Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spółdzielnie mieszkaniowe

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 01.08.2013

Spółdzielnie mieszkaniowe to podmioty, których celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków spółdzielni oraz ich rodzin. Mogą one nabywać lub budować budynki i domy jednorodzinne, a także udzielać pomocy członkom spółdzielni przy takiej budowie.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spółdzielnie mieszkaniowe są szczególnym rodzajem spółdzielni, działających na zasadach określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych1 oraz w ustawie – Prawo spółdzielcze2. Ponadto spółdzielnie prowadzą działalność na podstawie statutu spółdzielni. Oprócz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków, spółdzielnie mogą zarządzać również nieruchomościami niebędącymi własnością członków spółdzielni, na podstawie umowy zawartej z właścicielami tych nieruchomości. Jakąkolwiek inną działalność gospodarczą spółdzielnie mogą prowadzić tylko, jeżeli służyć ma ona bezpośrednio zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych jej członków i ich rodzin.

 

Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej

 

Członkami spółdzielni mieszkaniowych mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne (np. stowarzyszenia rejestrowe). Jednak osobom prawnym nie może przysługiwać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

 

Prawo do członkostwa w spółdzielni przysługuje tylko osobom, które posiadają spółdzielcze prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu. Jedynym wyjątkiem jest tutaj możliwość przystąpienia do spółdzielni małżonków tych osób.

 

Organy spółdzielni mieszkaniowych

 

Organami spółdzielni mieszkaniowych są:

 

  1. walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej;
  2. rada nadzorcza;
  3. zarząd.

 

Tylko członkowie zarządu spółdzielni mogą pełnić swoje funkcje zawodowo, jednakże osoby, które pełnią swoje funkcje społecznie w pozostałych organach, mogą otrzymywać ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne za udział w posiedzeniach (nie może być ono wyższe niż ustawowe3 minimalne wynagrodzenie za pracę). W praktyce takie wynagrodzenie otrzymują niekiedy członkowie rad nadzorczych.

 

Najważniejszym organem spółdzielni mieszkaniowej jest walne zgromadzenie członków spółdzielni. Inaczej niż w innych rodzajach spółdzielni nie może być ono zastąpione przez zebranie przedstawicieli (chociaż może być podzielone na części). Bieżącą działalnością spółdzielni zajmuje się jednoosobowy lub wieloosobowy zarząd, kontrolowany przez radę nadzorczą. W skład rady nadzorczej mogą wchodzić wyłącznie członkowie spółdzielni (lub osoby wskazane przez osobę prawną będącą członkiem spółdzielni), którzy nie są jej pracownikami.

 

Rodzaje praw do lokalu w spółdzielni

 

Członkowi spółdzielni może przysługiwać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu. W wyniku nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007 roku (weszła w życie 31 sierpnia 2007 r.) nie ma obecnie możliwości ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Prawo to przysługuje jednak w dalszym ciągu osobom, które uzyskały je przed wejściem w życie nowelizacji.

 

 

 

 

____________________________

1 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) 


Stan prawny obowiązujący na dzień 01.08.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus 4 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »