.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Społeczny inspektor pracy

Autor: Krystyna Ewa Nizioł • Opublikowane: 20.06.2012

Przewiduję zmniejszenie ilości etatów w szkole, w której pracuję. Zatrudniam dwóch nauczycieli o jednakowych kwalifikacjach. Pierwszy z nich ma bardzo ciężką sytuację osobistą, a drugi jest społecznym inspektorem pracy. Czy mogę im zaproponować ograniczenie etatu do 1/2? Czy społeczny inspektor pracy może się na to nie zgodzić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy „zakład pracy nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem pełniącym funkcję społecznego inspektora pracy w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. W takim wypadku rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody statutowo właściwego organu zakładowej organizacji związkowej”.

 

W przepisie tym określono szczególne zasady rozwiązywana umowy o pracę z pracownikiem, który pełni funkcję społecznego inspektora pracy. Zasady te zapewniają takiemu pracownikowi szczególną ochronę w okresie pełnienia takiej funkcji oraz w ciągu jednego roku po jej ustaniu.

 

Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 03.08.2006 r., sygn. akt II PK 339/05, w którym wskazano: „kontrola zgodności z prawem wyboru społecznego inspektora pracy nie należy do kompetencji sądu pracy. Rzeczywiste pełnienie przez pracownika funkcji zakładowego inspektora pracy, niekwestionowane przez związki zawodowe i pracodawcę powoduje, że pracownik korzysta ze szczególnej ochrony prawnej przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy (art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy, Dz. U. Nr 35, poz. 163 ze zm.)”.

 

W opisanej przez Pana sytuacji pracownik będący społecznym inspektorem pracy jest akurat w trakcie pełnienia tej funkcji. W związku z tym jest objęty wyżej określoną ochroną przewidzianą w art. 13 ustawy.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy nie można wypowiedzieć pracownikowi pełniącemu funkcję społecznego inspektora pracy warunków pracy lub płacy na jego niekorzyść w okresie ustalonym w art. 13 ust. 1 ustawy (tj. okres kadencji + jeden rok po jej zakończeniu), chyba że wypowiedzenie stało się konieczne z przyczyn, o których mowa w art. 43 Kodeksu pracy.

 

W związku z tym również wypowiedzenie takiemu pracownikowi warunków pracy lub płacy na jego niekorzyść jest niemożliwe.

 

Jedynym wyjątkiem jest wypowiedzenie warunków pracy lub płacy takiemu pracownikowi w trybie art. 43 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem „pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

 

1) wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy,

2) stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania”.

 

Powyższa ochrona dotyczy także pracowników zatrudnionych na podstawie mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

 

W związku z tym społeczny inspektor pracy, ze względu na ochronę wynikającą z pełnionej funkcji, może nie wyrazić zgody na ograniczenie jego etatu, ponieważ może uznać, że jest to zmiana warunków pracy lub płacy na jego niekorzyść. Taką możliwość przyznaje mu ochrona wynikająca z art. 13 ustawy. Jedyne przyczyny wypowiedzenia warunków pracy i/lub płacy, które mogą być dokonane w przypadku takiego pracownika, to te, które wynikają z przesłanek określonych w art. 43 Kodeksu pracy. W opisanej przez Pana sytuacji raczej one nie zachodzą.

 

Dlatego obawiam się, że jeżeli społeczny inspektor pracy nie wyrazi zgody na zaproponowaną zmianę warunków pracy lub płacy, to ze względu na wspomnianą  ochronę nie będzie można ich zmienić bez jego zgody.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl