawy CIT. W pierwszej kolejności wskazać należy, że od początku 2018 r. przychody z tytułu wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego (aportu) kwalifikowane są do osobnego źródła przychodu z zysków kapitałowych.

 

Po stronie spółki wnoszącej aport powstanie przychód. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT za przychód uważa się wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego. Przepis ten oznacza, że przychodem jest wartość wkładu z tym, że nie może być ona niższa niż wartość wkładu (nieruchomości).


Tak ustalony przychód spółka wnosząca może jednak pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu. W myśl bowiem art. 15 ust. 1j ustawy CIT w przypadku objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7, w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

 

Koszty te można powiększyć o odpowiednio udokumentowane wydatki poniesione w związku z obejmowaniem udziałów w zamian za wkład niepieniężny. Są to przykładowo wydatki związane z wyceną aportów lub obsługą prawną transakcji.

 

W rezultacie przychód z tytułu wniesienia wkładu stanowi wartość nieruchomości (nie może być ona mniejsza niż wartość rynkowa). Taki przychód ulega pomniejszeniu o koszt będący zaktualizowaną wartością początkową pomniejszoną o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne oraz koszty poboczne.


Natomiast po stronie spółki otrzymującej aport nie powstanie przychód podatkowy. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy PIT za przychód nie uznaje się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego. W rezultacie po stronie spółki otrzymującej wniesiony aport jest neutralny podatkowo.


Należy również mieć na uwadze, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) w związku z pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu PCC podlega zmiana umowy spółki. Przy spółce kapitałowej za zmianę umowy spółki uznaje się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Jak stanowi przepis art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o PCC w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej, podstawę opodatkowania PCC stanowi wartość, o którą podwyższona kapitał. Stawka podatku wynosi 0.5%. Z uwagi na fakt, że wniesieniu aportem podlega nieruchomość całą operację należy przeprowadzić u notariusza. W takim przypadku notariusz pełni rolę płatnika, który pobierze i wpłaci podatek PCC do urzędu skarbowego. Spółka nie musi zatem składać żadnych dokumentów do US.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus III =

»Podobne materiały

Odpowiedzialność za długi firmy a ryzyko zajęcia udziałów w prowadzonej równocześnie spółce z o.o.

Wraz ze wspólnikiem z udziałami po 50% prowadzimy spółkę z o.o. Jesteśmy obaj prezesami tej spółki. Wspólnik prowadzi również jednoosobową firmę i ostatnio ma poważne problemy z urzędem celnym. Już wiemy, że wkrótce jego firmie zostaną naliczone wysokie kary pieniężne

Zakup maszyn rolniczych między firmami przez jedną osobę

Czy jedyny wspólnik, będący jednocześnie prezesem jednoosobowego zarządu spółki z o.o., może zakupić dla tej spółki kombajn czy np. ciągnik ze swojego indywidualnego gospodarstwa rolnego lub od innej swojej firmy prowadzonej jako działalność gospodarcza? Transakcje te udokumentow
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »