.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłata kredytu zaciągniętego przez męża po jego śmierci

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 27.08.2012

Mój mąż zaciągnął kredyt w sierpniu 2010 r. w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Niestety mąż nagle zmarł 12 listopada 2010 r. Zaniosłam akt zgonu do SKOK-u. Po paru miesiącach otrzymałam nakaz natychmiastowej spłaty kredytu zaciągniętego przez męża. Chcę podkreślić, że nie podpisywałam żadnej umowy kredytowej. Czy da się jakoś uniknąć spłaty zadłużenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do zasad dziedziczenia ustawowego lub testamentowego (art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego; w skrócie K.c.). Oznacza to, że śmierć danej osoby powoduje zmianę sytuacji majątkowej jej spadkobierców, którzy nabywają nie tylko pozostawiony przez spadkodawcę majątek, ale również jego zobowiązania, o ile nie są to zobowiązania, które z chwilą śmierci wygasają (np. zobowiązania alimentacyjne).

 

Jeśli spadkobiercy mają wiedzę, iż zmarły posiadał nie tylko majątek czynny (aktywa), ale również długi (pasywa), a w szczególności wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że długi przewyższają wartość majątku, wówczas w terminie 6 miesięcy od chwili, kiedy powzięli wiadomość o swoim tytule do spadku, mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.

 

W Pani przypadku niestety termin na złożenie takiego oświadczenia minął, gdyż mąż zmarł 12 listopada 2010 r., a zatem oświadczenie – przed sądem lub przed notariuszem – mogło być złożone przez wszystkie zainteresowane osoby do 12 maja 2011 r. Brak złożenia oświadczenia spadkowego w sześciomiesięcznym terminie powoduje, iż uznaje się, że spadkobiercy przyjęli spadek wprost, a więc majątek czynny oraz wszystkie długi spadkodawcy (art. 1015 § 2 K.c.). Co istotne, termin ten jest terminem prawa materialnego, a to oznacza, że nie może zostać przywrócony i po jego upływie określone uprawnienie spadkobiercy definitywnie wygasa.

 

W związku z tym, że Pani mąż zmarł nagle, zapewne nie zdążył sporządzić testamentu. Zatem w grę wejdzie dziedziczenie na podstawie ustawy. W pierwszej kolejności do spadku z ustawy powołani są małżonek oraz dzieci spadkodawcy. Jeśli zmarły nie pozostawił dzieci, to w zbiegu z małżonkiem mogą dziedziczyć jego rodzice, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa – wszystko zależy od sytuacji rodzinnej (art. 931-933 K.c.).

 

W zaistniałej sytuacji – pomimo wezwania do natychmiastowej zapłaty rat kredytu zaciągniętego przez małżonka – nie powinna Pani dokonywać spłaty do czasu prawomocnego potwierdzenia praw do spadku na rzecz spadkobierców, do których zalicza się również Pani jako żona zmarłego. Stwierdzenie nabycia spadku może nastąpić w każdym czasie:

 

  • na wniosek jednego ze spadkobierców złożony do sądu rejonowego według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (sąd spadku, koszt 50 zł tytułem opłaty sądowej) albo
  • u notariusza na mocy aktu poświadczenia dziedziczenia.

 

Różnica jest taka, że przed sądem nie muszą pojawić się na rozprawie wszyscy spadkobiercy, natomiast u notariusza wymagana jest ich jednoczesna obecność.

 

Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku jest prawomocne po 21 dniach od dnia jego wydania. Jest ono jedynym dowodem (obok notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia), że osoba w nim wymieniona to spadkobierca (art. 1025 § 1 w zw. z art. 1027 K.c.). Do czasu otrzymania takiego dowodu spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa nie ma prawa domagać się od Pani spłaty całości kredytu zaciągniętego przez małżonka. W szczególności nie może tego żądać na podstawie przedłożonego im przez Panią skróconego odpisu aktu zgonu męża. Dla skuteczności domagania się przez wierzyciela zwrotu kredytu nie ma jednak znaczenia brak Pani podpisu na umowie kredytowej.

 

Ostatecznie zatem to, w jakiej wysokości będzie Pani zobowiązana do spłaty zadłużenia zaciągniętego przez małżonka, będzie zależeć od ilości spadkobierców i proporcji ich udziału w spadku. Jeśli na przykład do dziedziczenia powołana jest Pani oraz dwoje dzieci, każdy spadkobierca nabędzie udział po 1/3 całości spadku i w takiej proporcji – po dokonaniu działu spadku – będzie obowiązany spłacać zaciągnięty kredyt. Do chwili działu spadku wierzyciel będzie mógł domagać się spłaty kredytu w całości od każdego ze spadkobierców (jednego wybranego, kilku), gdyż ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe (art. 1034 § 1 K.c.). Jeśli dany spadkobierca spłaci wierzyciela, wówczas będzie mógł żądać zwrotu odpowiednich części długu przypadających na pozostałych.

 

Należy też dodać, że jeśli kredyt został zaciągnięty na zaspokajanie zwykłych potrzeb rodziny (np. na zakup sprzętu wyposażenia domowego, artykułów AGD, remont mieszkania, wycieczkę za granicę), to zgodnie z treścią art. 30 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za takie zobowiązanie. Oznacza to, że nawet gdyby mąż żył i zaprzestał spłacania takiego kredytu, wierzyciel mógłby żądać spłaty bezpośrednio i w całości od Pani. Z treści pytania nie wynika jednak, jaki kredyt zaciągnął małżonek, czy było to zobowiązanie, które można określić mianem „wynikającego z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny”.

 

Niezależnie jednak od charakteru zaciągniętego zobowiązania i przeznaczenia kredytu nie da się – wedle Pani oczekiwań – załatwić tej sprawy inaczej niż ostatecznie poprzez spłatę zobowiązania. Gdyby podjęła Pani odpowiednie kroki wcześniej (przed 12 maja 2011 r.), można byłoby spadek odrzucić i w ten sposób uniknąć problemów związanych z długami spadkowymi po mężu. Można oczywiście negocjować terminy spłat, rozłożenie ich na inne, dogodne raty, umorzenie odsetek.

 

*Stan prawny z dnia 4.10.2011 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton