Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spółka przekroczyła obroty i nie zarejestrowała się do podatku VAT, jak to uzupełnić?

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 07.10.2018

Spółka przekroczyła obroty jeszcze w 2016 r., ale mimo tego nie zarejestrowała się do podatku VAT do dzisiaj. Co zrobić, jak to uzupełnić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spółka przekroczyła obroty i nie zarejestrowała się do podatku VAT, jak to uzupełnić?

Fot. Fotolia

Zwolnienie podmiotowe w zakresie podatku VAT uregulowane jest w art. 113 ustawy VAT i dotyczy tych podatników, którzy nie przekroczyli określonego limitu obrotów. W art. 113 ust. 5 ustawy wskazano, że jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę limitu, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

 

W takim przypadku powstaje obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny. Stanowi o tym art. 96 ust. 5 ustawy VAT. Przepis wskazuje, że jeżeli podatnik utraci zwolnienie od podatku, obowiązany jest do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113, w przypadku utraty tego prawa.

 

Jak zatem widać, podatnik korzystający ze zwolnienia ma obowiązek monitorowania na bieżąco wysokości obrotu i w sytuacji, gdy obserwuje, że kolejna czynność opodatkowana spowoduje utratę prawa do zwolnienia, powinien jeszcze przed tą czynnością złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R.

 

Czynny podatnik VAT ma obowiązek opodatkowywać każdą transakcję podatku VAT zgodnie z odpowiednią stawką podatkową, wystawiać faktury VAT, składać miesięczne deklaracje VAT-7 oraz prowadzić ewidencję podatkową.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, że niedopełnienie powyższych obowiązku może wiązać się z konsekwencjami karoskarbowymi. Zgodnie z art. 54 Kodeksu karnego skarbowego „podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”.

 

Art. 56 wskazuje, że „podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”.

 

Natomiast art. 60 podaje, że „kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych”. Art. 62 określa, że „kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych”. Z kolei art. 80 stanowi, żekto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych”.

 

Jak zatem widać, zakres odpowiedzialności może być bardzo szeroki.

 

Odpowiedzialności tej można jednak uniknąć, korzystając z instytucji czynnego żalu. Art. 16 wskazuje, że „nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu”. Przepis stosuje się tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym. Ponadto czynny żal jest bezskuteczny, gdy został złożony:

 

  1. w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
  2. po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

 

W rezultacie, aby uniknąć konsekwencji karnoskarbowych, należy złożyć zaległe zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, złożyć zaległe deklaracje VAT-7, wpłacić zaległy podatek wraz z wyliczonymi odsetkami za zwłokę oraz wystawić zaległe faktury. Działanie to, w ramach instytucji czynnego żalu, pozwali uniknąć odpowiedzialności karnoskarbowej. Co istotne, aby w ogóle skorzystać z czynnego żalu, należy tego dokonać, zanim organ podatkowy zorientuje się, że powyższe obowiązki nie zostały dopełnione. W toku wszczętych czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej podatnicy nie mają już możliwości skorzystania z czynnego żalu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć plus 5 =

»Podobne materiały

Duża kwota pieniędzy przelana na konto znajomego

Znajomy chce skorzystać z mojego konta bankowego i przelać na nie dużą kwotę pieniędzy. Nie będę z nich korzystał, zwrócę całość koledze, gdy ten wróci do Polski. Czy muszę zapłacić jakiś podatek? Co zrobić, by nie narazić się na kontrolę podatkową?

 

Źle wyliczone zaliczki na podatek dochodowy

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą zwolnioną z VAT-u, opodatkowaną za zasadach ogólnych, opartą na KPiR. Opłacam zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie. Pytanie dotyczy zaliczek na podatek dochodowy za 2019 rok. W ciągu roku podatkowego zostały one błędnie obliczone, z czego wynikła nie

 

Kara za posiadanie tytoniu bez akcyzy

Pracownicy służby celnej znaleźli u mnie 20 kg tytoniu (miałem go w samochodzie na bazarze). Po 3 miesiącach dostałem wezwanie jako podejrzany o przestępstwo. Czy jest szansa, aby potraktowano to jako wykroczenie? Z tego co wiem, czyn kwalifikuje się na wykroczenie, jeśli nie przekracza kwoty 8400 z

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »