.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Mój brat był kawalerem, posiadał spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, zmarł. Zwróciłam się z prośbą do spółdzielni mieszkaniowej o przyjęcie w poczet członków i zawarcie umowy o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Jestem mężatką, czy umowa o lokal będzie na mnie i na męża, czy tylko na mnie (mamy wspólność małżeńską)? I drugie pytanie: rodzice mieli spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, przepisali je synowi wraz z wkładem, czy syn nabędzie prawo do lokalu sam, czy z żoną? W ich związku obowiązuje wspólność majątkowa małżeńska.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przede wszystkim zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. Powstaje ono z chwilą zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

 

Zgodnie z art. 9 ust. 5 – spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków. Zatem to od Państwa woli i spółdzielni zależy, czy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu będzie przysługiwało Pani czy Pani oraz mężowi.

 

Artykuł 9 ust. 5 kontynuuje zasadę jednopodmiotowości spółdzielczego prawa do lokalu wyrażoną wcześniej w art. 215 § 1 Pr. sp., który obowiązywał pierwotnie w stosunku do wszystkich spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych.

 

Zasada jednopodmiotowości wynika z faktu, że spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu związane jest z członkostwem, a nieznana jest w prawie konstrukcja członkostwa wspólnego, przysługującego łącznie wielu osobom. Istnieją jednak wyjątki od zasady, a jeden z nich wynika z treści samego art. 9 ust. 5 u.s.m. i dotyczy małżonków, którym spółdzielcze lokatorskie prawo do jednego lokalu mieszkalnego może przysługiwać łącznie. Przepis dopuszcza bowiem dwie możliwości: albo prawo to należy tylko do jednej osoby, albo do małżonków. Jest to kontynuacja obowiązującego wcześniej art. 220 Pr. sp., zgodnie z którym, z chwilą śmierci jednego z małżonków, który był członkiem spółdzielni, drugi przejmował całość wspólnego dotąd prawa, przy czym jeśli nie był członkiem spółdzielni, chcąc zachować to prawo, składał deklarację członkowską w terminie określonym przez spółdzielnię (E. Bończak- Kucharczyk: Spółdzielnie mieszkaniowe, Komentarz, Oficyna 2008, komentarz do art. 9).

 

Co do drugiego pytania: Pisze Pani, iż rodzice mieli spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, które przepisali synowi wraz z wkładem. Przede wszystkim samego spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nie można przepisać, ponieważ prawo to jest niezbywalne. Zbywalny jest jedynie wkład. Można jedynie umówić się ze spółdzielnią, że rozwiązaniu ulega umowa spółdzielni z rodzicami i syn zawiera nową umowę ze spółdzielnią, jednocześnie składając deklarację członkowską i zostaje przyjęty w poczet członków spółdzielni. Ponieważ w takim przypadku mamy do czynienia z nową umową o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, obowiązuje znów art. 9 ust. 5, na podstawie którego prawo to może przysługiwać jednej osobie lub małżonkom wspólnie – wedle wyboru stron.

 

Jeśli ma ono przysługiwać jednemu małżonkowi, to warto w umowie napisać, że małżonkowie zgodnie postanawiają, że spółdzielcze lokatorskie prawa do lokalu wejdzie w skład majątku osobistego jednego małżonka (powinny być naturalnie podpisy obu małżonków).

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl