.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłata udziału

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 04.03.2013

Jesteśmy po rozwodzie. Mamy wspólnie kupione mieszkanie. Chciałem dokonać spłaty udziału byłej żony; zgodziła się na warunki. Później jednak zaczęła zmieniać zdanie, zwłaszcza że nadal figuruje jako właściciel i jest zameldowana. Boję się, że mimo spłaty się nie wyprowadzi. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli chodzi o mieszkanie, które zakupili Państwo wspólnie w trakcie trwania małżeństwa, to jest ono Państwa wspólną własnością.

 

Jak wynika z Pana pytania, porozumiał się Pan z żoną (domniemywam, że jedynie ustnie) co do podziału wspólnej nieruchomości w ten sposób, że dokona Pan spłaty udziału żony, aby uzyskać pełnię praw właścicielskich do nieruchomości. Takie porozumie z żoną nie daje Panu żadnych gwarancji, że żona nie zmieni nagle swojego zdania i nie zrezygnuje z chęci zamieszkania w lokalu. Aby zatem zabezpieczyć swoje interesy, ma Pan dwie możliwości:

 

  1. zawarcie z żoną umowy co do sposobu podziału nieruchomości (w tym założenie spłaty udziału) – podział taki musi być dokonany notarialnie,
  2. w razie braku porozumienia – złożenie pozwu do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania o podział nieruchomości.

 

Wskazać bowiem należy, że wyrok rozwodowy znosi jedynie wspólność majątkową, jednak podział składników majątku wspólnego zależy od porozumienia stron. Jeżeli zgody w tej kwestii nie ma, po uzyskaniu wyroku rozwodowego należy złożyć wniosek o podział majątku do sądu rejonowego.

 

Jednakże w wyroku rozwodowym, jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd zobowiązany był rozstrzygnąć o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Następuje to niezależnie od tego, komu przysługuje prawo do mieszkania (czy przysługuje ono jednemu z małżonków, obojgu, czy też nawet gdy mają mieszkanie w swojej dyspozycji, ale zajmują je bez tytułu prawnego). Orzeczenie o sposobie korzystania z mieszkania polega z reguły na tymczasowym rozdzieleniu małżonków przez przydzielenie każdemu z nich określonej części wspólnego mieszkania do odrębnego korzystania. W miarę potrzeby sąd może również unormować wzajemne stosunki stron w tym zakresie w drodze wydania odpowiednich nakazów lub zakazów. Rozstrzygnięcie to ma na celu uregulowanie sposobu korzystania z każdego mieszkania, w którym małżonkowie razem zamieszkują.

 

Bez względu jednak na powyższe, Pana żonie, z uwagi na okoliczność, iż pozostaje cały czas zameldowana w mieszkaniu i jest jego współwłaścicielem, przysługuje prawo do przebywania w lokalu i zamieszkiwania w nim. Dopóki nie rozstrzygniecie Państwo oficjalnie o sposobie podziału nieruchomości (czy to za sprawą umowy sporządzonej przed notariuszem, czy na podstawie orzeczenia sądu), nie ma Pan prawnych możliwości, aby zabronić żonie przebywania we wspólnej nieruchomości.

 

Powinien Pan zatem udać się do notariusza, aby sporządzić z żoną stosowną umowę, a jeżeli żona odmówi, wówczas pozostanie Panu złożenie pozwu do sądu o podział nieruchomości. Sąd będzie mógł postąpić w ten sposób, w jaki Pan proponuje, a więc nakazać Panu spłatę udziału żony, i wówczas mieszkanie w całości przypadnie Panu, jak również sąd może nakazać sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych pomiędzy Pana a byłą żonę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl