Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 26.11.2013

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są spółdzielniami, których działalność zbliżona jest do działalności banków. SKOK-i nie są jednak bankami, choć od pewnego czasu znajdują się pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

Łukasz Drzewiecki

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zasady działania spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych określają ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych1 oraz Prawo spółdzielcze2, a w ograniczonym zakresie również ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym3 oraz Prawo bankowe4.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Celem działalności SKOK-ów jest gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia. Po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego SKOK-i mogą również pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

 

Utworzenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

 

Utworzenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia mogą wystąpić założyciele SKOK-u za pośrednictwem powołanych przez siebie pełnomocników (w liczbie od 1 do trzech). Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy aktu notarialnego. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien być złożony na urzędowym formularzu określonym uchwałą KNF5.

 

KNF może odmówić wydania zezwolenia na utworzenie kasy tylko w przypadkach, gdy:

 

  1. nie zostały spełnione wymagania obowiązujące przy tworzeniu kas;
  2. zamierzona działalność naruszałaby przepisy prawa lub nie gwarantowałaby bezpieczeństwa gromadzonych w kasie środków;
  3. osoby przewidziane do objęcia stanowisk członków zarządu i rady nadzorczej kasy były prawomocnie skazane za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego;
  4. osoba przewidziana do objęcia stanowiska prezesa zarządu kasy była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego.

 

Udzielając zezwolenia na utworzenie SKOK-u, Komisja Nadzoru Finansowego określa nazwę i siedzibę kasy oraz zatwierdza statut, który, oprócz ogólnych wymogów dla statutów wszystkich spółdzielni, powinien również określać zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej, a także fundusze oraz zasady gospodarki finansowej.

 

Uzyskanie członkostwa w SKOK

 

Zgodnie z art. 10 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych członkami SKOK-u mogą być osoby fizyczne połączone więzią o charakterze zawodowym lub organizacyjnym, a w szczególności:

 

  1. pracownicy zatrudnieni w jednym lub kilku zakładach pracy;
  2. osoby należące do tej samej organizacji społecznej lub zawodowej.

 

W większości przypadków trudno mówić o istnieniu jakiejkolwiek więzi pomiędzy członkami poszczególnych kas. SKOK-i obchodzą powyższy przepis, tworząc stowarzyszenia, które mają na celu wyłącznie spełnienie przesłanki przynależności do tej samej organizacji społecznej. Aby zostać członkiem SKOK-u, trzeba się po prostu zapisać do takiego stowarzyszenia.

 

Ponadto uzyskanie członkostwa w SKOK wymaga wpłacenia wkładu członkowskiego oraz wykupienia co najmniej jednego udziału, w wysokości określonej przez statut SKOK-u (wkład może być oprocentowany i jest zwracany w przypadku ustania członkostwa w kasie). Koszty te nie są wysokie i wynoszą zazwyczaj kilkadziesiąt złotych.

 

Warto zauważyć, że członkami SKOK-ów mogą być także organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, związki zawodowe oraz wspólnoty mieszkaniowe.

 

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

 

SKOK-i zrzeszone są w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. Jest to, oprócz Komisji Nadzoru Finansowego, jedyny podmiot, który sprawuje nadzór nad działalnością SKOK-ów. Poza sprawowaniem kontroli nad SKOK-ami dla zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonych w nich oszczędności oraz zgodności działalności kas z przepisami prawa, celem działalności Kasy Krajowej jest również zapewnienie stabilności finansowej kas, a w szczególności udzielanie kasom wsparcia finansowego ze środków funduszu stabilizacyjnego (KSOK pełni więc funkcję gwarancyjną dla klientów-członków SKOK-ów).

 

Nadzór KNF nad SKOK-ami

 

Od 2012 r. szeroki nadzór nad SKOK-ami prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego. Wcześniej jedynym podmiotem nadzorującym była wyłącznie Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, która obecnie również znajduje się pod nadzorem KNF. Oprócz uzyskania zezwolenia na utworzenie, SKOK-i muszą przedstawiać KNF zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz z odpisem uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a także inne informacje sprawozdawcze. Ponadto KNF może przeprowadzać kontrole SKOK-ów, których wynikiem może być nawet wydanie decyzji o zawieszeniu lub ograniczeniu działalności SKOK-u lub o odwołaniu członka zarządu kasy. Decyzje takie mogą również wiązać się z karami pieniężnymi nakładanymi na SKOK-i.

 

 

 

 

________________________

1 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.)

4 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.)

5 Uchwała nr 22/2013 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz. Urz. KNF z 2013 r. poz. 8)Stan prawny obowiązujący na dzień 26.11.2013

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 plus VI =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »